Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Геронтологія

Вікові зміни кісткової тканини в чоловіків
Автори: Мусієнко А.С., Заверуха Н.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

Газета "Новини медицини та фармації" №14 (774), 2021
Рубрики: Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Синдром старечої астенії (frailty) — сучасна проблема геронтологічної медицини
Автори: Cкибчик В.А., Бабляк С.Д.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Газета "Новини медицини та фармації" №15 (675), 2018
Рубрики: Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Нарушения ходьбы после инсульта и при других неврологических заболеваниях: современный междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации
Автори: Фломин Ю.В. - Инсультный центр, МЦ «Универсальная клиника «Оберіг», г. Киев; Харьковская медицинская академия последипломного образования
Міжнародний неврологічний журнал 5 (59) 2013
Рубрики: Неврологія, Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної судинної деменції у похилому та старечому віці
Автори: Левада О.А. - ДЗ «Запорізька медична академія МОЗ України», Пінчук І.Я. - Український НДІ соціальної та судової психіатрії і наркології МОЗ України, м. Київ
Міжнародний неврологічний журнал 5 (59) 2013
Рубрики: Неврологія, Психіатрія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Мозочковий руховий синдром при гострих ізольованих інфарктах мозочка: клінічні прояви, діагностика та лікування
Автори: Віничук С.М., Трепет Л.М. - Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ; Мяловицька О.А., Трепет Г.С. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Міжнародний неврологічний журнал 5 (59) 2013
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність препарату Проноран® у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень
Автори: Бачинська Н.Ю., Рожелюк І.Ф., Холін В.О., Полєтаєва К.М., Демідівська М.П. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Міжнародний неврологічний журнал 4 (58) 2013
Рубрики: Неврологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на псоріаз
Автори: Резніченко Н.Ю. - Комунальна установа «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер», Запорізької обласної ради
Журнал "Медико-соціальні проблеми родини" 2 (том 18) 2013
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Дерматологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований
Автори: Поворознюк В.В., д.м.н., профессор, Дзерович Н.И., к.м.н., ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Газета "Новини медицини та фармації" 8 (456) 2013
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Прием ингибиторов АПФ связан с возникновением галлюцинаций у пожилых лиц
Автори: Doane J. et al. Visual hallucinations related to angiotensin-converting enzyme inhibitor use: case reports and review. ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document on Hypertension in the Elderly
Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання" 2 (28) 2013
Рубрики: Кардіологія, Неврологія, Геронтологія
Розділи: Новини
Система «теломеры — теломераза»: теория старения и пути к его замедлению — нутрицевтики. Актуальность проблемы
Автори: Шушляпин О.И., к.м.н., врач-терапевт высшей категории; академик профильных академий ХНМУ: член Всемирной организации семейных врачей (WONCA), член Международной Петровской академии наук и искусств, CПб., РФ, член Нью-Йоркской академии наук, член Европейской ассоциации поддержки науки и технологий, Страсбург, Франция, член Лондонской дипломатической академии; Харьковский национальный медицинский университет, Украина
Газета "Новини медицини та фармації" 6 (450) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія, Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности клиники и оказания экстренной   медицинской помощи больным с острым   инфарктом миокарда пожилого возраста
Автори: Кутовой В.И., Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Журнал "Медицина невідкладних станів" 2 (49) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Догоспітальний тромболізис   при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST у людей літнього віку
Автори: Кутовий В.І., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Журнал "Медицина невідкладних станів" 2 (49) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження