Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 5 (60) 2014

Колокола и колокольчики
Authors: Усенко Л.В.
Categories: Medicine of emergency
Sections: Anniversaries
Черепно-мозговая травма в аспекте доказательной медицины: обзор актуальных международных рекомендаций
Authors: Черний Т.В., Стецик В.Ю., Черний В.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Место современных фторхинолонов III поколения в лечении распространенного перитонита
Authors: Хачатрян Н.Н., Вабищевич Н.К., Охинько Л.В., Муслимов Б.Г. - Кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии Московского государственного медико-стоматологического университета, Городская клиническая больница № 50, г. Москва
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Гемостазіопатії як показник гострої гіпоксії у новонароджених дітей
Authors: Постернак Г.І., Пизіна К.В. - ДУ «Луганський державний медичний університет»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Невідкладні стани в діабетології. Коми
Authors: Кондрацька І.М., Маньковський Б.М. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра діабетології, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Лихорадка неясного генеза (в помощь практикующему врачу)
Authors: Цогоева Л.М., Снопков Ю.П., Лаврова Е.В., Павлова Е.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Септична гіперглікемія у дітей та можливості її корекції за допомогою тривалої інфузії 4,2% розчину L-аргініну
Authors: Георгіянц М.А., Корсунов В.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оцінка стану кровопостачання нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну поліневропатію без уражень магістральних артерій
Authors: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Гемостаз і цитокіни у дітей із сепсисом
Authors: Філик О.В., Бойків Н.Д. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, кафедра клінічної лабораторної діагностики
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Эффективность и безопасность раствора гекотон в интенсивной терапии критических состояний
Authors: Воротынцев С.И. - Запорожский государственный медицинский университет; Кононенко С.К. - Многопрофильная больница «ВитаЦентр», г. Запорожье; Гузенко В.Н., Звегинцева И.А. - КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи», г. Запорожье
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Періопераційна антиноцицептивна протекція в комплексі лікування хворих з операціями на артеріях нижніх кінцівок
Authors: Гомон М.Л., Мітюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Динаміка рівня серотоніну при хімічному нейролізисі в пацієнтів із колоректальним раком
Authors: Щур О.І. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оценка адекватности анестезиологического обеспечения у пациентов молодого возраста, прооперированных по поводу травм конечностей в условиях различных видов анестезии
Authors: Богуславская Н.Н. - Харьковская областная клиническая травматологическая больница; Георгиянц М.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Интенсивная терапия энцефалитов у детей
Authors: Георгиянц М.А., Корсунов В.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Интраоперационная защита легких при хирургическом лечении больных инфекционным эндокардитом, осложненным развитием дыхательной недостаточности
Authors: Колтунова А.Б. - ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Токолитическая активность мелатонина при угрожающих преждевременных родах
Authors: Щербина Н.А., Демиденко Д.И., Демиденко А.Д. - Харьковский национальный медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии № 1
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Показники системної запальної реакції у хворих із тяжким гострим панкреатитом у ранній стадії залежно від компонентів інфузійної терапії
Authors: Дацюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Фазові зсуви електрорушійної сили серця у хворих на гострий інфаркт міокарда
Authors: Бєлая І.Є. - Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Клінічний випадок гострого жирового гепатозу у вагітної
Authors: Патратій М.В., Олексюк С.І. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Білоус Д.Г. - КУ «Обласна клінічна лікарня м. Чернівці»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Особенности мозговых инсультов в детском возрасте (клиническое наблюдение мигренозного инсульта у девочки 17 лет)
Authors: Постернак Г.И., Федорковская Б.О. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Современные рекомендации по диагностике и лечению черепно-мозговой травмы у детей
Authors: Снисарь В.И., Лацинский А.Р. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», КУ «Днепропетровская областная детская клиническая больница ДОС»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual