Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
3 (81) 2016

Лабораторные биомаркеры ранней диагностики болезни Паркинсона
Автори: Пономарев В.В., Бойко А.В. - Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь; Ионова О.А. - 5-я клиническая больница, г. Минск, Республика Беларусь
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Сосудистый паркинсонизм: возможность и/или объективная реальность
Автори: Карабань И.Н. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до діагностики герпесвірусних нейроінфекцій (науковий огляд)
Автори: Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Харьківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Прогностичне значення клінічних та нейровізуалізаційних факторів ризику активності перебігу розсіяного склерозу
Автори: Кобись Т.О. - Київський міський центр розсіяного склерозу, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 4, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень антитіл до NMDA-рецепторів у хворих із хронічною недостатністю мозкового кровообігу
Автори: Смолко Д.Г. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Адъювантная терапия при хроническом болевом синдроме (научный обзор)
Автори: Евтушенко И.А., Марусиченко В.В. - ИНВХ им. В.К. Гусака, г. Киев, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
МР-семиотика синдрома Вернике — ​Корсакова у пациентов с ВИЧ
Автори: Савченко Е.А., Евтушенко С.К., Гамова Е.Н. - Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака НАМН Украины, Киев, Украина; Иванова М.Ф. - Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака НАМН Украины, Киев, Украина; Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины, Киев, Украина; Гарипов А.Ф. - Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака НАМН Украины, Киев, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность противоотечной терапии при инсультах
Автори: Абдрахманова М.Г., Беляев Р.А., Омарова Ш.К., Иванчина М.В. - Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Казахстан; Областной медицинский центр, г. Караганда, Казахстан
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные подходы к фармакотерапии мигрени
Автори: Мищенко Т.С., Мищенко В.Н. - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Хирургическое лечение больных с синдромом грудного выхода, обусловленным изменениями в передней лестничной мышце
Автори: Цымбалюк В.И., Третяк И.Б., Буркуш И.И., Цзян Хао - ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», г. Киев, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
ЕЕГ-ознаки ризику розвитку симптомного інсульту в пацієнтів із множинними «німими» інфарктами мозку
Автори: Нікішкова І.М., Міщенко В.М., Забродіна Л.П. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Актуальні аспекти взаємозв’язків між судиноруховою функцією ендотелію та артеріальним тиском В осіб з початковими проявами хронічної ішемії мозку
Автори: Тріщинська М.А., Головченко Ю.І., Клименко А.В., Бельська І.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Мигрень: новые международные критерии постановки диагноза и принципы терапии, основанные на доказательной медицине и собственном клиническом опыте
Автори: Морозова О.Г. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Досвід лікування загострення розсіяного склерозу у дітей
Автори: Бараненко О.М., Погорєлов О.В., Кальбус О.І., Петров О.С., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна; Романов О.Ф. - Консультативно-діагностичний центр «Невропатолог», м. Марганець, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Нарушение оксидантной и липидотранспортной систем у больных с сахарным диабетом 2-го типа и диабетической энцефалопатией
Автори: Безуглова И.О. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Інформативність дослідження герпесвірусних інфекцій для диференційної діагностики патологій головного мозку
Автори: Васильєва І.Г., Хонда О.М., Чопик Н.Г., Міхаль Г.В., Олексенко Н.П., Галанта О.С., Цюбко О.І., Сніцар Н.Д. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клініко-параклінічні особливості перебігу геморагічного інсульту при приєднанні супутньої патології у мешканців міста Полтави
Автори: Глушко А.В., Литвиненко Н.В. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна; Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського, м. Полтава, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клініко-нейропсихологічне співставлення когнітивного дефіциту із показниками церебральної гемодинаміки при різних підтипах синдрому помірних когнітивних порушень
Автори: Горева Г.В., Слободін Т.М., Головченко Ю.І., Насонова Т.І., Чеборака Т.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 9, м. Київ, Україна; Гончар О.Ю., Гурмак О.М.
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Досвід проведення тромболітичної терапії при ішемічному інсульті
Автори: Гостєва Г.В. - Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша, м. Херсон, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Динаміка когнітивного функціонування у хворих в ранньому післяопераційному періоді
Автори: Гребеник М.В., Салій І.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Оцінка рівня нейронспецифічної енолази як прогностичний критерій перебігу раннього відновного періоду ішемічного інсульту
Автори: Гриб В.А., Герасимчук В.Р., Михалойко О.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Патологічна втома у пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт
Автори: Дельва І.І., Дельва М.Ю., Литвиненко Н.В. - ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Особенности нарушений кровообращения при травме шейного отдела спинного мозга
Автори: Дзяк Л.А., Сальков Н.Н., Цуркаленко Е.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Церебральная гемодинамика у пациентов с артериовенозными мальформациями
Автори: Дзяк Л.А., Цуркаленко Е.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
От клинически изолированного синдрома к достоверной диагностике рассеянного склероза и его эффективной терапии у детей
Автори: Евтушенко С.К. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Корекція постінсультних когнітивних розладів
Автори: Здесенко І.В. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Уровень тревожности у больных миастенией
Автори: Кальбус А.И., Шастун Н.П., Погорелов А.В., Бараненко А.Н., Петров А.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина; Скребец Ю.В. - КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова», г. Днепропетровск, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Депрессивные нарушения у больных миастенией
Автори: Кальбус А.И., Школьник В.М. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина; Сидоренко Д.В., Гуща И.А. - КУ «Городская многопрофильная клиническая больница № 4», г. Днепропетровск, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Питання ефективної ранньої реабілітації хворих із гострим ішемічним інсультом
Автори: Коленко О.І., Чемерис І.О. - Сумський державний університет, медичний інститут, м. Суми, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості клінічного перебігу больових синдромів у хворих на мозковий інсульт
Автори: Лапшина Л.А., Лапшина І.О. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Можливості прогнозування перебігу епілепсії у дорослих після першого неспровокованого нападу
Автори: Мар’єнко Л.Б. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Проблеми діагностики та лікування епілепсії в практиці сімейного лікаря
Автори: Мар’єнко К.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Содержание аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в сыворотке крови в зависимости от формы рассеянного склероза
Автори: Марковская Е.В. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Зміни параметрів церебральної гемодинаміки у хворих із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку
Автори: Насалик Р.Б., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Допплерографічні ознаки різних ступенів спондилогенної вертебробазилярної недостатності у хворих молодого віку
Автори: Некрасова Н.О. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Ятрогенні аспекти ураження нервової системи при лікуванні хронічних лейкозів
Автори: Піддубна О.О., Литвиненко Н.В. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Поширеність спадкових хвороб нервово-м’язової системи серед дитячого населення Прикарпаття
Автори: Пітик М.І., Ліскевич І.І. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Ураження нервової системи у дітей при бореліозі
Автори: Пітик М.І., Шашала М.В., Ставникович В.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Використання габапентину при синдромі зап’ястного каналу
Автори: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Кальбус О.І. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна; Сорочан О.І., Щирова Е.Н. - 5-та міська лікарня, м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клінічні особливості та інтрацеребральний кровообіг у пацієнтів з вертеброгенними синдромами та головним болем при мануальній терапії
Автори: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Юдіна Т.В., Петров О.С., Кальбус О.І., Шастун Н.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості проведення електроенцефалографії при пароксизмальних епілептичних та інших станах
Автори: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Юдіна Т.В., Петров О.С., Кальбус О.І., Шастун Н.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Електрофізіологічні маркери мігрені та пароксизмальних станів при профілактичному лікуванні
Автори: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Юдіна Т.В., Петров О.С., Кальбус О.І., Шастун Н.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Біль нижнього відділу спини у хворих різного віку із супутнім ожирінням
Автори: Сагайдак Л.О., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна; Тернопільська обласна клінічна комунальна психоневрологічна лікарня, м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Структура когнітивних розладів у хворих з наслідками черепно-мозкової травми
Автори: Салій З.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Когнітивне функціонування у хворих із лакунарним інсультом залежно від типу церебральної атрофії
Автори: Салій М.І., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна; Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня, м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Характеристика когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми різних вікових груп
Автори: Салій З.В., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Застосування радіальної ударно-хвильової терапії при больових синдромах плеча після мозкового інсульту
Автори: Сікорська М.В., Візір І.В. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна; Ременюк Ю.К., Душенко В.В., Маріхін В.Г. - Медичний центр «Аватаж», м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Досвід застосування мікрополяризації в лікуванні хворих з неврологічними захворюваннями
Автори: Сікорська М.В. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна; Ременюк Ю.К., Душенко В.В., Маріхін В.Г. - Медичний центр «Аватаж», м. Запоріжжя, Україна; Гостіщєва І.В. - Міська клінічна лікарня № 6, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Зв’язок між ступенем ураження мієліну периферичних нервів та рівнем антитіл до периферичного мієлінового білка 22 у хворих на ЦД 2-го типу, ускладнений діабетичною полінейропатією
Автори: Скрипко Л.А. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна; Сегін Н.Т. - Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Когнитивные нарушения у ВИЧ-инфицированных лиц, перенесших менингоэнцефалиты различной этиологии
Автори: Соловьева Е.Т., Товажнянская Е.Л., Каук О.И. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості прогресування когнітивних порушень у пацієнтів з хворобою Паркінсона
Автори: Старовойтова Г.О. - Черкаська обласна лікарня, м. Черкаси, Україна; Чеборака Т.О., Горева Г.В., Слободін Т.М., Головченко Ю.І., Насонова Т.І., Клименко О.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Гончар О.Ю., Гурмак О.М. - Київська міська клінічна лікарня № 9, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клініко-нейрофізіологічна оцінка когнітивних порушень та професійної дезадаптації у пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку
Автори: Сулій Л.М., Чеботарьова Л.Л., Глоба М.В. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна; Червиць Г.К. - Відділення відновного лікування Лікарні для вчених НАН України, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Розлади сну у хворих із синдромом неспокійних ніг, особливості лікування
Автори: Ткачук Н.П., Кліщ Т.В., Сорохман А.В. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Мікрохірургічні денерваційні втручання при різних формах спастичної кривошиї
Автори: Третяк І.Б., Медведєв Ю.М., Дунаєвська Л.О. - Відділення відновної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна; Фрейдман М.Ю. - Білоцерківська міська лікарня № 2, нейрохірургічне відділення, м. Біла Церква Київської обл., Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
The Development of Self-Reported Questionnaire for Patients with Suspected Peripheral Nervous System Disorders
Автори: Yavorska N.P., Smilevska V.V. - Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Аналіз частоти больових синдромів у хворих, які перенесли інсульт (за даними медичної документації)
Автори: Харіна К.В., Балкова Н.Б. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Об’єктивізація функціональних порушень у хворих з вертебробазилярною недостатністю
Автори: Чеботарьова Л.Л., Третьякова А.І., Глоба М.В., Ващенко В.В., Сулій Л.М., Солонович О.С. - Відділ функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості формування когнітивних порушень у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми
Автори: Школьник В.М., Фесенко Г.Д. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Валідація україномовної версії шкали Patient Determined Disease Steps при розсіяному склерозі
Автори: Шульга О.Д. - Волинська обласна клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми