Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Динаміка когнітивного функціонування у хворих в ранньому післяопераційному періоді

Автори: Гребеник М.В., Салій І.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 142-143

 

Актуальність. Післяопераційна когнітивна дисфункція (ПОКД) виникає після оперативних втручань і проявляється зниженням уваги, погіршенням пам’яті, підвищенням розумової втомлюваності тощо (Шнайдер Н.А., 2007; Бучакчийська Н.М., 2007). За повідомленнями різних авторів, частота даного розладу коливається від 7 до 83 % (Keizer A.M. et al., 2000; Lan Gao et al., 2005). Інтерес до вивчення даної патології залишається високим, свідченням тому є значна кількість як зарубіжних, так і вітчизняних публікацій, що з’явилися останніми роками.

Мета роботи: встановити частоту розвитку когнітивної дисфункції після операцій, виконаних в умовах загальної анестезії.
Матеріал та методи дослідження. В динаміці (до оперативного втручання та в ранньому післяопераційному періоді — ​2-га доба) проведено дослідження когнітивного функціонування за допомогою МоСА-тесту у 22 пацієнтів ортопедичного відділення. Середній вік — ​49,54 ± 2,48 року, жінок було 12 (52,17 %). Середня тривалість оперативного втручання в умовах загальної анестезії становила 102,41 ± 9,92 хвилини.
Результати дослідження та їх обговорення. Результати МоСА-тесту в доопераційному періоді — ​22,04 ± 0,74 бала, в ранньому післяопераційному періоді — ​21,04 ± 0,72 бала (р = 0,02). Негативну динаміку діагностовано у 63,64 % пацієнтів. Когнітивне зниження відбувалося за рахунок наступних рубрик МоСА-тесту: зорово-конструктивні навички — ​2,40 ± 0,32 бала проти 2,50 ± 0,34 бала (р = 0,54), увага — ​5,09 ± 0,17 бала проти 5,54 ± 0,14 бала (р = 0,03), пам’ять — ​1,86 ± 0,30 бала проти 2,14 ± 0,32 бала (р = 0,05), мова — ​1,36 ± 0,12 бала проти 1,45 ± 0,16 бала (р = 0,57). Різниця в значеннях МоСа-тесту у групах жінок і чоловіків до оперативного втручання та після утримувалася на одному рівні. Негативний вплив вікового фактора підтверджується залежністю між МоСА-тестом та віком (r = –0,187 до оперативного втручання та r = –0,232 після оперативного втручання). Встановлено помірний негативний кореляційний зв’язок між тривалістю оперативного втручання та МоСА-тестом (r = –0,35).
Висновки. ПОКД у ранньому післяопераційному періоді діагностовано у 63,64 % пацієнтів, які перенесли оперативне втручання в умовах загальної анестезії. Встановлено вірогідне зниження таких функцій, як увага та пам’ять, і зафіксовано негативний вплив тривалості загальної анестезії на результат МоСА-тесту.


Повернутися до номеру