Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
Гастроэнтерология (457) 2013 (тематический номер)

Лікування синдрому подразненого кишечника у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень
Автори: Коваленко С.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Дорофєєв А.Е. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективы использования препарата Гевискон1  форте в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и НПВП-индуцированных поражений пищевода
Автори: Пахомова И.Г., Успенский Ю.П., Павлова Е.Ю. - Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нарушения метаболизма кишечной микрофлоры у больных с синдромом раздраженной кишки
Автори: Дорофеев А.Э., Рассохина О.А., Коваленко Е.Г. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней № 2
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нейровегетативные особенности течения гипертонической болезни на фоне синдрома раздраженного кишечника
Автори: Тарасова В.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетические подходы к антигипертензивной терапии на фоне патологии печени
Автори: Дорофеев А.Э., Нечипуренко Т.Б. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эндотелиальная дисфункция  у больных с синдромом раздраженного кишечника с запорами
Автори: Звягинцева Т.Д., Гриднева С.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гепатопротектори в лікуванні захворювань печінки: клініко-біохімічні механізми дії
Автори: Харченко Н.В., Анохіна Г.А., Чекман С.І., Коруля І.А., Харченко В.В. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Актуальные вопросы диагностики и лечения доброкачественных опухолей печени
Автори: Линевский Ю.В., д.м.н., Линевская К.Ю., к.м.н., Нечипуренко Т.Б., к.м.н., Воронин К.А., Нечипуренко Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение хронического запора: от теории к практике
Автори: Руденко Н.Н., Томаш О.В., Дорофеев А.Э. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Безоары желудка в клинической практике гастроэнтеролога
Автори: Звягинцева Т.Д., профессор, Гаманенко Я.К., ассистент - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Эндоскопические исследования при воспалительных заболеваниях кишечника: когда, почему, как?
Автори: Дорофеев А.Э., Томаш О.В., Руденко Н.Н., Сибилев А.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Лікування порушень системи гемостазу та протеолізу у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом
Автори: Федів О.І., Оліник О.Ю., Гараздюк О.І., Телекі Я.М. - Буковинський державний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини, м. Чернівці
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця