Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.



СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" 1 (47) 2013

Back to issue

Шановні колеги!

Останніми роками розвиток медичної допомоги привертає підвищену увагу не лише медичних працівників, а й усього суспільства в цілому як у нашій країні, так і за кордоном. Багато в чому це обумовлено зростанням соціально значущих хвороб, у тому числі хвороб органів травлення, поширеність яких сьогодні в структурі загальної захворюваності в Україні займає третє місце після серцево-судинних захворювань і хвороб органів дихання. Патогенез хвороб органів травлення складний, багатогранний і не до кінця вивчений. Сучасна медицина не може розвиватися й рухатися вперед без обміну новинами про досягнення в діагностиці та лікуванні хворих. Для вчених і медичних працівників дуже ефективними у здобутті нових знань є засоби масової інформації. Зокрема, спеціалізовані видання, особливо періодичні, що на відміну від монографій дозволяють оперативно знайомити медичну громадськість з останніми досягненнями науки і практики. Інститутом гастроентерології НАМН України з 1969 року видається збірник «Гастроентерологія», у якому публікується інформація про останні досягнення гастроентерологічної науки. Із 2013 року ми починаємо видавати збірник у новому форматі, підвищуємо вимоги до матеріалів, що публікуються. Ми хочемо створити інформаційний ресурс, у якому будуть представлені різні розділи гастроентерології — від першої допомоги до застосування високих медичних технологій. У ньому знайдуть відображення актуальні проблеми організації й удосконалення гастроентерологічної служби, загальні й окремі питання. Буде збережена традиційна структура основних рубрик медичного журналу, що дозволить підкреслити його наукову і практичну спрямованість, публікуватимуться результати оригінальних досліджень, цікаві випадки з практики, а також огляди й лекції. Перший номер (47-й випуск) цього року містить аналіз проведених клінічних та експериментальних наукових досліджень провідних учених України, що присвячені вивченню епідеміології, етіології, діагностики та лікування гастроентерологічної патології — запальних захворювань верхніх відділів травного каналу та кишечника, ускладнених форм панкреатиту, генетичного поліморфізму при неалкогольній хворобі печінки. Нам дуже хочеться, щоб журнал був корисним ученим, а практичним лікарям допомагав у виборі рішення в питаннях діагностики та лікування хворих.

За дорученням редакційної колегії,
головний редактор Юрій Степанов



Back to issue