Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"

Редакційна рада

АБАТУРОВ О.Є.
Д.м.н., професор, завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики Дніпропетровської медичної академії МОЗ України
БЕРСЕНЄВ В.А.
Лікар-невролог вищої категорії, заслужений лікар України
БОБРОВ О.Є.
Академік УАН, д.м.н., професор
БОГАДЕЛЬНИКОВ І.В.
Д.м.н., професор, завідувач курсу дитячих інфекційних хвороб, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського
ГЛУЗМАН С.Ф.
Президент Асоціації психіатрів України
ГУБЕРГРІЦ Н.Б.
Д.м.н., професор, член правління Асоціації гастроентерологів України, кафедра внутрішніх хвороб № 2 ДонНМУ (м. Лиман)
ДОЛЖЕНКО М.М.
Д.м.н., професор, завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика
ДОРОФЄЄВ А.Е.
Д.м.н., професор, кафедра внутрішньої медицини № 1, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
ЄВТУШЕНКО С.К.
Д.м.н., професор, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки України, кафедра неврології та дитячої неврології ХМАПО
ЗВЯГІНЦЕВА Т.Д.
Д.м.н., професор, завідувач кафедри гастроентерології ХМАПО
ЗУПАНЕЦЬ І.А.
Д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету
ІВАНОВ Д.Д.
Д.м.н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика
МАВРОДІЙ В.М.
Д.м.н., професор, голова Асоціації сімейних лікарів Одеського регіону
МІЩЕНКО Т.С.
Д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
НАЙШТЕТИК В.Я.
Академік УАН, директор НВП «НІР»
НІКБЕРГ І.І.
Д.м.н., професор, член-кореспондент Російської академії природознавства, Сідней, Австралія
НІКОНОВ В.В.
Д.м.н., професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів і медицини катастроф ХМАПО
ПАНЬКІВ В.І.
Д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
ПУХЛИК Б.М.
Д.м.н., професор, президент Асоціації алергологів України, Вінницький національний медичний університет
СІРЕНКО Ю.М.
Д.м.н., професор, завідувач відділу симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології ім. Н.Д. Стражеска» НАМН України
СТЕПАНОВ Ю.М.
Д.м.н., професор, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, директор Інституту гастроентерології НАМН України
ТРАХТЕНБЕРГ І.М.
Академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки, д.м.н., професор
ФЕСКОВ А.Е.
К.м.н., доцент, кафедра медицини невідкладних станів і медицини катастроф ХМАПО
ЧЕКМАН І.С.
Чл.-кор. НАН України та НАМН України, завідувач кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
ЮЛІШ Є.І.
Д.м.н., професор, Ізраїль
 
ВИКТОРОВ А.П.

 
 

 

Викторов Алексей Павлович

(1945–2011)

Материалы:     Фильм     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10