Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International neurological journal 4 (74) 2015

Кореляція запаморочень з артеріальною гіпертензією
Authors: Трінус К.Ф. - Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини», ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження
Authors: Євтушенко С.К. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Єфіменко О.М. - Донецький обласний центр із профілактики та боротьби зі СНІДом
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Билобил Интенс в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией
Authors: Мищенко Т.С., Мищенко В.Н., Лапшина И.А. - Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Клініко-нейрофізіологічна характеристика боксерів із повторними черепно-мозковими травмами
Authors: Муравський А.В. - Кафедра нейрохірургії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ; Чеботарьова Л.Л., Солонович О.С. - Відділення функціональної діагностики, Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України, м. Київ
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Помірні когнітивні розлади у хворих з артеріальною гіпертензією
Authors: Корнацький В.М., Ревенько І.Л. - Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций
Authors: Мищенко В.Н. - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Цитиколин: новое об известном
Authors: Бездетко Н.В. - Национальный фармацевтический университет, г. Харьков
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Комплексная оценка влияния клинико-анамнестических и генетических факторов на риск развития инсультов у детей
Authors: Смульская Н.Е. - Киевская городская детская клиническая больница № 1
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Можливості немедикаментозної корекції порушених функцій у пацієнтів із перенесеним геморагічним інсультом у відновному періоді
Authors: Андріюк Л., Магулка І. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Лікування мігрені з аурою методом транскраніальної магнітної стимуляції
Authors: Бєляєв А.О., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Клінічні та патогенетичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми
Authors: Григоров С.Н., Григорова А.О., Куфтеріна Н.С., Новак А.С. - Харківський національний медичний університет, кафедра хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Болевой синдром у лиц с нарушением глотания
Authors: Григорова И.А. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Клініко-діагностичні та лікувальні аспекти порушень дрібних артерій головного мозку
Authors: Григорова І.А. - Харківський національний медичний університет, кафедра неврології № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Антиоксидантно-прооксидантний статус у хворих із перенесеним ішемічним інсультом у динаміці патогенетичного лікування
Authors: Грицюк Т.Д. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Классическая и парадоксальная эмболия в генезе инфаркта мозга
Authors: Евтушенко С.К., Евтушенко И.С. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Атеросклеротическое поражение сонных артерий у пациентов с ишемической болезнью сердца
Authors: Евтушенко С.К. - Харьковская академия последипломного образования; Дюба Д.Ш., Марусиченко Е.А., Евтушевская А.Н., Марусиченко В.В. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Випадок використання стрічки kinesio tape при спастичній кривошиї
Authors: Желіба Л.М., Фіщенко В.А., Московко С.П. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Нівелювання депресивних проявів хронічної ішемії мозку під впливом транскраніальної магнітної стимуляції
Authors: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Динаміка когнітивних функцій під впливом транскраніальної магнітної стимуляції у хворих на хронічну ішемію мозку
Authors: Ісайкова О.І., Сон А.С. - Одеський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Влияние комбинированной нейропротекторной терапии на течение и исход острого периода мозгового ишемического полушарного инсульта
Authors: Козелкин А.А., Новикова Л.В. - Запорожский государственный медицинский университет, кафедра нервных болезней
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Особенности трансформации нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу в гипертоническую болезнь
Authors: Кошман С.К., Шпортько О.В. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Оцінка активності симпатоадреналової системи у хворих у гострому періоді інфаркту головного мозку
Authors: Личко В.С., Малахов В.О. - Медичний інститут Сумського державного університету
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Когнітивні розлади у пацієнтів з епілепсією та можливості їх корекції
Authors: Мар’єнко Л.Б. - Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівський обласний протиепілептичний центр
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Зміни церебральної гемодинаміки за показниками ультразвукової допплерографії у хворих на гострий ішемічний інсульт у вертебробазилярному басейні
Authors: Михалойко О.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра неврології та нейрохірургії
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Оцінка зв’язку ступеня сонячної експозиції та ризику розвитку депресії та втоми при множинному склерозі в популяції Вінницької області
Authors: Московко С.П., Малик С.Л., Костюченко А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Ретроспективний аналіз перебігу розсіяного склерозу у жінок під час вагітності та у перші 3 місяці після пологів
Authors: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Клінічні характеристики розсіяного склерозу у жінок залежно від народження дітей
Authors: Оринчак Л.Б., Негрич Т.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Динаміка оцінок якості життя в процесі стаціонарного лікування пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому
Authors: Перова В.П. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Рефрактерні форми епілепсії у дітей: пошуки раціональної протиепілептичної політерапії
Authors: Пітик М.І., Дельва Д.Ю., Пітик О.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Застосування рефлексотерапії у системі реабілітації дітей із дитячим церебральним паралічем
Authors: Пітик М.І., Ліскевич І.І. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Психологічні механізми формування непсихотичних психічних розладів у хворих на гіпертиреоз
Authors: Пітик О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Значення стовбурової викликаної активності в діагностиці отокохлеарних синдромів при цереброваскулярній патології
Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Пашковський В.І., Кальбус О.М., Петров О.С., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова В.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Використання прегабаліну при синдромі грушоподібного м’яза
Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Кальбус О.І., Березовська Л.В., Кривець Н.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Залежність показників короткострокової пам’яті від ультрадіанних ритмів у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями
Authors: Погорєлов О.В., Бараненко О.М., Петров О.С., Юдіна Т.В., Соміло О.В., Шайкевич Р.С., Василенко Л.В., Сорочан О.І., Погорєлова С.А., Щирова О.М. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Депресивний синдром у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень
Authors: Поясник І.М. - Кафедра неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Сравнительная эффективность флупиртина и толперизона в купировании эпизодической головной боли напряжения у молодых людей
Authors: Резниченко Е.К., Хохлов М.А., Каширина А.В. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Аксональные и демиелинизирущие полинейропатии в структуре сахарного диабета и алкоголизма
Authors: Ростовцева М.С., Миронченко А.А. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Супратенторіальні каверноми головного мозку як етіологічний чинник епілепсії
Authors: Смоланка В.І., Смоланка А.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Эпидемиологические особенности цереброваскулярных заболеваний в Харьковской области
Authors: Тесленко О.А., Тесленко Н.И. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Факторы риска и причины развития мышечных судорог у людей преклонного возраста
Authors: Тихонова Л.В., Боярский А.А., Сухомлин Н.П. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина, кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Неврология хронических заболеваний носоглотки
Authors: Тихонова О.О. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Лечение девочек-подростков с неврологическими нарушениями на фоне гинекологической патологии
Authors: Тучкина М.Ю. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Эффективность применения препарата кортексин методом эндоназального электрофореза в лечении больных ишемическим инсультом
Authors: Хоменко М.А., Резниченко Е.К. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра неврологии № 1
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Клініко-неврологічні співставлення атеротромботичного та кардіоемболічного інсульту залежно від ступеня артеріальної гіпертензії
Authors: Черенько Т.М., Гелетюк Ю.Л. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Neuro-psychological development of children who have suffered from perinatal hypoxic damage of central nervous system
Authors: Tarasova I.V., Kasyan S.M. - Sumy State University, Medical institute (Sumy, Ukraine)
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Perinatal risk factors hypoxic-ischemic encephalopathy in term infants with normal and low to the gestational age body weight
Authors: Ye.P. Ortemenka - The Department of Pediatrics and pediatric infectious diseases, Bukovinian State Medical Universi-ty, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Impact of combination clinical, anamnestic and genetic risk factors in the development of strokes in childhood
Authors: Smulska N. - Department of Neurology, Pediatric Hospital 1, Kiev, Ukraine
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual