Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал
8 (80) 2016

Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням
Автори: Юзвенко Т.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Цукровий діабет, індукований екзогенним введенням глюкокортикостероїдів
Автори: Никитюк Л.А.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Порушення мозкового кровообігу в жінок з надмірною масою тіла та ожирінням
Автори: Глуговська С.В.
ОКУ «Чернівецький обласний ендокринологічний центр», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Використання Гуарему в клінічній практиці
Автори: Власенко М.В., Кривов’яз Ю.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Надпочечниковые гиперандрогении: мультидисциплинарный подход  к решению проблемы
Автори: Луценко Л.А.
Киевский городской клинический эндокринологический центр, г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Стан мінеральної щільності кісток у постменопаузальних жінок різного віку,  хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Кирилюк М.Л.(1), Атанова Я.О.(2), Доготар В.Б.(1)
(1) — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Клiнiка сiмейноï медицини «Здравиця», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Изменения содержания цитокинов у больных артериальной гипертензией с ожирением в зависимости от длительности заболевания
Автори: Капустник В.А., Костюк И.Ф., Шелест Б.А., Ковалева Ю.А.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Оцінка сумарного серцево-судинного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою  і порушенням толерантності до глюкози
Автори: Чернявська І.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Залежність результативності лікування безпліддя в жінок, хворих на ендометріоз, від стану імуногенетичної регуляції
Автори: Коваль Г.Д.(1), Чоп’як В.В.(2), Юзько О.М.(1)
(1) — ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Фармакогенетичні аспекти дії метформіну  у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Пасєчко Н.В., Олещук О.М., Лой Г.Я.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Патогенетические аспекты нарушений менструальной функции у женщин с ожирением (обзор литературы)
Автори: Ахмедова Ш.У., Садыкова Д.Ш.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією
Автори: Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Наумова Л.В., Джула М.А., Кульчінська В.М.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця