Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія те серцево-судинні захворювання"
№4 (60), 2018

Эффективная длительная многокомпонентная антигипертензивная терапия в достижении целевого АД у больных резистентной артериальной гипертензией
Автори: Хафизова Л.Ш., Хамидуллаева Г.А.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии
МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент, Pеспублика Узбекистан

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Синдром старечої астенії (frailty) — сучасна проблема геронтологічної медицини
Автори: Cкибчик В.А., Бабляк С.Д.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця