Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 3 (81) 2016

Повернутися до номеру

Оцінка рівня нейронспецифічної енолази як прогностичний критерій перебігу раннього відновного періоду ішемічного інсульту

Автори: Гриб В.А., Герасимчук В.Р., Михалойко О.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Статтю опубліковано на с. 143

 

Актуальність. Когнітивні порушення (КП) значною мірою впливають на перебіг відновного періоду ішемічного інсульту (ІІ). Прогноз функціонального наслідку ІІ важливий для розробки реабілітаційних заходів, і визначення рівня нейронспецифічних білків є перспективним напрямом у даному питанні.

Мета: оцінка динаміки когнітивних порушень та рівня нейронспецифічної енолази (НСЕ) у ранньому відновному періоді ІІ.
Матеріали та методи. Обстежено 40 пацієнтів у ранньому відновному періоді гемісферного ІІ. Когнітивний статус оцінювали із застосуванням шкал MMSE та MoCA. Залежно від початкової (через 1 місяць після ІІ) концентрації НСЕ у крові хворі були рандомізовані на групу 1 (НСЕ < 10,0 нг/мл) та групу 2 (НСЕ > 10,0 нг/мл).
Результати дослідження. Встановлено, що високий рівень НСЕ через 1 міс. після ІІ корелював із наростанням проявів КП протягом наступних 6 міс. за MMSE (r = –0,77; p < 0,05) та МоСА (r = –0,8; p < 0,05). У пацієнтів 1-ї групи через 6 міс. після ІІ оцінка за MMSE становила 26,93 (26; 28), за МоСА — ​23,96 (23; 25) і була вищою (p < 0,05) порівняно із 2-ю групою (MMSE — ​24,55 (24; 26) і MoCA — ​21,8 (21; 24)). У 2-й групі вірогідно зменшилась частка осіб із легкими КП з початкових 57,9 до 15,8 % (p < 0,05). Крім того, через 6 міс. у 1-й групі не виявлено осіб із КП, які відповідали рівню деменції за MMSE, тоді як у 2-й групі таких було 26,3 %.
Висновки. Підвищений рівень НСЕ (> 10 нг/мл) через 1 міс. після ІІ може бути предиктором несприятливого функціонального наслідку, зокрема наростання проявів когнітивних порушень та розвитку постінсультної деменції через 6 міс. після ІІ.


Повернутися до номеру