Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International neurological journal 8 (30) 2009

Authors: Мачерет Е.Л., Коваленко О.Е., Чупрына Г.Н., Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Neurology
Authors: Ткаченко Ю.И., Голованова М.П., Овечкин А.Д., г. Москва, Россия
Categories: Neurology
Authors: Яцкос В.Д., д.м.н., профессор, Фракия, Греция
Categories: Neurology
Authors: Чуприна Г.М., Мачерет Є.Л., Коркушко О.О., Дригант Л.П., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Медичний інститут УАНМ, м. Киї
Categories: Neurology
Authors: Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Neurology
Authors: Здыбский В.И., Кафедра рефлексотерапии ХМАПО
Categories: Neurology
Authors: Мачерет Е.Л., Коркушко А.О., Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Медицинский институт УАНМ, г. Киев
Categories: Neurology
Authors: Ханенко Н.В., Парнікоза Т.П., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Neurology
Authors: Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коваленко О.Є., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Neurology
Authors: Кац Ю.А., Лаборатория рефлексотерапии Российского геронтологического центра, г. Москва
Categories: Neurology
Authors: Поліщук М.Є., Гончарук О.М., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Камінський А.О., Демчук С.А., Корюненко Г., Лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ
Categories: Neurology
Authors: Ахмедиев М.М., Махмудов Ш.Д., Шамсиев А.Т., Республиканский научный центр нейрохирургии МЗ РУз, Ташкентская медицинская академия, Республика Узбекистан
Categories: Neurology
Authors: Кузнецова С.М., Зазгарська Т.В., Паламарчук І.С., Відділ судинної патології головного мозку Інституту геронтології АМН України; Лісяний М.І., Відділ нейроімунології Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України, м. Київ
Categories: Neurology
Authors: Цимбалюк В.І., Степаненко І.В., Бондар Т.С., Васильєва І.Г., Попова І.Ю., Лихачова Т.А., Земскова І.П., ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України», м. Київ
Categories: Neurology
Authors: Малахов В.О., Монастирський В.О., Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Neurology
Authors: Слободин Т.Н., Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Neurology
Authors: Беленичев И.Ф., Павлов С.В., Бухтиярова Н.В., Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Neurology
Authors: Шитиков Тимофей Александрович, к.м.н., доцент, зав. курсом мануальной терапии Днепропетровского медицинского института традиционной и нетрадиционной медицины, председатель регионального общества мануальных терапевтов (tshitikov@mail.ru)
Categories: Neurology
Authors: Кушнир Г.М., Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Neurology