Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Медицина невідкладних станів" 3 (74) 2016

Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Свінтуковський М.Ю., Харченко Л.А., Превисла О.М., Цвик І.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Противовирусная и антибактериальная терапия в лечении внебольничных пневмоний
Автори: Лоскутов О.А., Дружина А.Н. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина; ГУ «Институт сердца МЗ Украины», г. Киев, Украина; Колесников В.Г. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Лактатацидоз та використання ліків, що містять лактат (нотатки до дискусії на складну клінічну тему)
Автори: Шлапак І.П., Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Інтенсивна терапія пацієнтів із черепно-мозковою травмою: чи є можливість покращити результати лікування?
Автори: Дубров С.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 17, м. Київ, Україна; Суслов Г.Г., Биліна В.М., Модинець В.В., Мазніченко В.А., Колевич З.А. - Київська міська клінічна лікарня № 17, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Ішемічний інсульт при метаболічному синдромі та цукровому діабеті: клініко-морфометричні особливості, лікування
Автори: Насонова Т.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Варианты коррекции интраоперационных гемодинамических реакций и их влияние на развитие послеоперационных когнитивных дисфункций у пациентов пожилого возраста с сопутствующей артериальной гипертензией
Автори: Лоскутов О.А., Дружина А.Н., Колесников В.Г. - ГУ «Институт сердца» МЗ Украины, г. Киев, Украина; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Варіанти періопераційного знеболювання хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок, що прооперовані методом ендоваскулярної балонопластики
Автори: Дзюба Д.О., Недашківський С.М. - ДУ «Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика», м. Київ, Україна; Злочевський О.М. - КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Обґрунтування використання регіональної аналгезії для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкопатологією
Автори: Дмитрієв Д.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективы применения Грандазола в хирургической практике при интраабдоминальной инфекции
Автори: Ганжий В.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка якості раннього післяопераційного знеболювання у хворих з ендопротезуванням кульшового суглоба
Автори: Семененко А.І., Дмитрієв Д.В., Дацюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна; Сурсаєв Ю.Є. - Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
TRALI-синдром в акушерстве
Автори: Падалко А.А. - Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка, г. Киев, Украина; Жежер А.А., Ващук Ф.С. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина; Мехедко В.В. - Кафедра акушерства и гинекологии № 1 НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив волемічної підтримки збалансованими кристалоїдними розчинами на динаміку периферійних набряків у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою
Автори: Крамарева О.Г., Згржебловська Л.В., Малиш І.Р. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування принципів бриджинг-терапії при супутній гострій печінковій недостатності
Автори: Кучинська І.А., Бондар М.В., Арешніков Д.Б., Шаповал С.С., Добуш Р.Д. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 10, м. Київ, Україна; Київський міський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность и безопасность премедикации современными α-2 агонистами в периоперационном периоде
Автори: Доморацкий А.Э., Крылюк В.Е., Созанский В.В., Рыбак К.А., Крятченко Е.Б. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина; Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Киев, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективы оценки турбулентности сердечного ритма как предиктора фатальных аритмий у пациентов после острого инфаркта миокарда
Автори: Фуштей И.М., Голдовский Б.М., Мохамед Феди, Сидь Е.В. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Значение симпатовагального баланса как биофизического маркера преэклампсии
Автори: Лахно И.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности изменения показателей центральной гемодинамики у пострадавших с ожоговой травмой на фоне отравления монооксидом углерода
Автори: Постернак Г.И., Соколов А.С., Криворучко М.Е., Агзибегян А.С. - Луганский государственный медицинский университет, г. Рубежное, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Новая шкала для оценки тяжести состояния и прогноза исхода у пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком —  Sepsis Severity Score
Автори: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Базиленко Д.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Періопераційна аналгезія при апендектомії: декскетопрофен vs рофекоксиб
Автори: Бодулєв О.Ю. - ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна; ДЗ «Відділкова клінічна лікарня станції Полтава» СТГО «Південна залізниця», м. Полтава, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Абсцеси головного мозку: аналіз результатів лікування 242 пацієнтів
Автори: Яшаров Ю.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Значение волны Осборна в выборе своевременной тактики лечения пациентов с гипотермией на примере клинического случая
Автори: Прилуцкая Е.Ю., Шмидт Е.Ю., Маркова Т.В. - Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте № 1, филиал «Центр здравоохранения» Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», г. Харьков, Украина; Яблучанский М.И. - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Так ли безопасно рутинное использование препаратов, содержащих глутамин или интермедиаты цикла Кребса, при явной или скрытой онкопатологии?
Автори: Мальцева Л.А., Мосенцев Н.Ф., Мосенцева О.В., Куник Л.В., Базиленко Д.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепропетровск, Украина
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Локальний формуляр призначення антибактеріальної терапії в хірургічних підрозділах Клінічної лікарні «Феофанія»
Автори: Строкань А.М., Шевченко Л.В., Пилипенко М.М., Харченко Л.А. - Клінічна лікарня «Феофанія», НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця