Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 2 (50) 2013

Дієта при цукровому діабеті 1-го типу
Authors: Швець О.В., головний позаштатний дієтолог МОЗ України
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Dietetics
Sections: Manuals
Diabetic Nephropathy and Silent Myocardial Ischemia in Asymptomatic Type 2 Diabetic Patients
Authors: Yllka Themeli1, 6, 8, Fecor Agaci2, Valbona Bajrami3, Myftar Barbullushi4, 6, Alma Idrizi4, Daniela Teferici5, 6, 8, Lutfie Muka7: 1Service of Endocrinology, DC IKEDA-Euromedica, 2Service of Endocrinology, Hygeia Hospital, 3Service of Nephrology, DC IKEDA-Euromedica, 4Service of Nephrology, UHC Mother Teresa, 5Department of Cardiology, UHC Mother Teresa, 6Internal Disease Department, DC Med.al, 7Service of Cardiology, DC IKEDA-Euromedica, 8Nursing Faculty, Tirana, Albania
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
От эпидемии ожирения к эпидемии сахарного диабета
Authors: Бутрова С.А., ГУ «Эндокринологический научный центр РАМН», г. Москва
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Epidemiology
Sections: Specialist manual
Инсуман® Базал, Инсуман® Комб, Инсуман® Рапид  в одноразовых шприц-ручках СолоСтар® —  единственные в Украине человеческие инсулины  в одноразовых шприц-ручках СолоСтар®
Authors: Корпачева-Зиныч О.В., Гурина Н.М., Корпачев В.В., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Использование сахарозаменителей  и подсластителей в диетотерапии сахарного диабета и ожирения
Authors: Генделека Г.Ф., Генделека А.Н., Одесский национальный медицинский университет КУ «Городская поликлиника № 29» МЦ «Сімейний лікар»
Categories: Endocrinology, Dietetics
Sections: Specialist manual
Ефективність метформіну та аторвастатину  в корекції показників вуглеводного  й ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Стан гормональних і біохімічних показників у вагітних із дистресом плода
Authors: Хоменко В.А., Яковлева Е.Б., Могілевкіна І.О., Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства, Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету імені М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Место глибенкламида в диалектике современной  сахароснижающей терапии с позиций  безопасности и кардиопротекции
Authors: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Тиреоидная функция при сахарном диабете,  осложненном хронической болезнью почек
Authors: Сазонова Е.Г., Мохорт Т.В., Белорусский государственный медицинский университет УЗ «10-я городская поликлиника», г. Минск
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Феномен ишемического прекондиционирования: эффект глюкозного дисбаланса и антидиабетической терапии
Authors: Полторак В.В., ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Фотоперіодизм і функціонування репродуктивної системи у ссавців і людини
Authors: Пішак В.П., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Нервно-психическое развитие детей первых трех лет при врожденном транзиторном гипотиреозе
Authors: Ахмедова Ш.У., Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Застосування аналогів інсуліну в дітей та підлітків: проблемні питання та можливості досягнення  оптимальної компенсації  цукрового діабету 1-го типу
Authors: Будрейко О.А., ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації
Authors: Паньків І.В., Коломийська центральна районна лікарня
Categories: Endocrinology
Sections: News
Гипопаратиреоз
Authors: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Therapy
Sections: Medical education