Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International neurological journal 4 (74) 2015

Кореляція запаморочень з артеріальною гіпертензією
Authors: Трінус К.Ф. - Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини», ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження
Authors: Євтушенко С.К. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Єфіменко О.М. - Донецький обласний центр із профілактики та боротьби зі СНІДом
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Билобил Интенс в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией
Authors: Мищенко Т.С., Мищенко В.Н., Лапшина И.А. - Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Клініко-нейрофізіологічна характеристика боксерів із повторними черепно-мозковими травмами
Authors: Муравський А.В. - Кафедра нейрохірургії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ; Чеботарьова Л.Л., Солонович О.С. - Відділення функціональної діагностики, Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Помірні когнітивні розлади у хворих з артеріальною гіпертензією
Authors: Корнацький В.М., Ревенько І.Л. - Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций
Authors: Мищенко В.Н. - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Цитиколин: новое об известном
Authors: Бездетко Н.В. - Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Комплексная оценка влияния клинико-анамнестических и генетических факторов на риск развития инсультов у детей
Authors: Смульская Н.Е. - Киевская городская детская клиническая больница № 1
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Можливості немедикаментозної корекції порушених функцій у пацієнтів із перенесеним геморагічним інсультом у відновному періоді
Authors: Андріюк Л., Магулка І. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Лікування мігрені з аурою методом транскраніальної магнітної стимуляції
Authors: Бєляєв А.О., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Клінічні та патогенетичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми
Authors: Григоров С.Н., Григорова А.О., Куфтеріна Н.С., Новак А.С. - Харківський національний медичний університет, кафедра хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Болевой синдром у лиц с нарушением глотания
Authors: Григорова И.А. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Клініко-діагностичні та лікувальні аспекти порушень дрібних артерій головного мозку
Authors: Григорова І.А. - Харківський національний медичний університет, кафедра неврології № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих із перенесеним ішемічним інсультом у динаміці патогенетичного лікування
Authors: Грицюк Т.Д. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Классическая и парадоксальная эмболия в генезе инфаркта мозга
Authors: Евтушенко С.К., Евтушенко И.С. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Атеросклеротическое поражение сонных артерий у пациентов с ишемической болезнью сердца
Authors: Евтушенко С.К. - Харьковская академия последипломного образования; Дюба Д.Ш., Марусиченко Е.А., Евтушевская А.Н., Марусиченко В.В. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Випадок використання стрічки kinesio tape при спастичній кривошиї
Authors: Желіба Л.М., Фіщенко В.А., Московко С.П. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Нівелювання депресивних проявів хронічної ішемії мозку під впливом транскраніальної магнітної стимуляції
Authors: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Динаміка когнітивних функцій під впливом транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на хронічну ішемію мозку
Authors: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Влияние комбинированной нейропротекторной терапии на течение и исход острого периода мозгового ишемического полушарного инсульта
Authors: Козелкин А.А., Новикова Л.В. - Запорожский государственный медицинский университет, кафедра нервных болезней
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Особенности трансформации нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу в гипертоническую болезнь
Authors: Кошман С.К., Шпортько О.В. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Оцінка активності симпатоадреналової системи у хворих у гострому періоді інфаркту головного мозку
Authors: Личко В.С., Малахов В.О. - Медичний інститут Сумського державного університету
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Когнітивні розлади у пацієнтів з епілепсією та можливості їх корекції
Authors: Мар’єнко Л.Б. - Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівський обласний протиепілептичний центр
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Зміни церебральної гемодинаміки за показниками ультразвукової допплерографії у хворих на гострий ішемічний інсульт у вертебробазилярному басейні
Authors: Михалойко О.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Оцінка зв’язку ступеня сонячної експозиції та ризику розвитку депресії та втоми при множинному склерозі в популяції Вінницької області
Authors: Московко С.П., Малик С.Л., Костюченко А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Ретроспективний аналіз перебігу розсіяного склерозу у жінок під час вагітності та у перші 3 місяці після пологів
Authors: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Клінічні характеристики розсіяного склерозу у жінок залежно від народження дітей
Authors: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Динаміка оцінок якості життя в процесі стаціонарного лікування пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому
Authors: Перова В.П. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Рефрактерні форми епілепсії у дітей: пошуки раціональної протиепілептичної політерапії
Authors: Пітик М.І., Дельва Д.Ю., Пітик О.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Застосування рефлексотерапії у системі реабілітації дітей із дитячим церебральним паралічем
Authors: Пітик М.І., Ліскевич І.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Психологічні механізми формування непсихотичних психічних розладів у хворих на гіпертиреоз
Authors: Пітик О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Значення стовбурової викликаної активності в діагностиці отокохлеарних синдромів при цереброваскулярній патології
Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Пашковський В.І., Кальбус О.М., Петров О.С., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова В.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Використання прегабаліну при синдромі грушоподібного м’яза
Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Кальбус О.І., Березовська Л.В., Кривець Н.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Залежність показників короткострокової пам’яті від ультрадіанних ритмів у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями
Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Юдіна Т.В., Соміло О.В., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова С.А., Щирова О.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Депресивний синдром у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень
Authors: Поясник І.М. - Кафедра неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Сравнительная эффективность флупиртина и толперизона в купировании эпизодической головной боли напряжения у молодых людей
Authors: Резниченко Е.К., Хохлов М.А., Каширина А.В. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Аксональные и демиелинизирущие полинейропатии в структуре сахарного диабета и алкоголизма
Authors: Ростовцева М.С., Миронченко А.А. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Супратенторіальні каверноми головного мозку як етіологічний чинник епілепсії
Authors: Смоланка В.І., Смоланка А.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Эпидемиологические особенности цереброваскулярных заболеваний в Харьковской области
Authors: Тесленко О.А., Тесленко Н.И. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Факторы риска и причины развития мышечных судорог у людей преклонного возраста
Authors: Тихонова Л.В., Боярский А.А., Сухомлин Н.П. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина, кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Неврология хронических заболеваний носоглотки
Authors: Тихонова О.О. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Лечение девочек-подростков с неврологическими нарушениями на фоне гинекологической патологии
Authors: Тучкина М.Ю. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Эффективность применения препарата кортексин методом эндоназального электрофореза в лечении больных ишемическим инсультом
Authors: Хоменко М.А., Резниченко Е.К. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Клініко-неврологічні співставлення атеротромботичного та кардіоемболічного інсульту залежно від ступеня артеріальної гіпертензії
Authors: Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Neuro-psychological development of children who have suffered from perinatal hypoxic damage of central nervous system
Authors: Tarasova I.V., Kasyan S.M. - Sumy State University, Medical institute (Sumy, Ukraine)
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Perinatal risk factors hypoxic-ischemic encephalopathy in term infants with normal and low to the gestational age body weight
Authors: Ye.P. Ortemenka - The Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases, Bukovinian State Medical Universi-ty, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Impact of combination clinical, anamnestic and genetic risk factors in the development of strokes in childhood
Authors: Smulska N. - Department of Neurology, Pediatric Hospital 1, Kiev, Ukraine
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual