Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
4 (74) 2015

Кореляція запаморочень з артеріальною гіпертензією
Автори: Трінус К.Ф. - Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини», ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження
Автори: Євтушенко С.К. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Єфіменко О.М. - Донецький обласний центр із профілактики та боротьби зі СНІДом
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Билобил Интенс в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией
Автори: Мищенко Т.С., Мищенко В.Н., Лапшина И.А. - Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-нейрофізіологічна характеристика боксерів із повторними черепно-мозковими травмами
Автори: Муравський А.В. - Кафедра нейрохірургії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ; Чеботарьова Л.Л., Солонович О.С. - Відділення функціональної діагностики, Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Помірні когнітивні розлади у хворих з артеріальною гіпертензією
Автори: Корнацький В.М., Ревенько І.Л. - Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций
Автори: Мищенко В.Н. - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Цитиколин: новое об известном
Автори: Бездетко Н.В. - Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Комплексная оценка влияния клинико-анамнестических и генетических факторов на риск развития инсультов у детей
Автори: Смульская Н.Е. - Киевская городская детская клиническая больница № 1
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Можливості немедикаментозної корекції порушених функцій у пацієнтів із перенесеним геморагічним інсультом у відновному періоді
Автори: Андріюк Л., Магулка І. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Лікування мігрені з аурою методом транскраніальної магнітної стимуляції
Автори: Бєляєв А.О., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клінічні та патогенетичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми
Автори: Григоров С.Н., Григорова А.О., Куфтеріна Н.С., Новак А.С. - Харківський національний медичний університет, кафедра хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та кафедра неврологии № 1
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Болевой синдром у лиц с нарушением глотания
Автори: Григорова И.А. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клініко-діагностичні та лікувальні аспекти порушень дрібних артерій головного мозку
Автори: Григорова І.А. - Харківський національний медичний університет, кафедра неврології № 1
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих із перенесеним ішемічним інсультом у динаміці патогенетичного лікування
Автори: Грицюк Т.Д. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Классическая и парадоксальная эмболия в генезе инфаркта мозга
Автори: Евтушенко С.К., Евтушенко И.С. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Атеросклеротическое поражение сонных артерий у пациентов с ишемической болезнью сердца
Автори: Евтушенко С.К. - Харьковская академия последипломного образования; Дюба Д.Ш., Марусиченко Е.А., Евтушевская А.Н., Марусиченко В.В. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Випадок використання стрічки kinesio tape при спастичній кривошиї
Автори: Желіба Л.М., Фіщенко В.А., Московко С.П. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Нівелювання депресивних проявів хронічної ішемії мозку під впливом транскраніальної магнітної стимуляції
Автори: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Влияние комбинированной нейропротекторной терапии на течение и исход острого периода мозгового ишемического полушарного инсульта
Автори: Козелкин А.А., Новикова Л.В. - Запорожский государственный медицинский университет, кафедра нервных болезней
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Особенности трансформации нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу в гипертоническую болезнь
Автори: Кошман С.К., Шпортько О.В. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Оцінка активності симпатоадреналової системи у хворих у гострому періоді інфаркту головного мозку
Автори: Личко В.С., Малахов В.О. - Медичний інститут Сумського державного університету
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Когнітивні розлади у пацієнтів з епілепсією та можливості їх корекції
Автори: Мар’єнко Л.Б. - Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівський обласний протиепілептичний центр
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Зміни церебральної гемодинаміки за показниками ультразвукової допплерографії у хворих на гострий ішемічний інсульт у вертебробазилярному басейні
Автори: Михалойко О.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Оцінка зв’язку ступеня сонячної експозиції та ризику розвитку депресії та втоми при множинному склерозі в популяції Вінницької області
Автори: Московко С.П., Малик С.Л., Костюченко А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Ретроспективний аналіз перебігу розсіяного склерозу у жінок під час вагітності та у перші 3 місяці після пологів
Автори: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клінічні характеристики розсіяного склерозу у жінок залежно від народження дітей
Автори: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Динаміка оцінок якості життя в процесі стаціонарного лікування пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому
Автори: Перова В.П. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Рефрактерні форми епілепсії у дітей: пошуки раціональної протиепілептичної політерапії
Автори: Пітик М.І., Дельва Д.Ю., Пітик О.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Застосування рефлексотерапії у системі реабілітації дітей із дитячим церебральним паралічем
Автори: Пітик М.І., Ліскевич І.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Психологічні механізми формування непсихотичних психічних розладів у хворих на гіпертиреоз
Автори: Пітик О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Значення стовбурової викликаної активності в діагностиці отокохлеарних синдромів при цереброваскулярній патології
Автори: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Пашковський В.І., Кальбус О.М., Петров О.С., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова В.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Використання прегабаліну при синдромі грушоподібного м’яза
Автори: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Кальбус О.І., Березовська Л.В., Кривець Н.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Залежність показників короткострокової пам’яті від ультрадіанних ритмів у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями
Автори: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Юдіна Т.В., Соміло О.В., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова С.А., Щирова О.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Депресивний синдром у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень
Автори: Поясник І.М. - Кафедра неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Сравнительная эффективность флупиртина и толперизона в купировании эпизодической головной боли напряжения у молодых людей
Автори: Резниченко Е.К., Хохлов М.А., Каширина А.В. - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Аксональные и демиелинизирущие полинейропатии в структуре сахарного диабета и алкоголизма
Автори: Ростовцева М.С., Миронченко А.А. - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Супратенторіальні каверноми головного мозку як етіологічний чинник епілепсії
Автори: Смоланка В.І., Смоланка А.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Эпидемиологические особенности цереброваскулярных заболеваний в Харьковской области
Автори: Тесленко О.А., Тесленко Н.И. - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Факторы риска и причины развития мышечных судорог у людей преклонного возраста
Автори: Тихонова Л.В., Боярский А.А., Сухомлин Н.П. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина, кафедра неврологии № 1
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Неврология хронических заболеваний носоглотки
Автори: Тихонова О.О. - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Лечение девочек-подростков с неврологическими нарушениями на фоне гинекологической патологии
Автори: Тучкина М.Ю. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Эффективность применения препарата кортексин методом эндоназального электрофореза в лечении больных ишемическим инсультом
Автори: Хоменко М.А., Резниченко Е.К. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Клініко-неврологічні співставлення атеротромботичного та кардіоемболічного інсульту залежно від ступеня артеріальної гіпертензії
Автори: Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Neuro-psychological development of children who have suffered from perinatal hypoxic damage of central nervous system
Автори: Tarasova I.V., Kasyan S.M. - Sumy State University, Medical institute (Sumy, Ukraine)
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Perinatal risk factors hypoxic-ischemic encephalopathy in term infants with normal and low to the gestational age body weight
Автори: Ye.P. Ortemenka - The Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases, Bukovinian State Medical Universi-ty, Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Impact of combination clinical, anamnestic and genetic risk factors in the development of strokes in childhood
Автори: Smulska N. - Department of Neurology, Pediatric Hospital 1, Kiev, Ukraine
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця