Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Medical and social problems of family" 1 (том 18) 2013

Гормональні порушення та їх корекція у вагітних  Із відновленою репродуктивною функцією
Authors: Чайка В.К., Говоруха І.Т., Акимова І.К., Шелестова Л.П., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Диагностика угрозы невынашивания беременности ранних сроков
Authors: Демина Т.Н., Воронова И.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology, Immunology
Sections: Clinical researches
Морфологічні зміни плацент у породіль  після перенесеної сифілітичної інфекції
Authors: Гусєв В.М., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра акушерства та гінекології № 2
Categories: Obstetrics and gynecology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Цитокиновый профиль при нарушении инволюции матки в послеродовом периоде
Authors: Морозова Н.И., Квашенко В.П., Морозова Н.А., Банникова Т.В., Погребняк Л.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Возможности негормонального  патогенетического лечения хронической  тазовой боли у женщин с аденомиозом
Authors: Оразов М.Р., Чайка А.В., Носенко Е.Н., Научно-исследовательский институт медицинских проблем семьи, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Особенности анамнеза женщин с бесплодием  и предшествующими операциями на придатках матки
Authors: Бабенко О.М., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Surgery
Sections: Clinical researches
Антимюллеров гормон  как прогностический маркер контролированной овариальной стимуляции  у женщин с низким овариальным резервом
Authors: Гюльмамедова Е.А., Трофимова Е.А., Гюльмамедова И.Д., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Влияние типа ожирения на состояние  репродуктивной системы у пациенток  с синдромом поликистозных яичников
Authors: Бабенко О.М., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Диагностические и прогностические критерии  полноценности репаративной регенерации в матке  после реконструктивно-пластических операций у женщин с лейомиомой матки
Authors: Потапов В.А., Мутана Эллуми, Степанова Д.Ю., Польщиков П.И., ГУ «Днепропетровская медицинская академия», кафедра акушерства и гинекологии
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Дополнительные возможности ультразвукового исследования при раке яичников
Authors: Шкарбун К.Д., Шкарбун Л.И., КЛПУ «Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение»
Categories: Obstetrics and gynecology, Investigation methods, Oncology
Sections: Clinical researches
Стимуляция овуляции ингибиторами ароматазы  при вторичной гипофункции яичников
Authors: Фролов С.С., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, НИИ медицинских проблем семьи
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Психологічний стан жінок з синдромом полікістозних яєчників
Authors: Ганжий І.Ю, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Categories: Obstetrics and gynecology, Psychiatry
Sections: Clinical researches
Корекція клімактеричних розладів у жінок  із надмірною вагою та ожирінням
Authors: Богослав Ю.П., Сапожак І.Н., Зоркова О.В., Кирилюк Г.П., Ананьєва Т.В., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, НДІ медичних проблем сім’ї, м. Донецьк
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
 Сальмонеллез у детей первого года жизни
Authors: Кучеренко Н.П., Медведева В.В., Невмержитская И.Г., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Сучасні медико-біологічні фактори ризику синдрому раптової смерті грудних дітей
Authors: Медведєва В.В., Кучеренко Н.П., Герасименко О.І., Бобровицька А.І., Скородумова Н.П., Гончарова Л.О., Коваленко Т.І., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Профілактика реперфузійних ушкоджень  міокарда при кардіохірургічних операціях в умовах штучного кровообігу
Authors: Лоскутов О.А., Київська міська клінічна лікарня «Київський міський центр серця»
Categories: Obstetrics and gynecology, Cardiology, Surgery
Sections: Clinical researches
Использование мыла с содержанием оливкового масла для обработки рук специалистов в хирургической практике
Authors: Гриценко Л.З., Мишин В.В., Межова О.К., Пучков А.В., Дмитренко З.Г., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology, Surgery
Sections: Clinical researches
Фізична реабілітація в лікуванні інфаркту міокарда на поліклінічному етапі
Authors: Калоєрова В.Г.*, Гришун Ю.А.*, Жданова Г.В.**, Партас І.Г.*, Шнуренко Л.І.*, * Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України, ** КЛПУ «Обласна клінічна лікарня професійних захворювань», м. Донецьк
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Cardiology
Sections: Clinical researches
Сучасні погляди на мікроекосистему піхви
Authors: Астахов В.М., Марван Аусcі, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра акушерства та гінекології № 2
Categories: Obstetrics and gynecology, Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Особенности диагностики идиопатического  мужского бесплодия (обзор литературы)
Authors: Рутинский А.И., Научно-исследовательский институт медицинских проблем семьи Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького Украинско-французский центр репродуктивной функции человека «Семь + Я»
Categories: Obstetrics and gynecology, Investigation methods
Sections: Specialist manual
Алкоголь у підлітковому віці — медична й соціальна проблема
Authors: Єщенко А.В., Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Obstetrics and gynecology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medicine. Doctors. Society
Постдипломная подготовка в формировании квалифицированных специалистов
Authors: Морозова Н.А., Квашенко В.П., Демина Т.Н., Могилевкина И.А., Морозова Н.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, НИИ медицинских проблем семьи
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Medical education
Кардиомиопатия при саркоидозе
Authors: Грушко И.В.1, Пархоменко Т.А.1, Легостаева И.И.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 ГУ «Дорожная клиническая больница» станции Донецк ГП «Донецкая железная дорога»
Categories: Obstetrics and gynecology, Cardiology, Oncology
Sections: Specialist manual
Оптимизация консервативной миомэктомии  у женщин репродуктивного возраста
Authors: Чайка К.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches