Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Мікрохірургічні денерваційні втручання при різних формах спастичної кривошиї

Автори: Третяк І.Б., Медведєв Ю.М., Дунаєвська Л.О. - Відділення відновної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна; Фрейдман М.Ю. - Білоцерківська міська лікарня № 2, нейрохірургічне відділення, м. Біла Церква Київської обл., Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 163

 

Актуальність. Спастична кривошия (СК) — ​захворювання, що характеризується дистонічним станом м’язів шиї, що призводить до її викривлення і насильницького повороту голови. Серед багатьох хірургічних методів, що використовуються в даний час для лікування спастичної кривошиї, виділяють: операції на уражених м’язах, різні види денервації м’язів, стереотаксичні операції на підкіркових структурах, мікроваскулярні декомпресії інтрадуральної частини додаткового нерва чи різні їх комбінації.

Мета: поліпшити результати лікування хворих із СК шляхом впровадження нових денерваційних методів хірургічного лікування.
Матеріал і методи дослідження. Робота ґрунтується на аналізі хірургічного лікування 72 пацієнтів із спастичною кривошиєю, які перебували на лікуванні у відділенні відновної нейрохірургії з рентгенопераційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» з 2002 по 2014 рік.
Загалом пацієнтам з СК було виконано 154 мікрохірургічних денерваційних втручання: 58 денервацій кивального м’яза (КМ), 66 задніх шийних селективних рамісектомій С1-С6 корінців (ЗСР) за Bertrand та 30 денервацій та міотомій м’язів плечелопаткового трикутника, що передбачає денервацію та міотомію m.levator scapulae, m.longissimus capitis, m.semispinalis capitis та m.splenius capitis, виключення яких з патологічних рухів не завжди досягається при виконанні стандартних мікрохірургічних денерваційних втручань (ЗСР та денервації КМ). Основними джерелами іннервації вказаних вище м’язів були передні гілки С3-С4 корінців, дериватів шийного сплетення.
Результати та їх обговорення. Оцінка результатів хірургічного лікування проводилась через 1 рік після закінчення усіх запланованих етапів хірургічної денервації. Проводилось клініко-неврологічне обстеження та збір анкетних даних за TWSTRS (Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale), що передбачає анкетування пацієнта й оцінку ним власного стану та власної активності за бальною системою. Розроблена нами методика денервації м’язів плечелопаткового трикутника виявилась ефективною для покращення результатів лікування пацієнтів із латероколіс, тортиколіс та ретроколіс; абсолютний числовий показник пацієнтів, які змінили групу тяжкості захворювання, становив 42 пацієнти (63,6 %), а групу за рівнем інвалідизації становили 43 пацієнти (65,2 %). У 35,6 % пацієнтів результати лікування були задовільними.
Висновок. Денервація м’язів плечелопаткового трикутника суттєво розширює можливості хірургічних методів, що використовуються при спастичній кривошиї.


Повернутися до номеру