Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Клініко-нейрофізіологічна оцінка когнітивних порушень та професійної дезадаптації у пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку

Автори: Сулій Л.М., Чеботарьова Л.Л., Глоба М.В. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна; Червиць Г.К. - Відділення відновного лікування Лікарні для вчених НАН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 162

 

Актуальність. Серед порушень соціально-професійного функціонування найбільш частіше зустрічається професійне вигоряння (ПВ) та проява професійної дезадаптації (ПД), ці процеси потребують удосконалення методів індивідуалізованої кількісної оцінки.

Мета: розробка методики комплексної діагностики когнітивних порушень і ПД у працівників розумової праці на тлі хронічної ішемії головного мозку (ХІМ).
Матеріал і методи. У 48 пацієнтів з ХІМ (середній вік — ​61 ± 11 років) проведене клініко-неврологічне обстеження, комплекс нейропсихологічного тестування з використанням шкал: госпітальної шкали тривоги та депресії (HADS), Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій (MоСА), оцінці професійної адаптації, шкали на вигоряння (МВІ); нейровізуалізуючі обстеження (МРТ мозку); ультрасонографічне дослідження (УСД) судин голови та шиї; когнітивні слухові викликані потенціали (КСВП) Р300; комп’ютерна електроенцефалографія (КЕЕГ) з картуванням; статистична обробка даних.
Результати. Частота виявлення психоорганічного синдрому становила 70,8 %, пірамідного — ​29,2 %, цефалгічного — ​47,9 %. За даними УСД, ознаки стенозуючого атеросклерозу брахіоцефальних артерій (БЦА) встановлені у 23 осіб (гемодинамічно незначущі ураження), гіпертонічні зміни судин — ​у 25 (у тому числі у 13 — ​у поєднанні з атеросклерозом БЦА).
При нейропсихологічному тестуванні за даними оцінної шкали HADS вірогідне збільшення випадків прояву клінічної тривоги визначено у пацієнтів зі стенозуючим атеросклерозом БЦА (58 %) порівняно з 35 % у пацієнтів за відсутністю такого (p < 0,05). Ознаки професійної дезадаптації виявлено у 79,2 % обстежених пацієнтів, зміни характеризували помірний та виражений рівні порушення. Більш значимі зміни КСВП мали місце у пацієнтів з гіпертонічними змінами судин голови та шиї (85 %) порівняно з 49 % у пацієнтів за відсутністю таких (p < 0,05). Виявлено зв’язок когнітивних розладів та професійної дезадаптації із загальним станом церебрального кровотоку.
Висновки. Розроблена методика нейрофізіологічного та нейропсихологічного тестування дозволяє кількісно оцінити ступінь вираженості недементних когнітивних порушень, зокрема уваги та об’єму оперативної пам’яті у пацієнтів з ХІМ, контролювати ефективність їх відновлення в динаміці лікування.


Повернутися до номеру