Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Здоров`я дитини" 3 (71) 2016

Оптимізація терапії гастроінтестинальних розладів при харчовій непереносимості в дітей раннього віку
Автори: Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Біліарна дисфункція у дітей із дефіцитом заліза
Автори: Марушко Ю.В., Нагорна К.І. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині
Автори: Безшапочний С.Б., Подовжній О.Г., Гришина І.С. - Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція астеноневротичних проявів у дітей з первинною артеріальною гіпертензією на фоні прийому препарату Ноофен
Автори: Марушко Ю.В., Гищак Т.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Узагальнення результатів удосконалення диференційованих підходів до лікування поєднаної патології органів травлення в дітей
Автори: Борисенко М.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Информативность рентгенологического и ультразвукового методов исследования в диагностике реактивных артритов у детей
Автори: Сенаторова А.С., Гончарь М.А., Пугачева Е.А. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна характеристика даних у дівчат пубертатного віку з різних біогеохімічних регіонів
Автори: Горленко О.М., Пацкан Т.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Щодо ефективності застосування пантопразолу при кислотозалежних захворюваннях у дітей
Автори: Шадрін О.Г. - ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ, Україна; Єрмолаєв М.М., Левченко Ю.О. - Гастроцентр ОДКЛ, м. Харків, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Значення полiморфiзму генiв у розвитку алергiчної патологiї у дiтей
Автори: Шумна Т.Є., Соловйова С.В., Зінченко Т.П., Мазур В.І. - Запорiзький державний медичний унiверситет, м. Запоріжжя, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тривожно-емоційний аспект бронхіальної астми в школярів
Автори: Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Стеценко В.В., Кубей І.В., Мудрик У.М. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Підходи до дегельмінтизації у дітей
Автори: Марушко Ю.В., Тодика Ю.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти, м. Київ, Україна; Зелена Н.А., Степанищенко О.Ю. - Дитяча поліклініка № 1 Святошинського району, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Гострі риносинусити у дітей: місце назальних деконгестантів у лікуванні захворювання
Автори: Бекетова Г.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности железодефицитных состояний у детей раннего возраста
Автори: Кучер Е.В. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Терапия нарушенного носового дыхания при острых риносинуситах у детей с гиперплазией лимфоглоточного кольца
Автори: Овчаренко Л.С., Ткаченко В.Ю. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Грипп-ассоциированные пневмонии у детей: возможности современной диагностики
Автори: Мокия-Сербина С.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Кривой Рог, Украина; Шульга Д.И., Григоренко А.М. - КУ «Городская клиническая больница № 8», г. Кривой Рог, Украина; Гордеева А.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Кривой Рог, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Актуальные подходы в лечении гельминтозов
Автори: Бодня Е.И. - Кафедра медицинской паразитологии и тропических болезней Харьковской академии последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Идиопатическая манифестация синдрома Митчелла (эритромелалгии) у ребенка
Автори: Самойленко И.Г., Чернышева О.Е., Долинский В.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина; Кольнов А.Г. - ДТМО г. Краматорска, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности диагностики и тактики ведения пациента с синдромом Ди Джорджи
Автори: Коренюк Е.С., Ярошевская Т.В., Самойленко И.Г. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины, г. Днепр, Украина; Баралей Т.В. - ГУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 2 ДОС», г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Застосування кристалоїдних розчинів в інфузійнiй терапії у дітей (огляд літератури)
Автори: Снісарь В.І., Єгоров С.В. - Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные аспекты антибиотикотерапии внебольничной пневмонии у детей раннего и дошкольного возраста (обзор литературы)
Автори: Мокия-Сербина С.А., Литвинова Т.В., Гордеева А.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра педиатрии, семейной медицины и клинической лабораторной диагностики ФПО, г. Кривой Рог, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Транзиторный неонатальный сахарный диабет, ассоциированный с нарушением импринтинга хромосомы 6q24 Часть 4. Дифференциальная диагностика и лечение
Автори: Абатуров А.Е., Никулина А.А., Русакова Е.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина; Гирина И.А., Лыбенко Н.Н. - КУ «Днепропетровская ГДКБ № 1» ДОС, г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості терапії синдрому дегідратації у дітей грудного та старшого віку, новонароджених: основи парентеральної регідратації
Автори: Снісарь В.І. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, м. Дніпро, Україна; Сорокіна О.Ю., Болонська А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра медицини катастроф та військової медицини, м. Дніпро, Україна; Єгоров С.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО, м. Дніпро, Україна
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Use of the Virtual Laboratory for Training Specialists in the Field ff Laboratory Diagnostics
Автори: Rotar D.V., Deineka S.Ye., Humenna A.V., Yakovychuk N.D. - Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Антиоксидантная система респираторного тракта Антиоксидантные эффекторы в надэпителиальном и экстрацеллюлярном пространстве (часть 1)
Автори: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина; Худяков А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця