Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 6 (38) 2011

Authors: Бруно Де Бенуа, научный консультант ВОЗ, Швейцария, Швец О.В., директор ГП «Государственный научно-исследовательский центр по проблемам гигиены питания» МЗ Украины, главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «диетология»
Categories: Endocrinology
Authors: Каминский А.В., к.м.н., Коваленко А.Н., д.м.н., проф., Теплая Е.В., к.м.н., ГУ «Научный центр радиационной медицины НАМН Украины», г. Киев
Categories: Endocrinology
Authors: Томашевський Я.І., Бумбар О.І., Томашевська Н.Я., Бумбар З.О., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Authors: Шкала Л.В., Маніщенкова Ю.О., Тєдєєва М.К., Долголенко О.Г., Дудіч Т.І., ДУ «Луганський державний медичний університет»
Categories: Endocrinology
Authors: Паньків В.І.1, Гаврилюк В.М.2, Непорадна Л.Д.2, Попович Л.В.2, Яковина В.В.2, Івасів В.М.2, Дідушко О.М.3, Коритко О.О.4, Глуговська С.В.5, 1 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України 2 Івано-Франківська обласна клінічна лікарня 3 Івано-Франківський національний медичний університет 4 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 5 Чернівецький обласний клінічний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Authors: Минухин А.С., Спивак Ж.С.1, Бондаренко В.А., Мирошниченко А.В.1, ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков, 1КУ «Областной клинический перинатальный центр», г. Сумы
Categories: Endocrinology
Authors: Каримова М.М., Халимова З.Ю., Мухаммедов Т.М., Царева В.Э., Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, г. Ташкент
Categories: Endocrinology
Authors: Панькив В.И., Отдел профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Endocrinology
Authors: Власенко М.В., Семенюк І.В., Кривов’яз Ю.О., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Categories: Endocrinology
Authors: НИКБЕРГ И.И., д.м.н., профессор, Сидней, Австралия
Categories: Endocrinology
Authors: Панькив В.И., Отдел профилактики эндокринных заболеваний Украинского НПЦ эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Endocrinology
Authors: Исмаилов С.И., Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х., Ходжаева Ф.С., Джин Со-Рянг, Доиг Ли Хван, Ли Хи Ын, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии с детской эндокринологией, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз
Categories: Endocrinology
Authors: Колядич М.И., Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом введения в клиническую медицину государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Россия
Categories: Endocrinology
Authors: Чеботарева Ю.Ю., ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
Categories: Endocrinology
Authors: Мітченко О.І., Лутай М.І. Робоча група з проблем метаболічного синдрому, діабету та серцево-судинних захворювань: Мітченко О.І. (Київ) — модератор, Корпачов В.В. (Київ) — модератор, Лутай М.І. (Київ), Свіщенко Є.П. (Київ), Сіренко Ю.М. (Київ), Маньков- ський Б.М. (Київ), Ковальова О.М. (Харків), Туров- ська Т.В. (Донецьк), Багрій А.Е. (Донецьк), Коваль С.М. (Харків), Соколова Л.К. (Київ), Талаєва Т.В. (Київ), Паньків В.І. (Київ) Робоча група з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС: Лутай М.І. (Київ) — модератор, Мітченко О.І. (Київ), Волков В.І. (Харків), Коваль О.А. (Дніпропетровськ), Рішко М.М. (Ужгород), Маньковський Б.М. (Київ), Середюк Н.М. (Івано-Франківськ), Фуркало М.К. (Київ), Целуйко В.Й. (Харків), Смирнова І.П. (Київ) Рецензенти: акад. НАМН України, проф. Дзяк Г.В. (Дніпропетровськ), акад. НАМН України, проф. Коркушко О.В. (Київ)
Categories: Endocrinology
Authors: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины
Categories: Endocrinology