Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
Гинекология (253) 2008 (тематический номер)

Автори: В.П. КВАШЕНКО, д.м.н., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО ДонНМУ ім. М. Горького, заст. гендиректора ДРЦОМД
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: М.Ю. Сергиенко, к.м.н., Э.Б. Яковлева, д.м.н., профессор, Н.И. Шпатусько, к.м.н., доцент, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: И.Д. ГЮЛЬМАМЕДОВА, к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького, О.К. МЕЖОВА, старший научный сотрудник НИИ медицинских проблем семьи ДонНМУ им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Л.И. ПАДАЛКО, С.Г. БОНДАРЕНКО, А.Д. ПОПОВА, Г.Ф. БОЙКО, Городской родильный дом № 2, Центр планирования семьи и репродукции человека, г. Днепропетровск
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Автори: М.А. ОВСЯНИК, к.м.н.,акушер-гинеколог Донецкого регионального центра охраны материнства и детства, О.Н. ДОЛГОШАПКО, д.м.н.,профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Ю.Э. ДОБРОХОТОВА, Э.М. ДЖОБАВА, Кафедра акушерства и гинекологии Московского факультета ГОУ ВПО РГМУ
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Б.А. ИОТЕНКО, д.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького, Т.Н. ДЕМИНА, д.м.н., профессор, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО ДонНМУ им. М. Горького, О.К. МЕЖОВА, старший научный сотрудник НИИ медицинских проблем семьи ДонНМУ им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Автори: А.А. ЖЕЛЕЗНАЯ, к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Інфекційні захворювання, Урологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.В. СИМРОК, Е.В. ГОРДИЕНКО, Д.В. СИМРОК-СТАРЧЕВА, Кафедра акушерства, гинекологии и дерматовенерологии Луганского государственного медицинского университета
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Т.В. ЛІСОВСЬКА, Кафедра акушерства, гінекології та дерматовенерології Луганського державного медичного університету
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: В.Н. ПРИЛЕПСКАЯ, А.А. КУЗЕМИН. Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, г. Москва
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Н.А. МОРОЗОВА, к.м.н., доцент, Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии с курсом подростковой гинекологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Т.В. ДЖОДЖУА, И.Т. ГОВОРУХА, А.К. ТИЩЕНКО, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Анестезіология-реаніматологія, Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: А.В. ЧУРИЛІНА, д.м.н., проф., зав. Кафедрою, О.О. ГЛУХОВСЬКА, Кафедра педіатрії та дитячих інфекцій, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.К. ЧАЙКА, д.м.н., чл.-корр. АМН Украины, Т.Н. ДЕМИНА, д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО, Н.А. ФИРСОВА, врач акушер-гинеколог, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Ю.А. БАТМАН, к.м.н., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Е.Н. НОСЕНКО, д.м.н., доцент, Научно-исследовательский институт медицинских проблем семьи, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: С.М. КОРНИЕНКО, к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Г.Д. МИСУНА, ст.н.с. НИИ медицинских проблем семьи Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: С.А. ЛАСАЧКО, к.м.н., Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.В. СІМРОК, Д.В. СІМРОК, З.Б. ХОМІНСЬКА, Кафедра акушерства, гінекології та дерматовенерології Луганського державного медичного університету, Лабораторія ендокринології Інституту ПАГ АМН України, м. Київ
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця