Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"

Про видання

Головний редактор
Ніконов Вадим Володимирович

Ніконов Вадим Володимирович — д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник відділу кардіохірургії та патології кровообігу, Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева» НАМН України, Харків, Україна.

Засновано: Серпень 2005

Періодичність виходу: раз на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 17278-6048 ПР. Видано Міністерством юстиції України 27.10.2010 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 24.04.2024 р. № 582. Категорія А.

Передплатний індекс (Україна): 94563.

ISSN 2224-0586 (print)
ISSN 2307-1230 (online)