Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Допплерографічні ознаки різних ступенів спондилогенної вертебробазилярної недостатності у хворих молодого віку

Автори: Некрасова Н.О. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 152

 

Дегенеративно-дистрофічні процеси в хребті, що призводять до виникнення функціональних блокад у хребетних рухових сегментах, є основним механізмом формування недостатності мозкового кровообігу в вертебробазилярній системі в молодому віці.

Мета дослідження: встановити допплерографічні ознаки різних ступенів вертебробазилярної недостатності (ВБН) у осіб молодого віку.
Матеріали та методи. Обстежено 251 пацієнта (жінок — ​131, чоловіків — ​120) віком від 18 до 44 років (середній вік — ​28,5 ± 3,8 року) з проявами ВБН на тлі м’язово-рефлекторних, нейросудинних і корінцевих синдромів остеохондрозу шийного відділу хребта. Залежно від стадії ВБН (Сітель О.Б., 2003) всі хворі були розподілені на 4 групи. Всім пацієнтам проводилася функціональна рентгенографія та МРТ шийного відділу хребта, ультразвукове допплерографічне дослідження (УЗДГ) судин шиї та голови з визначенням лінійної швидкості кровотоку (ЛШК) та застосуванням функціональних навантажень з ротацією голови. Контрольну групу становили 20 здорових донорів, порівнянних за статтю та віком. Результати досліджень піддавалися статистичному аналізу з використанням пакета статистичних програм Statistica 6,0.
Результати. ВБН 1-ї стадії (1-ша група хворих) характеризувалася лише зміною форми обвідної кривої УЗ-спектра за хребцевою артерією (ХА) та зниженням ЛШК < 15 % (р < 0,05) при повороті голови в сторону, протилежну для ХА, що локується. При 2-й стадії ВБН (друга група) виявлялася різниця показників ЛШК на 15–30 % у стані спокою та посилення ЛШК на 30–50 % за одною або обома ХА (р < 0,05) при ротації голови. У хворих з 3-ю стадією ВБН (3-тя група) було визначено асиметрію ЛШК від 30 до 50 % в положенні голови прямо та динамічну дисциркуляцію, що становила більше ніж 50 % (р < 0,05) при ротації голови. Четверта стадія ВБН (4-та група) характеризувалася асиметрією ЛШК більше ніж на 50 % в положенні голови прямо та динамічною дисциркуляцією понад 75 % (р < 0,05) при ротації голови.
Висновки. Ротаційні проби під контролем УЗДГ інформативні для оцінки спондилогенної дисциркуляції при дистрофічно-дегенеративних змінах у шийному відділі хребта. Визначені УЗДГ-ознаки ступенів ВБН дають змогу об’єктивно оцінити вираженість судинних розладів і ступінь компенсації кровообігу у вертебробазилярному басейні, реєструвати динаміку перебігу хвороби та ефективність проведеного лікування.


Повернутися до номеру