Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Міжнародний неврологічний журнал №4 (98), 2018

Diaschisis: brief historical review
Автори: Vinychuk S.M. (1), Fartushna O.Ye. (2)
1 - Oleksandrivska Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine
2 - Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Первичный латеральный склероз: научный обзор и личное наблюдение
Автори: Смоланка В.И., Орос М.М., Герасименко О.С., Палагута А.В.
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», г. Ужгород, Украина
Областной клинический центр нейрохирургии и неврологии, г. Ужгород, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность метилкобаламина в метаболической терапии диабетической полинейропатии
Автори: Азизова Р.Б., Охунова Д.Г.
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Повышение адаптационных возможностей центральной нервной системы при черепно-мозговой травме
Автори: Горанский Ю.И., Дяба О.И.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Феномен нейропластичності та нейрофізіологічні аспекти рефлексотерапії в комплексному лікуванні больових і деяких небольових синдромів у хворих після інсульту
Автори: Коваленко О.Є. (1, 2), Чіжикова М.Є. (1, 3)
1 - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
2 - Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
3 - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Судомний напад у дебюті як ізольований предиктор незадовільного результату після спонтанного субарахноїдального крововиливу аневризматичного генезу
Автори: Цьома Є.І. (1, 2), Студеняк Т.О. (1, 2), Смоланка В.І. (2), Боровик О.І. (2), Цяпець С.В. (3)
1 - Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород, Україна
2 - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
3 - Department of Pathophysiology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Состояние эндотелиальной функции у больных пожилого возраста c дисциркуляторной энцефалопатией и изолированной систолической и систоло-диастолической артериальной гипертензией
Автори: Алыпова Е.Е. (1), Васильева-Линецкая Л.Я. (2)
1 - Запорожская медицинская академия последипломного образования, г. Запорожье, Украина
2 - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Місце центральних міорелаксантів у лікуванні неспецифічного болю в спині
Автори: Зайченко Г.В. (1), Плющ С.І. (1), Сініцина О.С. (2)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль и место бензодиазепинов в фармакотерапии посттравматического стрессового расстройства
Автори: Бурчинский С.Г.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Розлади аутистичного спектра: фактори ризику, особливості діагностики й терапії
Автори: Марценковський І.А., Марценковська І.І.
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Современное состояние проблемы фантомной боли
Автори: Сайко А.В.
Военно-медицинский клинический центр Западного региона, г. Львов, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Метастазы рака в головной мозг как первичное проявление основного заболевания
Автори: Думанский Ю.В. (1), Столярова О.Ю. (2), Синяченко О.В. (1), Егудина Е.Д. (3), Степко Ф.А. (1)
1 - Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
2 - Национальный институт рака, г. Киев, Украина
3 - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Електроміографічна діагностика порушень моторики язика неврологічного генезу в пацієнтів з оклюзійною патологією
Автори: Циганок О.В., Кіндій Д.Д., Малюченко М.М., Оджубейська О.Д., Калашніков Д.В., Король М.Д.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нічна полісомнографія у хворих у гострому періоді закритої черепно-мозкової травми, обумовленої вибуховою хвилею
Автори: Бовт Ю.В.(1), Забродіна Л.П.(1), Кас Ю.В.(2), Коршняк В.О.(1), Сухоруков В.І.(1)
1 - ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
2 - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження