Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 3 (54) 2014

Артериальная гипертензия у подростков: факторы стабилизации и прогрессирования
Authors: Коренев Н.М., Богмат Л.Ф., Носова Е.М., Яковлева И.М., Никонова В.В., Бессонова И.Н. - ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Досвід застосування цефіксиму в лікуванні інфекцій сечової системи у дітей
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Рудова О.І., Рубанова Є.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня ЗОР»
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology, Urology
Sections: Clinical researches
Возможность фитотерапевтического влияния на вегетативный и психоэмоциональный статус детей подросткового возраста с синдромом вегетативной дисфункции
Authors: Нагорная Н.В., Беломеря К.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Муравская И.Ю. - Лицей-интернат «Эрудит», г. Донецк; Бордюгова Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ингаляционные формы амброксола в терапии секреторно-эвакуаторных нарушений респираторного тракта при острых бронхитах у детей
Authors: Овчаренко Л.С., Вертегел А.А., Андриенко Т.Г., Жихарева Н.В., Самохин И.В., Ткаченко В.Ю. - ГУ «Запорожская академия последипломного образования МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Порівняльна оцінка стану гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в регіонах, забруднених різними за характером ксенобіотиками
Authors: Лучак М.В., Гнатейко О.З., Кеч Н.Р., Чайковська Г.С. - Державна установа «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України», м. Львів
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Функціональний стан та метаболічні порушення печінки в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням
Authors: Крючко Т.О., Пилипенко О.А., Несіна І.М. - Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Клінічно-ендоскопічні прояви виразкової хвороби в дітей залежно від інфікованості Helicobacter pylori
Authors: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Гінгуляк М.Г., Попелюк Н.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Клінічна ефективність вітчизняного препарату урсодеоксихолієвої кислоти в комплексному лікуванні гіпербілірубінемій у недоношених немовлят
Authors: Добрянський Д.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Бонецька Л.В., Носова І.О., Орел К.В., Тєлєгіна Т.В., Безпалько О.В., Дубровна Ю.Ю., Процик С.В., Децик О.Я. - Львівська обласна клінічна лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вегетативна дисфункція та спосіб її корекції у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією
Authors: Нальотов А.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особливості початку статевого дозрівання дітей із сімей з радіаційно обтяженим анамнезом батька. Нейрогормональні механізми
Authors: Плехова О.І., Левенець С.О., Бориско Г.О., Костенко Т.П., Кашіна-Ярмак В.Л., Перевозчиков В.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Ультразвукова щільність нирок у здорових та дітей із пієлонефритом
Authors: Вакуленко Л.І., Кондратьєв В.О., Вакуленко А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Андрейченко І.І. - КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»
Categories: Nephrology, Pediatrics/Neonatology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Ступенчатая терапия внебольничной пневмонии у детей
Authors: Каримджанов И.А., Исканова Г.Х., Исраилова Н.А. - Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Роль TLR4, NLRC1/NOD1 та NF-κB у розвитку запалення слизової оболонки шлунка при хелікобактерній інфекції у дітей
Authors: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Антибактериальная терапия при острых бактериальных заболеваниях органов дыхания у детей
Authors: Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Наследственная непереносимость фруктозы
Authors: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Дудчак А.П., Коваль А.П. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького; Кафедра педиатрии Учебно-научного института последипломного образования, г. Донецк
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Состояние моторики толстой кишки и тонуса кишечной стенки при хроническом неязвенном колите у детей
Authors: Белоусова О.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Антисекреторная терапия диарей у детей
Authors: Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лихорадка неясного генеза у детей: оптимизация диагностического поиска (часть I)
Authors: Безкаравайный Б.А., Волошин А.Н., Яковенко Н.А., Суманов С.В. - Луганский государственный медицинский университет; Городская детская больница № 4, г. Луганск
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Размышления педиатра над патогенетической обоснованностью фитотерапии у детей с ОРВИ
Authors: Нагорная Н.В., Коваль А.П., Дудчак А.П., Бордюгова Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Кардиальные причины боли в груди у детей
Authors: Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В., Конопко Н.Н., Дубовая А.В., Паршин С.А., Коваль А.П., Узун Е.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Висцеральный лейшманиоз Клинический случай
Authors: Богадельников И.В., Лагунова Н.В., Лукьянец Л.В., Сюрина А.Н., Крюгер Е.А. - Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Лаймская болезнь. Педиатрические аспекты (II часть)
Authors: Маврутенков В.В. - Кафедра инфекционных болезней ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до діагностики ротавірусної інфекції у дітей
Authors: Незгода І.І., Науменко О.М., Бук Я., Князева В.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Кишкові кольки у немовлят: принципи харчової корекції та лікування
Authors: Яцула М.С. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 2. Роль IL-1F1 (IL-1a) и IL-1F2 (IL-1β)
Authors: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Вакцинація груп ризику
Authors: Волоха А.П. - НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
The vegetative dysfunction and its correction in children with chronical gastroduodenal pathology
Authors: A.V. Nalyotov - Donetsk National Medical University named after M.Gorky
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Fever of unknown origin in children: optimization of diagnostic search (part i)
Authors: Bezkaravainyi B.A., Voloshin A.N., Iakovenko N.A., Sumanov S.V. - Lugansk state medical university, children’s municipal hospital № 4, Lugansk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Hypertension in adolescents – factors of stabilization and progression
Authors: N.M.Korenev, L.F. Bogmat, E.N. Nosova, I.M. Yakovleva, V.V. Nikonova, I.N.Bessonova - State institution "Institute of Children and Adolescents Health Care NAMS Ukraine", Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Hereditary fructose intolerance
Authors: Nagorna N.V., Bordyugova O.V.,Dudchak O.P., Koval O.P. - Donetsk National Medical University n.a. M. Gorky Pediatrics department of Scientific-Research Institute of Postgraduate Education Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Onset of pubertyfeatures for children born to fathers burdened with radiation anamnesis. Neurohormonal mechanisms
Authors: Plekhova O.I., Levenets’ S.O., Boriskog.O., Kostenkot.P.,Kashina-Yarmakv.L., Perevozchikovv.V. - State Institution "Institute of Children and AdolescentsHealth Care of National Academyof Medical Sciencesof Ukraine", Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The cardiac causes of the chest pain of children
Authors: Pshenichna O.V., Bordugova E.V., Konopcko N.N., Dubova G.V., Parshyn S.O., Koval O.P., UzunK.S. - Donetsk National Medical University of Maxim Gorky, Donetsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Sequential therapy of community acquired pneumonia in children
Authors: Karimdzhanov I.A., Iskanova G.H., Israilova N.A. - Tashkent Medical Academy (Uzbekistan)
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical and endoscopic manifestations of peptic ulcer by children depending on Helicobacter pylori infection
Authors: Sorokman T. V., Sokolnyk S. V., Gingulyak M. G., Popeluk N. O. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The comparative evaluation of the state of hepatobiliary system in children who live in the ecologically unfavourable districts polluted with different types of xenobiotics
Authors: M. Luchak, O. Hnateiko, N. Kech, H. Chaykovska - Institute of Hereditary Pathology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Lviv.
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Lyme diseases (II part)
Authors: V.V. Mavrutenkov - Department of infectious diseases of SI “Dnepropetrovsk medical academy of Healthcare Ministry of Ukraine”
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Ultrasonic density of kidneys at healthy and children with pyelonephritis
Authors: Vakulenko L.I., Kondratiyev V.A., Vakulenko A.V. - SI« Dnepropetrovsk medical academy of MH of Ukraine»; Andreychenko I.I. - CE «Dnepropetrovsk regional children''s clinical hospital», Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Large intestinal motility and tone of the intestinal walls in chronic non-ulcerative colitis in children
Authors: O. Yu. Belousova - Kharkov Post-graduate Medical Academy, The Department of Pediatrics Gastroenterology and Nutrition Ukraine,
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Modern approaches to the diagnosis of rotavirus infection in children
Authors: І.I. Nezgoda, O. M. Naumenko, A. Book, V. I. Knyzeva - Vinnitsa National Medical University Pirogov
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Clinical case. Visceral leishmaniasis
Authors: Bogadelnikov I.V., Lagunova N.V., Lukyanets L.V., Syurina N.A., Kryuger E.A. - Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky, Department of Pediatrics with the Course of Child''s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Functional status and metabolic disorders of liver in children with nonalcoholic fatty liver disease and obesity
Authors: T.O. Kryuchko, O.A. Pylypenko, I.M. Nesina - Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava, Ukraine,
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Role TLR4, NLRC1/NOD1 AND NF-kB in inflammation gastric mucosa helicobacter pylori infection in children
Authors: Abaturov A.E., Gerasymenko O.N. - State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine», Dnipropetrovsk
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches