Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 7 (54) 2013

Интенсивная терапия политравмы с позиций современных международных рекомендаций
Authors: Кобеляцкий Ю.Ю., Йовенко И.А., Царев А.В., Кузьмова Е.А., Передерий М.Н. - КУ «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова»; ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Гостра серцева недостатність
Authors: Лоскутов О.А., Шлапак І.П. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Specialist manual
Влияние глубины анестезии на развитие послеоперационных когнитивных дисфункций
Authors: Лоскутов О.А. - Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»; Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев; Судакевич С.Н., Тодуров Б.М. - Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца»; Шлапак И.П. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Динаміка показників гемостазу в дітей із септичним шоком
Authors: Філик О.В., Бойків Н.Д. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Распространенность факторов риска тромбоэмболических и геморрагических осложнений среди больных с фибрилляцией предсердий
Authors: Целуйко В.И. - Кафедра кардиологии и функциональной диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования; Ополонская Н.А. - Областной кардиологический диспансер, г. Сумы
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Аналіз летальності та оцінка ефективності ранньої протекції верхніх дихальних шляхів при правці тяжкого ступеня
Authors: Шлапак І.П. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Бевз Г.В., Титаренко Н.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Medicine of emergency, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Бупивакаин для региональной анестезии: обзор литературы и собственный опыт
Authors: Коломаченко В.И., Кривобок В.И., Фесенко В.С. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Актуальні питання діагностики та інтенсивної терапії при отруєннях снодійними
Authors: Недашківський С.М., Дзюба Д.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Применение тразодона (Триттико) для премедикации при плановых хирургических вмешательствах
Authors: Колесников А.Н., Чернуцкий С.О., Стасюк В.Н. - КМУ «Клиническая Рудничная больница», г. Макеевка, Донецкая область
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Сучасні рекомендації та українські реалії в інтенсивній терапії гострого ішемічного інсульту
Authors: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Specialist manual
Гіпоглікемічний синдром
Authors: Шлапак І.П., Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Больовий синдром та шляхи його нівелювання у комплексному хірургічному лікуванні хворих з невідкладною абдомінальною патологією
Authors: Куновський В.В., Квіт А.Д. - Кафедра загальної хірургії та кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Клинический опыт использования 6% ГЭК 130/0,4 при периоперативных кровотечениях у детей, или Зачем нужны 6% ГЭК 130/0,4 в педиатрии
Authors: Дмитриев Д.В., Шумило А.В. - Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Categories: Medicine of emergency, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Гострий коронарний синдром: тромболітична терапія або коронарна інтервенція?
Authors: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Динаміка рівня кортизолу при хімічному нейролізисі у пацієнтів із колоректальним раком
Authors: Щур О.І. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Family medicine/Therapy, Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Чинники, що впливають на віддалений прогноз у хворих на ішемічну хворобу серця, які перенесли аортокоронарне шунтування
Authors: Яковлева Л.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Перемот Я.О. - КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 8»
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Бензодіазепіни в практиці лікаря медицини невідкладних станів
Authors: Бондар М.В., Доморацький О.Е. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Злоякісна гіпертермія
Authors: Бишовець С.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Ятрогенные повреждения трахеи в практике анестезиолога
Authors: Вартанова Н.А. - Городская многопрофильная больница № 2, г. Луганск
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Инфузионно-трансфузионная терапия для восполнения акушерских кровотечений
Authors: Ващук Ф.С., Жежер А.А. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Гончаренко Д.А. - КУ КОС «Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка»
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology
Sections: Specialist manual