Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Міжнародний ендокринологічний журнал 2 (50) 2013

Дієта при цукровому діабеті 1-го типу
Автори: Швець О.В., головний позаштатний дієтолог МОЗ України
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія, Дієтологія
Розділи: Керівництво
Diabetic Nephropathy and Silent Myocardial Ischemia in Asymptomatic Type 2 Diabetic Patients
Автори: Yllka Themeli1, 6, 8, Fecor Agaci2, Valbona Bajrami3, Myftar Barbullushi4, 6, Alma Idrizi4, Daniela Teferici5, 6, 8, Lutfie Muka7: 1Service of Endocrinology, DC IKEDA-Euromedica, 2Service of Endocrinology, Hygeia Hospital, 3Service of Nephrology, DC IKEDA-Euromedica, 4Service of Nephrology, UHC Mother Teresa, 5Department of Cardiology, UHC Mother Teresa, 6Internal Disease Department, DC Med.al, 7Service of Cardiology, DC IKEDA-Euromedica, 8Nursing Faculty, Tirana, Albania
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
От эпидемии ожирения к эпидемии сахарного диабета
Автори: Бутрова С.А., ГУ «Эндокринологический научный центр РАМН», г. Москва
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія, Епідеміологія
Розділи: Довідник фахівця
Инсуман® Базал, Инсуман® Комб, Инсуман® Рапид  в одноразовых шприц-ручках СолоСтар® —  единственные в Украине человеческие инсулины  в одноразовых шприц-ручках СолоСтар®
Автори: Корпачева-Зиныч О.В., Гурина Н.М., Корпачев В.В., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Использование сахарозаменителей  и подсластителей в диетотерапии сахарного диабета и ожирения
Автори: Генделека Г.Ф., Генделека А.Н., Одесский национальный медицинский университет КУ «Городская поликлиника № 29» МЦ «Сімейний лікар»
Рубрики: Ендокринологія, Дієтологія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність метформіну та аторвастатину  в корекції показників вуглеводного  й ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан гормональних і біохімічних показників у вагітних із дистресом плода
Автори: Хоменко В.А., Яковлева Е.Б., Могілевкіна І.О., Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства, Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету імені М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Место глибенкламида в диалектике современной  сахароснижающей терапии с позиций  безопасности и кардиопротекции
Автори: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Тиреоидная функция при сахарном диабете,  осложненном хронической болезнью почек
Автори: Сазонова Е.Г., Мохорт Т.В., Белорусский государственный медицинский университет УЗ «10-я городская поликлиника», г. Минск
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Феномен ишемического прекондиционирования: эффект глюкозного дисбаланса и антидиабетической терапии
Автори: Полторак В.В., ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Фотоперіодизм і функціонування репродуктивної системи у ссавців і людини
Автори: Пішак В.П., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Застосування аналогів інсуліну в дітей та підлітків: проблемні питання та можливості досягнення  оптимальної компенсації  цукрового діабету 1-го типу
Автори: Будрейко О.А., ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації
Автори: Паньків І.В., Коломийська центральна районна лікарня
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Новини
Гипопаратиреоз
Автори: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія, Терапія
Розділи: Медична освіта