Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 4 (50) 2013

Основні показники хірургічної допомоги пацієнтам із біліарною патологією на вторинному рівні
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Функциональная диспепсия у взрослых: диагностика и лечение
Authors: Решетилов Ю.И., Проценко Н.Н., Кузнецова Л.Ф., Васильченко Е.Ю., Богослав Т.В., Гуз Н.П. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», кафедра семейной медицины и гастроэнтерологии
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Повышение информативности эндоскопической диагностики предраковых изменений и рака желудка у больных с атрофическим гастритом
Authors: Степанов Ю.М., Симонова Е.В. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Роль фосфатидилхоліну в корекції гепатобіліарних розладів при захворюваннях кишечника
Authors: Манжалій Е.Г. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Косинська С.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Діагностична значимість сироваткових маркерів фіброзу печінки у хворих на HCV-інфекцію
Authors: Меланіч С.Л. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Епідеміологічні й терапевтичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки у військовослужбовців
Authors: Осьодло Г.В. - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти
Authors: Швед М.І., Бойко Т.В., Лихацька Г.В., Бойко В.І., Лихацька В.О. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ентеропанкреатичний синдром і його вплив на трофологічні порушення при хронічному панкреатиті
Authors: Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я., Денефіль О.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ефективна інфузійна терапія лікарських уражень печінки та підшлункової залози у хворих на туберкульоз легень
Authors: Губергріц Н.Б., Клочков О.Є., Фоменко П.Г. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Гістометричні особливості ендокринних острівців підшлункової залози при хронічному панкреатиті
Authors: Ошмянська Н.Ю., Гайдар Ю.А., Галенко А.П. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Роль ротавірусної інфекції, що потребує лікування в стаціонарних умовах, при діарейному синдромі у дітей
Authors: Степанова Ю.Ю., Кривуша О.Л., Петренко Л.Л. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Categories: Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Застосування сорбційно-трансмембранного діалізу в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт
Authors: Кришень В.П., Лященко П.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра загальної хірургії; Асляєв А.Л., Степаненко Р.М., Кучерявенко А.І., Петросян А.К., Афанасьєв С.В. - КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 16 ДОР»
Sections: Clinical researches
Morphofunctional Changes of Rat Pancreas Under Conditions оf Nitric Oxyde Excess
Authors: Schevchenko B.F., Babiy A.M., Makarchuk V.A., OshmYanska N.Yu., Galinsky A.A., Rudenko A.I. - State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Сложный вопрос гепатологии — вирусный гепатит и беременность
Authors: Власова О.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия», Кафедра гастроэнтерологии и терапии ФПО
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Современные подходы к профилактике и лечению НПВП-гастропатий
Authors: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Страницы жизни лейб-медика семьи николая II Владимира Николаевича Деревенко
Authors: Шевцова З.И. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»; Гапонов В.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Gastroenterology
Sections: Нistory of medicine