Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Поширеність спадкових хвороб нервово-м’язової системи серед дитячого населення Прикарпаття

Автори: Пітик М.І., Ліскевич І.І. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 153

 

Актуальність. Спадкові хвороби нервово-м’язової системи — ​гетерогенна група захворювань, що характеризуються м’язовою слабкістю, атрофією та порушенням моторних функцій. Складність діагностики, дебют у ранньому дитячому віці, відсутність ефективних методів лікування та неухильне прогресування рухового дефіциту, що призводить до значної інвалідизації хворих, визначає цю нозологічну групу важливою медико-соціальною проблемою сучасної неврології дитячого віку. Незважаючи на значні досягнення медичної генетики в діагностиці генетичного дефекту та нових генних мутацій при спадкових нервово-м’язових захворюваннях, поширеність багатьох із них є невстановленою. В Україні у дитячій популяції вивчалася поширеність спінальних аміотрофій лише у Донецькій області (частота хвороби Вердніга — ​Гоффмана визначена як 2,64 на 100 тисяч дитячого населення, Кугельберга — ​Веландера — ​0,45) та в Автономній Республіці Крим — ​поширеність становила 1 : 13 765.

Метою нашої роботи став аналіз поширеності спадкових нервово-м’язових хвороб серед дитячого населення Прикарпаття.
Матеріал і методи дослідження. Проаналізовані основні статистичні показники поширеності спадкових хвороб нервової системи серед дітей Івано-Франківської області за останні 3 роки.
Результати та їх обговорення. За цей період зареєстровано 124 випадки спадкових захворювань нервової системи, що становить 0,44 ‰; з них 49,2 % припадає на захворювання нервово-м’язової системи. Найбільшу питому вагу мають моторно-сенсорні поліневропатії — ​37,71 %, на прогресуючі м’язові дистрофії та спінальні аміотрофії припадає 34,43 та 27,86 % відповідно. Серед хворих дітей переважають хлопчики — ​60,66 %. Жителі сільської місцевості становлять 75,41 %, міські жителі — ​24,59 %; 29,51 % з них проживають у гірській та передгірській місцевості, стільки ж припадає на південно-східний регіон, 40,98 % — ​у Наддністрянському регіоні, 18,03 % — ​у потенційно екологічно небезпечних районах.
Висновки. Отримані дані щодо поширеності спадкових нервово-м’язових хвороб на Прикарпатті за останні 3 роки вказують на необхідність більш глибокого дослідження цієї проблеми, пошуку факторів ризику, що є важливою складовою в розробці нових ефективних шляхів профілактики.


Повернутися до номеру