Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Травма" Том 18, №2, 2017

Біомеханічне визначення навантаження  на ліктьовий суглоб при переломах головки променевої кістки
Автори: Лазарев І.А., Курінний І.М., Страфун О.С., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Реабілітація хворих з переломами дистального метаепіфіза променевої кістки
Автори: Рушай А.К., Климовицький В.Г., Климовицький Ф.В., Лісунов С.В., Богданова Л.В.
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності та ускладнень неоад’ювантної поліхіміотерапії  у комбінованому лікуванні хворих  на остеосаркому довгих трубчастих кісток
Автори: Чорний В.С.(1), Коноваленко В.Ф.(2), Проценко В.В.(3)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні хірургічні методи лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок
Автори: Бур’янов О.А.(1), Ярмолюк Ю.О.(2), Лось Д.В.(3), Вакулич М.В.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, м. Київ, Україна
(3) — Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение наружного чрескостного остеосинтеза в практике специализированного травматологического отделения городской больницы (на примере городской больницы № 3 г. Краматорска)
Автори: Климовицкий В.Г.(1), Черныш В.Ю.(1), Климовицкий Ф.В.(1), Демочка С.В.(2), Нехно В.С.(1)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — КМУ «Городская больница № 3», г. Краматорск, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Первинне ендопротезування при переломах вертлюжної ділянки в осіб похилого та старечого віку
Автори: Канзюба А.І., Климовицький В.Г., Хайло П.А., Канзюба М.А.
НДІ ТО Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Экспериментальное моделирование взрывных переломов грудопоясничного отдела позвоночника
Автори: Радченко В.А., Попсуйшапка К.А., Карпинский М.Ю., Карпинская Е.Д., Тесленко С.А.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив карбацетаму на когнітивні порушення при експериментальній черепно-мозковій травмі, можлива роль вазопресину
Автори: Зябліцев С.В, Стародубська О.О., Богза С.Л.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Екстрена медична допомога при зовнішніх кровотечах на догоспітальному етапі
Автори: Макогончук А.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Медикаментозна корекція гострого больового синдрому в комплексному лікуванні ушкоджень опорно-рухового апарату
Автори: Шуба В.Й.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ультразвукова діагностика кістоподібних утворень ділянки колінного суглоба
Автори: Бур’янов О.А.(1), Клапчук Ю.В.(2), Бородай О.Л.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Військово-медичний клінічний центр Північного регіону Департаменту охорони здоров’я МО України, м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Дифференцированный подход  к выбору вида хирургического пособия  при коррекции вальгусной деформации  первого пальца стопы
Автори: Прозоровский Д.В.(1), Бузницкий Р.И.(2), Романенко К.К.(2)
(1) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні тенденції лікування перипротезних переломів стегнової кістки
Автори: Білінський П.І., Паламар Б.І., Дроботун О.В., Андрейчин В.А., Шишко Е.О., Вихров С.Л.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 3, м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Криворізька міська лікарня № 5 ДОР, м. Кривий Ріг, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Радиочастотная нейроабляция  крестцово-подвздошного сустава  как метод лечения болевого синдрома
Автори: Рой И.В., Фищенко Я.В., Кудрин А.П.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Analysis of the current state of treating intra-articular factures of the calcaneus
Автори: V.S. Kozopas
Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Municipal City Clinical Emergency Hospital, Lviv, Ukraine

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Аналіз сучасного стану лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткових кісток
Автори: Козопас В.С.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Внедрение в работу телеоперационной технологии в условиях отделения  экстренной помощи
Автори: Тарасов М.Ю., Климовицкий Р.В., Чубатов А.Е.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив коморбідності на результати ендопротезування суглобів нижніх кінцівок у хворих з остеоартрозом при спондилоепіфізарній дисплазії
Автори: Гужевський І.В., Герасименко С.І., Панченко Л.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Оцінка віддалених результатів лікування постраждалих із суміжними та контралатеральними переломами кісток нижніх кінцівок, яких лікували на базі КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» м. Харкова
Автори: Григорук В.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Біомеханічні характеристики окремих методів остеосинтезу ребер
Автори: Панасенко С.І.(1, 2), Ковальчук С.Б.(3), Гур’єв С.О.(1), Горик О.В.(3), Шейко В.Д.(2), Бурлака О.А.(3)
(1) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(3) — Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Результати моніторингу біохімічних маркерів кісткового метаболізму у хворих із пухлинами кісток після ендопротезування та лікування бісфосфонатами
Автори: Проценко В.В.(1), Туз Є.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця