Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" 1 (47) 2013

Повернутися до номеру

Шановні колеги!

Останніми роками розвиток медичної допомоги привертає підвищену увагу не лише медичних працівників, а й усього суспільства в цілому як у нашій країні, так і за кордоном. Багато в чому це обумовлено зростанням соціально значущих хвороб, у тому числі хвороб органів травлення, поширеність яких сьогодні в структурі загальної захворюваності в Україні займає третє місце після серцево-судинних захворювань і хвороб органів дихання. Патогенез хвороб органів травлення складний, багатогранний і не до кінця вивчений. Сучасна медицина не може розвиватися й рухатися вперед без обміну новинами про досягнення в діагностиці та лікуванні хворих. Для вчених і медичних працівників дуже ефективними у здобутті нових знань є засоби масової інформації. Зокрема, спеціалізовані видання, особливо періодичні, що на відміну від монографій дозволяють оперативно знайомити медичну громадськість з останніми досягненнями науки і практики. Інститутом гастроентерології НАМН України з 1969 року видається збірник «Гастроентерологія», у якому публікується інформація про останні досягнення гастроентерологічної науки. Із 2013 року ми починаємо видавати збірник у новому форматі, підвищуємо вимоги до матеріалів, що публікуються. Ми хочемо створити інформаційний ресурс, у якому будуть представлені різні розділи гастроентерології — від першої допомоги до застосування високих медичних технологій. У ньому знайдуть відображення актуальні проблеми організації й удосконалення гастроентерологічної служби, загальні й окремі питання. Буде збережена традиційна структура основних рубрик медичного журналу, що дозволить підкреслити його наукову і практичну спрямованість, публікуватимуться результати оригінальних досліджень, цікаві випадки з практики, а також огляди й лекції. Перший номер (47-й випуск) цього року містить аналіз проведених клінічних та експериментальних наукових досліджень провідних учених України, що присвячені вивченню епідеміології, етіології, діагностики та лікування гастроентерологічної патології — запальних захворювань верхніх відділів травного каналу та кишечника, ускладнених форм панкреатиту, генетичного поліморфізму при неалкогольній хворобі печінки. Нам дуже хочеться, щоб журнал був корисним ученим, а практичним лікарям допомагав у виборі рішення в питаннях діагностики та лікування хворих.

За дорученням редакційної колегії,
головний редактор Юрій СтепановПовернутися до номеру