Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019

Acute tonsillopharyngitis in children. The current state of the problem
Authors: Крамарьов С.О. (1), Євтушенко В.В. (1), Іванова Л.А. (2), Горбатюк І.Б. (2)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Parvovirus infection В19V: literature review. Part 1
Authors: Кириенко В.Т. (1), Зайцев И.А. (1), Потий В.В. (2), Нестерук Е.С. (1)
1 - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
2 - Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Тhe treatment of helminthiases. Мodern views on the problem
Authors: Крамарьов С.О., Закордонець Л.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Comparative analysis of immunity system indicators among patients with infectious diseases of the respiratory system
Authors: Ракша-Слюсарева О.А. (1), Трихліб В.І. (2), Слюсарев О.А. (1), Тарасова І.А. (3), Алєксєєнко В.В. (3)
1 - Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
3 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Evaluation of the effectiveness of the treatment of intestinal ascariasis in children
Authors: Сорокман Т.В., Молдован П.М.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Analysis of clinical cases of membranous pharyngitis associated with Corynebacterium ulcerans
Authors: Шостакович-Корецька Л.Р., Маврутенков В.В., Будаєва І.В., Ревенко Г.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Some issues on the treatment of influenza in Ukraine
Authors: Трихліб В.І.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Topical issues of Lyme disease. An overview of current international guidelines
Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: Бодня Е.И. (1), Марченко О.С. (2), Скорик Л.И. (1), Бодня И.П.(1)
1 - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
2 - Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Бондаренко А.В. (1), Максуль Т.Є. (2), Бондаренко О.В. (2)
1 - Національний медичний університет, м. Харків, Україна
2 - КНП ХОР «Обласна клінічна інфекційна лікарня», м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Булигіна Т.В., Броварська О.С., Варбанець Л.Д.
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Велієва Т.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Верба Н.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Вішован Ю., Ушкалов В.О., Виговська Л.М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Виговська Л.М., Ушкалов А.В., Ушкалов В.О.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українська лабораторія якості та безпеки продукції АПК, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Виноград Н.О., Байдалка І.Д.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Волошин О.М., Чередніченко Г.М., Лесик І.А.
Луганський державний медичний університет, м. Рубіжне, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Воробйова Н.В., Усачова О.В., Матвєєва Т.Б.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
КУ «Обласна клінічна інфекційна лікарня» ЗОДА, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Гненна О.М.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Гончаров В.О., Бондаренко Д.А., Дементєв С.О., Максименко Ю.А., Сойнікова А.В., Томішина Є.Л., Котлік Л.С., Песчанська О.Ю., Потієнко Л.П.
ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Одеса, Україна
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Гранкіна Н.В. (1), Марченко Н.Є. (1), Андрусенко В.П. (1), Мазанко А.В. (1), Литвиненко Н.А. (2)
1 - КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР», м. Дніпро, Україна
2 - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Гранкіна Н.В. (1), Марченко Н.Є. (1), Бутковська Н.М. (1), Яленко В.М. (1), Литвиненко Н.А. (2)
1 - КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР», м. Дніпро, Україна
2 - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Гранкіна Н.В. (1), Марченко Н.Є. (1), Суслова М.О. (1), Литвиненко Н.А. (2)
1 - КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР», м. Дніпро, Україна
2 - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Данько О.П. (1), Шагінян В.Р. (1), Сопіль Г.В. (1), Ніколаєнко С.М. (2)
1 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
2 - ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Дралова О.А., Усачова О.В., Пахольчук Т.М., Конакова О.В., Сіліна Є.А.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Дуда О.К., Вега А.Р., Коцюбайло Л.П., Бойко В.О., Печінка А.М.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Дьяченко П.А. (1), Васільєв Ю.К. (2)
1 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМНУ», м. Київ, Україна
2 - Медичний інститут Сумського держаного університету, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Жолобак Н.М. (1, 2), Шидловська О.А. (1, 2), Щербань В.Л. (3), Бабій О.В. (4), Богорад-Кобельська О.С. (1), Антонович Г.В. (5), Шай Д.С. (6), Співак М.Я. (1)
1 - Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна
2 - Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
3 - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
4 - Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного, м. Вінниця, Україна
5 - Медична лабораторія «Діла», м. Київ, Україна
6 - «Royal Canin», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Іванова А.О., Поливянна Ю.І., Чумаченко Т.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Кожокару А.А. (1), Литовка С.Л. (2), Огороднійчук І.В. (1), Іванько О.М. (1)
1 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
2 - Центральне санітарно-епідеміологічне управління МО України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Кожокару М.А., Лихота А.М., Коваленко В.В.
Українська військово-медична академія МО України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Кожокару А.А., Палатна Л.А., Охріменко Н.А., Шпак І.В.
Публічне акціонерне товариство «Окіра», м. Бровари, Україна
Кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Корда М.М., Шкільна М.І., Андрейчин М.А., Марчук О.М., Бойчук А.В., Якимчук Ю.Б., Бударна О.Ю., Кородюк В.І.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Корольова М.І., Чемич О.М., Чемич М.Д.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Литовка С.Л. (1), Олим М.Ю. (1), Огороднійчук І.В. (2), Іванько О.М. (2), Кожокару А.А. (2)
1 - Центральне санітарно-епідеміологічне управління, м. Київ, Україна
2 - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Лутай І.В., Чемич М.Д.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Любчак В.В., Малиш Н.Г., Ковалішин М.П., Плакса В.М., Бондаренко А.К.
Сумський державний університет, медичний інститут, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Матейко Г.Б., Приймак Р.Ю., Нестерова Т.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Мачуський О.В., Ушкалов В.О.
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Мітлошук А.П. (1), Шупік Л.В. (1), Буглак Н.В. (1), Гриджук М.Ю. (2)
1 - Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка», м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Мітлошук А.П. (1), Шупік Л.В. (1), Буглак Н.В. (1), Гриджук М.Ю. (2)
1 - Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка», м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Морочковський Р.С.
КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Нагиев А.М. (1), Мурадов Э.Р. (1), Садыгов В.А. (2)
1 - Медицинскцй центр «MedEra Hospital», г. Баку, Азербайджан
2 - ГКМЦ № 1, г. Баку, Азербайджан

