Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія"
№1 (57), 2018

Аттенто — новое слово в лечении  артериальной гипертензии
Автори: Сиренко Ю.Н., Рековец О.Л.
ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Выбор оптимального ингибитора  протонной помпы для пациентов с ишемической болезнью сердца, нуждающихся в проведении двойной антитромбоцитарной терапии
Автори: Ханюков А.А., Писаревская О.В., Гетман М.Г., Симонова Т.А., Лакиза Т.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Эффективность и безопасность триметазидина (Карметадина) в комплексном лечении больных  с ишемической болезнью сердца  и хронической сердечной недостаточностью
Автори: Ханюков А.А., Писаревская О.В., Гетман М.Г., Симонова Т.А., Лакиза Т.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Артеріальна гіпертензія, синдром обструктивного апное сну та серцево-судинний ризик
Автори: Сіренко Ю.М.(1), Крушинська Н.А.(2), Рековець О.Л.(1)
(1) — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структура пацієнтів із резистентною  артеріальною гіпертензією
Автори: Рековець О.Л., Tорбас O.O., Кушнір С.М., Пономарева Г.В., Примак Г.Ф., Граніч В.М., Крушинська Н.А., Поліщук С.А., Сидоренко П.І., Сіренко Ю.М.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження