Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 4 (68) 2015

Поширення порушень вуглеводного обміну в міській популяції України залежно від ступеня і типу ожиріння
Автори: Мітченко О.І. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ; Мамедов М.Н. — ФДБУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини МОЗ РФ», м. Москва; Колесник Т.В. — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Дєєв А.Д. — ФДБУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини МОЗ РФ», м. Москва; Романов В.Ю., Кулик О.Ю., Шкрьоба А.О. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ; від імені робочої групи українсько-російського дослідження 20 факторів ризику у м. Дніпропетровську
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности липидного обмена у больных с пролактиномами на этапах супрессивной терапии агонистами дофамина
Автори: Гогитидзе Т.Г. — ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив інсулінорезистентності на функцію нирок у хворих на первинний гіпотиреоз
Автори: Дідушко О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порушення вуглеводного обміну та компоненти метаболічного синдрому в пацієнток із гіпертонічною хворобою на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи
Автори: Ілюшина Г.Я., Мітченко О.І., Романов В.Ю. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Популяційні чинники ризику в генезі порушень кісткового метаболізму у хворих на автоімунний тиреоїдит
Автори: Паньків І.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка показників вуглеводного й ліпідного обміну під впливом комплексної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом
Автори: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние гипогликемизирующей терапии на динамику массы тела
Автори: Генделека Г.Ф., Генделека А.Н. - Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Лабораторные аспекты диагностики гиперпролактинемии
Автори: Рыкова О.В. - Руководитель клинического направления лабораторной диагностики компании «Синэво»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Стан статевої функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Лучицький В.Є. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Селенодефицит и возрастзависимая патология (в фокусе дейодиназы)
Автори: Гончарова О.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Ильина И.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Cтан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці (огляд літератури та власні спостереження)
Автори: Большова О.В., Вишневська О.А., Музь В.А., Ткачова Т.О., Малиновська Т.М., Самсон О.Я. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Динамика йододефицитных заболеваний в Республике Каракалпакстан по результатам эпидемиологических исследований 1998, 2004 и 2014 гг.
Автори: Исмаилов С.И., Атаджанова М.М., Юлдашева Ф.З., Рашитов М.М. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Використання методик пластичного закриття ранових дефектів у комплексному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи
Автори: Безродний Б.Г., Радомський О.А., Приступюк М.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Комплексне клініко-лабораторне та цитологічне дослідження виділень із шийки матки та піхви в жінок з ендокринопатіями
Автори: Хоперія В.Г., Ларіна О.В., Гузь О.О., Коваленко М.В. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
The prevalence of carbohydrate disorders in urban population of Ukraine depending on the degree and type of obesity
Автори: Mitchenko O.I. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; Mammedov M.N. - "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moscow; Kolesnik T.V. - "Dnepropetrovsk Medical Academy" The Ministry of Health, Ukraine, Dnipropetrovsk; Deev A.D. - "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moscow; Romanov V.Y. ., Kulyk O.Y. ., Shkreba A. A. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; on behalf of the Working Group of the Russian-Ukrainian research of 20 risk factors in Dnipropetrovsk.
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця