Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Досвід проведення тромболітичної терапії при ішемічному інсульті

Автори: Гостєва Г.В. - Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша, м. Херсон, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 142

 

Актуальність. На сьогодні тромболітична терапія (ТЛТ) при ішемічному інсульті — ​єдиний етіопатогенетичний метод лікування ішемічного інсульту. Але, з урахуванням ризику кровотечі, а також наявності протипоказань, проведення тромболітичної терапії є можливим не в усіх хворих з ішемічним інсультом. Точаться дискусії щодо переваги користі або ризиків при проведенні ТЛТ, тому вирішення цього питання є надзвичайно актуальним (Хобзей Н.К., Міщенко Т.С., 2010).

Мета: аналіз результатів проведеної тромболітичної терапії при ішемічному інсульті.
Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані результати лікування 45 пацієнтів з ішемічним інсультом, яким була проведена тромболітична терапія (актелізе) на базі міського інсультного центру м. Херсона за період 2010–2014 рр. Основними критеріями оцінки враховувалися рівні неврологічного дефіциту (NIHSS) на момент госпіталізації та після проведеного лікування і проміжок часу від початку захворювання та введення тромболітика (актелізе).
Результати дослідження. На момент госпіталізації 30 (67 %) пацієнтів мали грубий неврологічний дефіцит (20–16 балів за шкалою NIHSS), 13 (33 %) — ​порушення середнього ступеня (11–9 балів) і 2 (4 %) — ​легкі функціональні порушення. Після проведеного тромболізису у 8 (18 %) пацієнтів залишився грубий неврологічний дефіцит, у 15 (33 %) — ​середній, 22 (49 %) хворих виписані з легкими порушеннями. Геморагічні трансформації зони ішемії спостерігалися в 4 хворих, але тільки в одному випадку відмічалось різке погіршення стану і збереження грубого дефіциту на момент виписки. У 3 інших випадках геморагії не викликали погіршення стану пацієнтів.
Висновки. Аналіз результатів лікування дає можливість визнати тромболітичну терапію ефективним і перспективним метод лікування інфаркту мозку, який потребує більш широкого впровадження в повсякденну практику ургентних відділень багатопрофільних лікарень.


Повернутися до номеру