Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Тrauma" Том 15, №3, 2014

Риск развития местного гипертензионного ишемического синдрома при травме
Authors: Страфун С.С. - ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев; Ткач А.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь; Страфун А.С. - ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев; Салий А.П. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь;
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Cамовправившиеся вывихи предплечья в структуре переломовывихов локтевого сустава
Authors: Мателенок Е.М. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков; Бузницкий Р.И. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою
Authors: Гур’єв С.О.1, Танасієнко П.В. - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ; Танасієнко О.М. - Вінницька обласна лікарня ім. М.І. Пирогова; Цвях А.І. - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Методика автоматизированного моделирования и оптимизация размещения фиксирующих элементов на корпусе пластины при накостном остеосинтезе
Authors: Белов М.Е. - Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича; Василов В.М. - Черновицкая областная клиническая больница; Дудко А.Г., Олексюк И.С. - Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы; Шайко-Шайковский А.Г. - Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Аналіз результатів оперативного лікування пацієнтів з хворобою Ерлахера — Блаунта
Authors: Кабацій М.С., Голюк Є.Л., Немеш М.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Влияние 60-дневного введения бензоата натрия на прочностные характеристики костей скелета белых крыс в период реадаптации
Authors: Лукьянцева Г.В., Лузин В.И., Морозов В.Н. - Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, г. Киев; ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Порівняльний аналіз результатів лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки
Authors: Моргун М.І., Вінник О.О., Головко Є.В., Кузьмин М.В., Моргун Ю.М. - КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР»; КЗ «Дніпропетровське клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Порівняльний аналіз надійності фіксації кісткових відламків при переломах латерального виростка великогомілкової кістки (біомеханічне моделювання)
Authors: Лазарев І.А., Бруско А.Т., Самохін А.В., Мельник І.В., Скибан М.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 12
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Вывихи после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава
Authors: Вакуленко В.М., Вакуленко А.В., Неделько А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, НИИТО
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Клінічні результати одновиросткового ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі
Authors: Білоножкін Г.Г. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Изменения метаболических процессов в зависимости от степени диспластического сколиоза у детей
Authors: Донченко Л.И., Арар Таер Джамал, Кравченко А.И., Степура А.В. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Метаболізм гострофазних білків сироватки крові у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням суглобів верхньої кінцівки
Authors: Герасименко С.І., Магомедов О.М., Полулях М.В., Бабко А.М., Криницька О.Ф. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Остеосинтез перипротезних переломів стегнової кістки (тип В1) після ендопротезування кульшового суглоба
Authors: Герцен Г.І., Штонда Д.В., Рижак І.В., Шапошніков О.В., Ломінашвілі Н. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Хирургическое лечение больных с последствиями травматических повреждений сухожилий и нервов предплечья и кисти
Authors: Науменко Л.Ю., Доманский А.Н., Богуславский А.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Перепелица В.Ф. - КУ «Днепропетровская шестая городская клиническая больница»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Розробка способу остеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки блокованим стрижнем (остеометричне дослідження)
Authors: Радомський О.А., Рябоконь П.В. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Консервативна терапія в комплексі лікування пацієнтів похилого віку після ендопротезування
Authors: Шимон В.М., Литвак В.В., Шимон М.В., Шерегій А.А. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії, травматології, оперативної хірургії, судової та екстремальної медицини
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Особливості виконання корегувальних остеотомій першої плеснової кістки при hallux valgus
Authors: Герцен Г.І., Остапчук Р.М., Лісовий О.В., Магеровський С.В., Ломінашвілі Н. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Комбінований остеосинтез при багатофрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки як альтернатива ендопротезуванню
Authors: Півень Ю.М. - ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава; Литвин Ю.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Посттравматические абсцессы печени: ультразвуковая диагностика и мини-инвазивное эхоконтролируемое лечение
Authors: Зубов А.Д., Вилсон Дж.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Діагностика та консервативне лікування хворих на вітамін-D-залежний рахіт
Authors: Гук Ю.М., Марциняк С.М., Кінча-Поліщук Т.А., Науменко Н.О. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Перипротезні переломи: структура та чинники виникнення
Authors: Гайко Г.В., Калашніков О.В., Сулима О.М., Нізалов Т.В., Козак Р.А., Галузинський О.А., Черняк П.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Ендопротезування кульшових та колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит при їх одночасному ураженні
Authors: Герасименко А.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Псевдосаркома у пацієнтів із недосконалим остеогенезом: диференціальна діагностика та особливості клініко-рентгенологічного перебігу
Authors: Науменко Н.О., Гук Ю.М., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Методика восстановительного лечения пострадавших с нестабильными повреждениями таза типа В, леченных аппаратами внешней фиксации (в помощь практическому врачу)
Authors: Боровой И.С., Лобанов Г.В. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Определение оптимальной хирургической тактики при переломах длинных костей с учетом объективных методов оценки тяжести политравмы (обзор литературы)
Authors: Лапшин Д.В., Березка Н.И., Литовченко В.А., Гарячий Е.В. – Харьковский национальный медицинский университет, кафедра экстренной неотложной медицинской помощи, травматологии и ортопедии
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Особливості оперативного лікування застарілих поперечно-поздовжніх розривів ротаційної манжети плеча
Authors: Литвин Ю.П., Логвиненко В.В. – ДЗ «Дніпропетровська медична академія»; Литвин В.В. – КЗ «Міська клінічна лікарня № 16» ДОР»; Чабаненко І.П. – Діагностичний центр комп’ютерної томографії «ТОВ Євро Сервіс Україна», м. Дніпропетровськ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Особенности тактики лечения нарушений репаративного остеогенеза переломов костей голени
Authors: Анкин Н.Л., Шмагой В.Л. - НМАПО им. П.Л. Шупика, кафедра травматологии и ортопедии № 2, г. Киев
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Остеосинтез тазового кольца
Authors: Анкин Н.Л., Петрик Т.М. - Киевская областная клиническая больница
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Доступ к локтевому суставу при эндопротезировании
Authors: Науменко Л.Ю., Носивец Д.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Центральное холиномодулирующее влияние на летальность и степень неврологического дефицита у крыс с черепно-мозговой травмой
Authors: Ельский В.Н., Худолей С.А., Судиловская Ю.Л. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Вертебральні пошкодження при політравмі
Authors: Хвисюк М.І., Ринденко В.Г., Завеля М.І., Хоменко М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Предварительные результаты применения гибридных динамических пластин в лечении травм шейного отдела позвоночника
Authors: Барыш А.Е. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко НАМН України»; Козырев С.А. - Харьковская областная клиническая травматологическая больница
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Вибір засобу фіксації переломів дистального відділу променевої кістки у пацієнтів похилого віку
Authors: Анкін М.Л., Петрик Т.М., Голомовзий О.В. – КЗКОР «Київська обласна клінічна лікарня»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Порівняння ефективності методів лікування хворих з інфекційними ураженнями хребта, а саме: хірургічного та консервативного
Authors: Смаль А.К., Надіжко С.В. – КЗ «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи», відділення кістково-гнійної хірургії
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у больных сахарным диабетом
Authors: Ивченко Д.В., Ивченко А.В., Швец А.И., Антонова Т.С. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет», кафедра ортопедии, травматологии и ЛФК
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Оперативное лечение туберкулезного спондилита
Authors: Голка Г.Г., Гресько И.В. - Харьковский национальный медицинский университет; Львовский национальный медицинский университет
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums