Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Корекція постінсультних когнітивних розладів

Автори: Здесенко І.В. - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 147

 

Мозкові інсульти (МІ) призводять до зниження якості життя пацієнтів не тільки внаслідок розвитку неврологічного дефіциту, а також за рахунок порушення когнітивних функцій. Очевидна важливість терапевтичних заходів уже в гострому періоді мозкового інсульту з метою корекції когнітивних порушень (КП).

Мета: вивчити ефективність застосування цитиколіну (нейроксону) в лікуванні хворих із постінсультними КП.
Матеріали і методи. Було обстежено і проліковано 40 хворих, які перенесли ішемічний інсульт (ІІ) і мали КП у рамках деменції легкого та помірного ступеня. Виділені основна і контрольна групи, порівнянні за статтю, віком, масою тіла. Основними методами обстеження були клініко-неврологічні, психодіагностичні з використанням шкал NIHSS, Ренкіна, MMSE, депресії Монтгомері — ​Асберга (MADRS), методи нейровізуалізації, біохімічні, статистичні. Пацієнтам упродовж 10 діб призначали препарат нейроксон («Галичфарм», Україна) розчин для ін’єкцій, внутрішньовенно крапельно по 1000 мг 1 раз на добу. З наступного дня після останньої ін’єкції хворим призначали таблетки нейроксон (ВАТ «Київмедпрепарат», Україна) по 500 мг 2 рази на добу протягом як мінімум 20 діб. У подальшому пацієнтам основної групи проводили аналогічні курси призначення нейроксону через 3 і 6 місяців з моменту захворювання. Хворим контрольної групи в подальшому нейроксон та ноотропи не призначали. Стан хворих обох груп оцінювався до початку лікування, через 1 місяць (кінець гострого періоду), 3, 6 місяців, через 1 рік з моменту захворювання.
У результаті проведеного дослідження встановлено вірогідну перевагу повторного курсового призначення препарату нейроксон через 3 і 6 місяців після розвитку ІІ перед застосуванням препарату тільки протягом першого місяця. Позитивний ефект повторного курсового призначення нейроксону підтверджено вірогідним зменшенням до кінця першого року вираженості неврологічного дефіциту (з 7,4 до 3,0 бала за шкалою NIHSS), підвищенням показників повсякденної життєвої активності (з 3,3 до 1,5 пункта за шкалою Ренкіна), поліпшенням емоційного стану (з 27,2 до 12,0 бала за шкалою MADRS) і регресом КП (з 20,2 до 23,9 бала за шкалою MMSE).
Висновки. Повторне курсове призначення препарата нейроксон підвищує реабілітаційний і профілактичний потенціал пацієнтів, які перенесли МІ, перешкоджаючи розвитку дементуючих розладів, і може вважатися одним із напрямків у використанні препарату.


Повернутися до номеру