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Небогаткін І.В. (1), Шульган А.М. (2), Видайко Н.Б. (1), Новохатній Ю.О. (1), Лозинський І.М. (2)
1 - ДЗ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна
2 - Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Незговорова Г.А., Колосинська О.О., Татаренко О. М.
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Никитюк С.О., Корда М.М., Кліщ І.М., Климнюк С.І.
ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Панасюк О.Л., Борщов С.П., Матяш В.І., Трембачова Н.С.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Покришко О.В., Климнюк С.І.
Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Прима О.В. (1), Колос Л.А. (1), Олим М.Ю. (2), Домбровський С.П. (1), Лукаш М.Г. (1), Скиба Т.А. (1), Тимофеєва Н.Г. (1), Іванько О.М. (3), Депутат Ю.М. (3)
1 - ДУ «Центр превентивної медицини МВС», м. Київ, Україна
2 - Центральне санітарно-епідеміологічне управління, м. Київ, Україна
3 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Рєзніков А.П. (1), Зима І.Я. (2), Андреєва М.А. (2), Міліневський В.А. (2)
1 - КЗВО «Рівненська медична академія», м. Рівне, Україна
2 - КП «Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Рибальська А.П., Третяк Н.М., Мельник О.А., Скачкова Н.К., Перехрестенко Т.П.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Рибальська А.П., Третяк Н.М., Немировська Л.М., Кисельова О.А.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Сіліна Є.А. (1), Усачова О.В. (1), Пахольчук Т.М. (1), Конакова О.В. (1), Штіблер Ю.М. (2)
1 - Державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
2 - КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Скорик Л.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Сухов Ю.А. (1), Дуда А.К. (1), Коротчук Н.В. (2), Голуб А.П. (1), Коцюбайло Л.П. (1), Василенко Е.Г. (3)
1 - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
2 - ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев, Украина
3 - Киевская городская клиническая больница № 4, г. Киев, Украина

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Сухорукова Г.Б. (1), Килипко Л.В. (1), Махота Л.С. (1), Чумаченко Т.О. (2)
1 - ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Харків, Україна 2 - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Тарасова І.А. (1), Ракша-Слюсарева О.А. (2), Слюсарев О.А. (2), Боєва С.С. (2)
1 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Донецький національний медичний університет, м. Краматорськ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Трихліб В.І.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Трихліб В.І., Боханова Н.А., Пасюк О.П., Тароповська А.С.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Трихліб В.І., Боханова Н.А., Пасюк О.П., Тароповська А.С.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Трихліб В.І., Грушкевич В.В., Лисько В.І., Тараповська А.С., Боханова Н.А., Пасюк О.П.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Трихліб В.І., Ніколаєнко С.М., Сагач О.С.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Трихліб В.І., Ніколаєнко С.М., Сагач О.С.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Усачова О.В., Печугіна В.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Федорченко С.В., Клименко Ж.Б., Мартинович Т.Л., Янченко В.І., Соляник І.В., Резник В.А., Карюк Ж.О.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Чабан Т.В., Бочаров В.М.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Чабан Т.В., Чубач М.І.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Чемич О.М., Олефір А.А.
Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Шостакович-Корецька Л.Р. (1), Шевченко-Макаренко О.П. (1), Досенко В.Є. (2), Древицька Т.І. (2)
1 - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2 - Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Штепа О.П., Ревенко Г.О., Маврутенков В.В., Будаєва І.В., Резвих В.Г., Кузьменко О.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Юрко Е.В., Соломенник А.О., Винокурова О.Н.
Национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Authors: Юрко К.В., Ткаченко В.Г., Граділь Г.І.
Національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums