Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 4 (68) 2015

Поширення порушень вуглеводного обміну в міській популяції України залежно від ступеня і типу ожиріння
Authors: Мітченко О.І. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ; Мамедов М.Н. — ФДБУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини МОЗ РФ», м. Москва; Колесник Т.В. — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Дєєв А.Д. — ФДБУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини МОЗ РФ», м. Москва; Романов В.Ю., Кулик О.Ю., Шкрьоба А.О. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ; від імені робочої групи українсько-російського дослідження 20 факторів ризику у м. Дніпропетровську
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особенности липидного обмена у больных с пролактиномами на этапах супрессивной терапии агонистами дофамина
Authors: Гогитидзе Т.Г. — ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив інсулінорезистентності на функцію нирок у хворих на первинний гіпотиреоз
Authors: Дідушко О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Порушення вуглеводного обміну та компоненти метаболічного синдрому в пацієнток із гіпертонічною хворобою на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи
Authors: Ілюшина Г.Я., Мітченко О.І., Романов В.Ю. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Популяційні чинники ризику в генезі порушень кісткового метаболізму у хворих на автоімунний тиреоїдит
Authors: Паньків І.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Динаміка показників вуглеводного й ліпідного обміну під впливом комплексної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом
Authors: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Влияние гипогликемизирующей терапии на динамику массы тела
Authors: Генделека Г.Ф., Генделека А.Н. - Одесский национальный медицинский университет
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Лабораторные аспекты диагностики гиперпролактинемии
Authors: Рыкова О.В. - Руководитель клинического направления лабораторной диагностики компании «Синэво»
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Стан статевої функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Лучицький В.Є. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Селенодефицит и возрастзависимая патология (в фокусе дейодиназы)
Authors: Гончарова О.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Ильина И.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Cтан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці (огляд літератури та власні спостереження)
Authors: Большова О.В., Вишневська О.А., Музь В.А., Ткачова Т.О., Малиновська Т.М., Самсон О.Я. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Динамика йододефицитных заболеваний в Республике Каракалпакстан по результатам эпидемиологических исследований 1998, 2004 и 2014 гг.
Authors: Исмаилов С.И., Атаджанова М.М., Юлдашева Ф.З., Рашитов М.М. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Використання методик пластичного закриття ранових дефектів у комплексному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи
Authors: Безродний Б.Г., Радомський О.А., Приступюк М.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Комплексне клініко-лабораторне та цитологічне дослідження виділень із шийки матки та піхви в жінок з ендокринопатіями
Authors: Хоперія В.Г., Ларіна О.В., Гузь О.О., Коваленко М.В. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
The prevalence of carbohydrate disorders in urban population of Ukraine depending on the degree and type of obesity
Authors: Mitchenko O.I. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; Mammedov M.N. - "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moscow; Kolesnik T.V. - "Dnepropetrovsk Medical Academy" The Ministry of Health, Ukraine, Dnipropetrovsk; Deev A.D. - "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moscow; Romanov V.Y. ., Kulyk O.Y. ., Shkreba A. A. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; on behalf of the Working Group of the Russian-Ukrainian research of 20 risk factors in Dnipropetrovsk.
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual