Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"

Про видання


Засновник і шеф-редактор
Заславський
Олександр Юрійович

Головний редактор
Брандіс
Тетяна Яківна

Заступник головного редактора
Куприненко
Наталія Василівна

Заступник головного редактора
Тлустова
Тетяна Володимирівна

 

Періодичність виходу: 16 раз на рік + тематичні номери.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23005-12845ПР. Видано Міністерством юстиції України 11.12.2017 р.

Заснована у 1997 році

Включена у наукометричні і спеціалізовані бази даних РИНЦ (Science Index), Google Scholar.

Передплатний індекс (Україна): 21742.