Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Травма" Том 17, №5, 2016

Успешное применение неомыляемых соединений авокадо и сои (Пиаскледин 300) у коморбидных пациентов с остеоартритом (клинические наблюдения)
Автори: Головач И.Ю., Чипко Т.М., Лазоренко Е.А., Матийко В.Н., Евтушенко И.В., Корочев А.В.
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати дослідження стоп (cистема реєстрації остеопоротичних переломів)
Автори: Поворознюк В.В.(1), Григор’єва Н.В.(1), Корж М.О.(2), Страфун С.С.(3), Вайда В.М.(4), Климовицький Ф.В.(5), Власенко P.O.(1), Форосенко В.С.(1), Kanis J.A.(6), Johansson H.(6), McCloskey E.V.(6)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр остеопорозу, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(3) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(4) — Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
(5) — Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії, м. Лиман, Україна
(6) — WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, Sheffield, UK

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Пути оптимизации анкерной стабилизации капсулы при открытом и артроскопическом лечении нестабильности плечевого сустава
Автори: Паздников Р.В., Тяжелов А.А., Гончарова Л.Д.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення напружено-деформованого стану моделі перелому ліктьового відростка при металоостеосинтезі блокованим гвинтом і за Weber
Автори: Жук П.М.(1), Філоненко Є.А.(1), Карпінський М.Ю.(2), Карпінська О.Д.(2), Яресько О.В.(2), Гребенюк Д.І.(1)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностична роль остеосцинтиграфії у хворих на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні кульшових суглобів
Автори: Король П.О.(1, 2), Ткаченко М.М.(1), Бондар В.К.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Експериментальне дослідження міцності первинної стабілізації кісткових фрагментів при використанні інтрамедулярних фіксаторів різного типу
Автори: Хмизов С.О.(1), Пашенко А.В.(1, 2), Тяжелов О.А.(1), Карпінський М.Ю.(1), Карпінська О.Д.(1), Суббота І.А.(1)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Магнітно-резонансна томографія в плануванні ендоскопічного доступу для денервації поперекових дуговідросткових суглобів
Автори: Радченко В.О.(1), Куценко В.О.(1), Попов А.І.(1), Перфільєв О.В.(1), Кулаков О.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Центр променевої діагностики, м. Харків, Україна

Математичне обґрунтування застосування різних методик остеосинтезу патологічного перелому проксимального відділу стегнової кістки при лікуванні метастатичних пухлин довгих кісток кінцівок
Автори: Лазарев І.А., Ільніцький О.В., Проценко В.В., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Технология репозиции переломов дистального метаэпифиза лучевой кости
Автори: Рушай А.К.(1), Климовицкий Ф.В.(2), Лисунов С.В.(3), Соловьев И.А.(2), Солоницин Е.А.(3)
(1) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Краматорск, Украина
(3) — Городская больница № 1, г. Киев, Украина

Значення нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення для прогнозування затримки загоєння бойових поранень
Автори: Кондратюк В.М.
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Реабілітація після ендопротезування хворих із тяжким типом дисплазії тазостегнового суглоба
Автори: Герасименко С.І., Рой І.В., Полулях Д.М.
ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Досвід використання доступу Роттінгера (Мюнхен) в ендопротезуванні кульшового суглоба
Автори: Філь А.Ю., Гут Д.Б.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сонографічна діагностика акроформи хвороби Ольє у дітей
Автори: Гук Ю.М., Зима А.М., Лучко Р.В., Молнар І.О.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ», м. Київ, Україна

Реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування кульшового суглоба
Автори: Герасименко С.І., Полулях М.В., Бабко А.М., Герасименко А.С., Громадський В.М., Рой І.В., Заморський Т.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Проблема остеопороза и остеопоротических переломов при длительном применении ингибиторов протонной помпы
Автори: Головач И.Ю.
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця