Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Тrauma" Том 15, №4, 2014

Особенности морфологических изменений в тканях кольцевидной связки при стенозирующем лигаментите у детей
Authors: Борзых А.В. - Донецкая областная клиническая травматологическая больница; Бондаренко Н.Н. - Кафедра гистологии, цитологии, эмбриологии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; Ковальчук Д.Ю., Оприщенко А.А., Верещагин С.И. - Донецкая областная клиническая травматологическая больница
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Концептуальна біомеханічна модель виникнення структурних змін у тібіофеморальній ділянці колінного суглоба при травмі
Authors: Лазарев І.А., Костогриз О.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Крищук М.Г. - Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ; Скибан М.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Условия сохранения горизонтального равновесия таза при повреждении мышц (экспериментальное моделирование мышечного пояснично-тазового баланса)
Authors: Тяжелов А.А., Карпинский М.Ю., Гончарова Л.Д., Климовицкий Ф.В., Лобанов Г.В., Боровой И.С. - Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины, г. Харьков; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Влияние кальцитонина на репаративную регенерацию костной ткани
Authors: Поворознюк В.В. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев; Дедух Н.В. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков; Макогончук А.В. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Эффективность использования различных форм кеторолака в лечении болевого синдрома в практике ортопеда-травматолога
Authors: Макогончук А.В. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Показания и противопоказания к эндопротезированию опухолевых дефектов костей коленного сустава
Authors: Климовицкий Ф.В., Бабоша В.А., Гребенюк Ю.А., Абу-Фаддех Хасам, Ютовец Ю.А., Солоницын Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Динаміка концентрації молекул середньої маси в пацієнтів із тяжкою поєднаною торакальною травмою в гострому періоді травматичної хвороби
Authors: Ступницький М.А., Жуков В.І., Горбач Т.В., Павленко А.Ю., Білецький О.В. - Харківський національний медичний університет, кафедра біохімії
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
О чувствительности некоторых видов микроорганизмов к антибиотикам фирм «Аспект», «НИЦФ», HiMedia
Authors: Пернакова В.Г., Поддубная Е.Н., Шевченко В.Т. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; НИИ травматологии и ортопедии, г. Донецк; Донецкая областная травматологическая больница
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Помилки та ускладнення при лікуванні пацієнтів з переломами п’ясних кісток
Authors: Бур’янов О.А., Циганков М.А. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Рання діагностика порушення структурно-функціонального стану кісткових фрагментів при відкритих діафізарних переломах кісток
Authors: Березка М.І., Павлова Т.М. - Харківський національний медичний університет; КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Влияние биокомпозитного материала Остеоматрикс на процессы регенерации костной ткани в условиях эксперимента (иммуногистохимическое исследование)
Authors: Науменко Л.Ю., Панасюк А.Ф., Кострица К.Ю., Горегляд А.М., Бондаренко А.А., Хороших В.В. - Днепропетровская государственная медицинская академия
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Променева діагностика наслідків травм грудного відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи
Authors: Науменко Л.Ю. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Тарасенко О.М., Мирончук Л.В. - ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», м. Дніпропетровськ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Лікувально-діагностичний менеджмент постраждалих із поєднаною травмою на ранньому госпітальному етапі
Authors: Трутяк І.Р., Філь А.Ю. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Концептуальна модель вертикальної дистонії надколінка
Authors: Шимон В.М., Василинець М.М., Шимон М.В., Палінкаш А.А., Матічин Ю.М. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, Інститут «Травма», м. Ужгород
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Експериментальне дослідження варіантів остеосинтезу ключиці при її переломах у середній третині
Authors: Тяжелов О.А., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Суббота І.А. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМНУ», м. Харків; Павленко К.В., Топор В.П. - Одеський національний медичний університет; Уварова О.Б. - Міська клінічна лікарня № 1, м. Одеса; Попов О.І. - Міська клінічна лікарня № 11, м. Одеса
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Эффективность комбинированного лечения детей с врожденной косорукостью в сочетании с аномалиями кисти
Authors: Хмызов С.А., Гарбузняк И.Н. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Наш досвід лікування вроджених синдактилій у дітей
Authors: Гузенко С.О., Тарнаруцький В.В., Нікорук В.Г., Черноіванов О.М., Куций М.М., Гетманчук Ю.А., Бойко І.М. - Хмельницька міська дитяча лікарня
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Обоснование медикаментозного лечения детей в зависимости от степени диспластического сколиоза
Authors: Климовицкий В.Г., Донченко Л.И., Арар Таер Джамал, Кравченко А.И., Вдовиченко М.Д., Шамардина И.А. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости
Authors: Дунай О.Г., Суворов О.Е., Маркин Г.А., Нечипоренко П.И. - Городская клиническая больница № 2; ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Кривой Рог
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Опыт применения грязелечения у больных с травматической болезнью спинного мозга
Authors: Каладзе Н.Н., Савелко Н.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Цифровой угломер-ротатометр для определения функции предплечья
Authors: Сухин Ю.В., Бодня А.И., Баккар Тарек, Данилов П.В. - Одесский национальный медицинский университет; Кривенко С.Н. - НИИТО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Применение ультразвукового исследования в диагностике гемодинамических нарушений в послеоперационном периоде при тяжелых повреждениях кисти
Authors: Пастернак В.В., Борзых А.В., Ковальчук Д.Ю., Соловьев И.А., Оприщенко А.А., Варин В.В. - НИИТО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Лечение сепсиса при гнойно-воспалительных заболеваниях суставов
Authors: Побел А.Н., Кляцкий Ю.П., Трибушной О.В., Побел Е.А., Труфанов И.И., Гордиенко Ю.А. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Особенности антиоксидантной защиты при термической травме
Authors: Федорова А.А., Борзенко Б.Г., Гнилорыбов А.М. - Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Інфекційні ускладнення перебігу травматичного процесу у постраждалих із полісистемними пошкодженнями Повідомлення 2. Патогенез розвитку
Authors: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Соловйов О.С. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Indications and Contraindications for Arthroplasty of Tumor Defects of the Knee Joint Bones
Authors: Klimovitsky F.V., Babosha V.A., Grebenyuk Yu.A., Abu-Faddeh Hasam, Yutovets Yu.A., Solonitsyn Ye.A. - Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Rationale for Drug Treatment of Children Depending on the Degree of Dysplastic Scoliosis
Authors: Klimovitsky V.G., Donchenko L.I., Arar Thaer Jamal, Kravchenko A.I., Vdovichenko M.D., Shamardina I.A. - Research Institute of Traumatology and Orthopedics of Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Dynamics of Average Weight Molecules Concentration in Patients with Severe Concomitant Thoracic Injury in the Acute Period of Traumatic Disease
Authors: Stupnytsky M.A., Zhukov V.I., Gorbatch T.V., Pavlenko A.Yu., Biletsky O.V. - Kharkiv National Medical University, Department of Biochemistry, Kharkiv, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
The Experience of Mud Therapy in Patients with Traumatic Disease of Spinal Cord
Authors: Kaladze N.N., Savelko N.V. - State Institution «Crimean State Medical University named after S.I. Georgiyevsky», Simferopol, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Radiological diagnostics consequences of injuries of the thoracic spinal cord in the practice of medical and social expertise
Authors: L. Naumenko - SI "Dnipropetrovsk Medical Academy MH of Ukraine" Dnipropetrovsk, Ukraine; O. Tarasenko, L. Myronchuk - SI "Ukrainian State Research Institute of Medical and Social Problems of Disability Ministry of Health of Ukraine", Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Early diagnosis of structural disorders of the functional state of bone fragments in open diaphyseal fractures
Authors: N.I. Berezka, T.M. Pavlova - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine; Municipal health care "Regional Hospital - Center for emergency medical care and emergency medicine", Kharkov, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Application of ultrasound diagnostics in hemodynamic disturbances after operation in heavy hand injuries
Authors: Pasternak W.W., Borzykh A.W., Kowalchuk D.Y., Solowyow I.O., Oprischenko O.O., Warin W.W. - Donetsk National Medical University named by M. Gorky, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Treatment of sepsis with purulent - inflammatory diseases of joints
Authors: Pobel A.N.,Klyackiy Y.P., Tribushnoy O.V, Pobel E.A., Trufanov I.I., Gordienko Y.A. - S I «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Digital protractor-rotatometr to determine the function of the forearm
Authors: Sukhin Y.V., Bodnia A.I., Bakkar Tarek, Danilov P.V. - Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine; Kryvenko S.N. - SIITO Donetsk National Medical University , Donetsk, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Experimental Study of Osteosynthesis Types in Midclavicular Fractures
Authors: Tyazhelov O.A., Karpinsky M.Yu., Karpinska O.D., Subbota I.A. - State Institution «Institute of Spine and Joint Pathology named after professor M.I. Sytenko of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv; Pavlenko K.V., Topor V.P. - Odesa National Medical University; Uvarova O.B. - City Clinical Hospital № 1; Popov O.I. - City Clinical Hospital № 11, Odesa, Ukraine
Categories: Rheumatology
Sections: Specialist manual
The effectiveness of the combined treatment of the children with congenital radial and ulna club hand
Authors: Sergey Khmyzov, Iryna Harbuzniak - Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology, Kharkiv, Ukraine
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches