Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Ендокринологія

Невідкладна допомога при психогенних параноїдах у сучасних умовах
Автори: Козідубова В.М., Гончарова О.Ю., Долуда С.М., Баричева Е.М., Гурницький О.В.
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Клініко-фармакологічні аспекти переходу між антиаритмічними препаратами
Автори: Бездітко Н.В. (1), Романенко С.В. (2), Цубанова Н.А. (3)
(1) - Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків, Україна
(2) - м. Дніпро, Україна
(3) - Львівська медична академія ім. А. Крупинського, м. Львів, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Тривало недіагностована первинна надниркова недостатність на фоні хвороби Верльгофа. Клінічний випадок
Автори: I.V. Chernyavska (1), N.V. Skrypnyk (1), V.I. Pankiv (2)
(1) - Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
(2) - Ukrainian Scientific and Practical Center of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив цукрового діабету 1-го типу на тверді тканини зубів і розвиток карієсу (огляд літератури)
Автори: Мазур П.В., Савичук Н.О., Мазур І.П.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Стан еректильної функції у чоловіків, які перехворіли на COVID-19, через 6 місяців після одужання
Автори: Лучицький Є.В., Лучицький В.Є., Зубкова Г.А., Рибальченко В.М., Складанна І.І.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні методи оцінки компенсації цукрового діабету. Вплив безперервного моніторингу глюкози на глікемічний контроль у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Савченко І.П.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни характеру перебігу захворювання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу — представників цивільного населення після тривалого перебування в зоні бойових дій
Автори: Коваль С.М., Пенькова М.Ю., Мисниченко О.В.
Державна установа «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ниркових і серцевих ризиків у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу при використанні нестероїдних антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів
Автори: Єрохович В.М. (1), Комісаренко Ю.І. (1), Карпенко О.В. (1), Паньків В.І. (2), Кобиляк Н.М. (1), Бобрик М.І. (1), Кирієнко Д.В. (3), Гурська К.С. (1), Капліна А.А. (1), Васюк В.Л. (4)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) - Київський міський ендокринологічний центр, м. Київ, Україна
(4) - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка функції аденогіпофіза та рівня греліну у дітей із синдромом біологічно неактивного гормону росту
Автори: Спринчук Н.А. (1), Марушко Ю.В. (2), Маліновська Т.М. (1)
(1) - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) - Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування лазерної інтерстиційної термотерапії в лікуванні пацієнтів з еутиреоїдною формою вузлового зоба: моноцентрове проспективне дослідження
Автори: Товкай О.А., Паламарчук В.О., Козачук Є.С., Стоцька Л.В., Белемець Н.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Огляд Всесвітнього конгресу з вивчення раку щитоподібної залози 2023 р. (WCTC-2023, Лондон): чи з’явилося світло в кінці тунелю для пацієнтів із занедбаним раком?
Автори: Черенько С.М.
Д.м.н., професор, FEBS/DES, заслужений діяч науки і техніки України; національний делегат України в Європейському товаристві ендокринних хірургів (ESES); представник Американського товариства хірургії голови та шиї (AHNS) у Східній Європі; почесний представник України в Азійсько-Тихоокеанському товаристві тиреоїдних хірургів (APTS); керівник центру ендокринної хірургії міжнародної клініки CitiDoctor, м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Рівень гомоцистеїну та поліморфізм генів фолатного циклу у жінок із синдромом полікістозних яєчників
Автори: Архипкіна Т.Л., Бондаренко В.О., Любимова Л.П., Місюра К.В.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №7, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив інкретиноміметиків на рівень мікробіального метаболіта триметиламін-N-оксиду — маркера серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Шишкань-Шишова К.О., Зінич О.В., Кушнарьова Н.М., Ковальчук А.В., Прибила О.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №7, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порушення слухової функції в осіб з цукровим діабетом 2-го типу залежно від рівня периферичного мієлінового білка 22
Автори: Шидловська Т.А. (1), Навальківська Н.Я. (1), Костіцька І.О. (2)
(1) — Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №7, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз поліморфізму та експресії гена селенопротеїну Р SEPP1 (rs7579) у хворих на хронічний панкреатит, поєднаний із гіпотиреозом
Автори: Раца В.В. (1), Федів О.І. (1), Сидорчук Л.П. (1), Россоха З.І. (2), Сидорчук О.І. (3), Степан В.Т. (4), Буздуган І.О. (1)
(1) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) — Державний заклад «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України», м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(4) — Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №7, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження