Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 1 (47) 2013

Гастроентерологічна допомога населенню України: основні показники здоров’я та ресурсне забезпечення у 2011 р.
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Therapy
Sections: Clinical researches
Епідеміологічні особливості запальних захворювань кишечника за даними ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ»
Authors: Бойко Т.Й. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Epidemiology
Sections: Clinical researches
Імуноморфологічні особливості змін локального імунного гомеостазу слизової оболонки шлунка при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей після ерадикаційної терапії
Authors: Абатуров О.Є. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1» Дніпропетровської обласної ради»
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology, Epidemiology
Sections: Clinical researches
Хронічний ендотоксикоз та його корекція у хворих на ерозивний гастродуоденіт у поєднанні з гіпертиреозом
Authors: Біловол О.М., Залюбовська О.І. - ДУ «Інститут терапії НАМН України», м. Харків, КЗ «Харківський національний медичний університет МОЗ України»
Categories: Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Гастроінтестинальні ускладнення залежно від селективності нестероїдного протизапального препарату
Authors: Дзяк Г.В., Степанов Ю.М., Кушніренко І.В. - Дніпропетровська державна медична академія, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Rheumatology, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Динамика содержания ЦОГ-2 в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне медикаментозной коррекции НПВП-гастропатий
Authors: Степанов Ю.М., Бреславец Ю.С. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Активность адипокинов и воспаления в развитии эзофагита у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с избыточной массой тела
Authors: Фадеенко Г.Д., Соломенцева Т.А., Кушнир И.Э., Чернова В.М. - ГУ «Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Сучасні можливості застосування препаратів вісмуту у хворих із гастродуоденальною патологією
Authors: Харченко Н.В., Лопух І.Я., Коруля І.А., Баранніков К.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Влияние генетического полиморфизма на формирование неалкогольной жировой болезни печени
Authors: Бабак О.Я., Колесникова Е.В., Шуть И.В., Куринная Е.Г., Сытник К.А. - ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Клінічний досвід комплексного застосування противірусної терапії, природних та преформованих фізичних чинників у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Authors: Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Заболотна І.Б., Калініченко М.В., Шевченко Н.О. - ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса
Categories: Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Современные достижения европейской панкреатологии
Authors: Губергриц Н.Б. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Активність показників плазмового протеолізу та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом
Authors: Христич Т.М., Телекі Я.М., Оліник О.Ю., Гонцарюк Д.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Gastroenterology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Fibrotic Transformation of the Rat Pancreas as Response to the Nitric Oxide Deficiency
Authors: Shevchenko B.F., Babiy A.M., Oshmyanska N.Y., Makarchuk V.A. - State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Изменения экспрессии MUC2, MUC3, MUC4, TFF3 в слизистой оболочке толстого кишечника у больных неспецифическим язвенным колитом
Authors: Дорофеев А.Э., Василенко И.В., Рассохина О.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості вегетативної регуляції у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом
Authors: Майкова Т.В., Зигало Е.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Neurology
Sections: Clinical researches