Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 6 (70) 2015

Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця у хворих з порушеннями метаболізму глюкози та цукровим діабетом
Автори: Радченко О.М., Королюк О.Я. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Значення визначення клініко-діагностичних маркерів агресивності неактивних аденом гіпофіза
Автори: Урманова Ю.М., Халімова З.Ю., Файзуллаєв Р.Б., Шакірова М.Ю., Холова Д.Ш. - Ташкентський педіатричний медичний інститут; Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології МОЗ РУз, м. Ташкент
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан показників процесів апоптозу та ангіогенезу у хворих iз неактивними аденомами гіпофіза
Автори: Холова Д.Ш., Халімова З.Ю., Урманова Ю.М., Алієва Д.А., Алімухамедова Г.О. - Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології МOЗ РУз, м. Ташкент; Педіатричний медичний інститут, м. Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка гормональних та імунологічних показників у процесі консервативного лікування хворих на дифузний токсичний зоб
Автори: Булдигіна Ю.В. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ; Шляхтич С.Л. - Київський міський центр ендокринної хірургії на базі КМКЛ № 3
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив лікування гіпотиреозу на рівні васкулоендотеліального фактора росту
Автори: Дідушко О.М. - Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ультразвукова денситометрія в діагностиці порушень мінеральної щільності кісткової тканини у хворих із патологією щитоподібної залози
Автори: Балацька Н.І. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ; Паньків І.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Передчасний статевий розвиток у дівчат: можливості лабораторної діагностики
Автори: Луценко Л.А. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Комп’ютерно-томографічна характеристика утворень надниркових залоз
Автори: Алімухамедова Г.А., Халімова З.Ю. - РСНПМЦ ендокринології МЗ РУз, м. Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль деяких мікроелементів у розвитку ендокринних порушень. Можливості скринінгу та ранньої діагностики
Автори: Руснак І.Т. - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Від першої особи
Дисфункція ендотелію як можливий промоутер розвитку неактивної аденоми гіпофіза
Автори: Халімова З.Ю., Холова Д.Ш., Урманова Ю.М., Алієва Д.А., Алімухамедова Г.А. - Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології МОЗ РУз, м. Ташкент, Республіка Узбекистан; Ташкентський педіатричний медичний інститут, Республіка Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив хвороби Грейвса на психокогнітивний стан дітей і дорослих (огляд літератури)
Автори: Муратова Ш.Т., Ісмаїлов С.І. - Спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології Республіки Узбекистан, м. Ташкент
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність застосування агоністів D2-рецепторів при лікуванні хворих із неактивними аденомами гіпофіза із спадково обтяженим анамнезом
Автори: Халімова З.Ю., Холова Д.Ш., Алімухамедова Г.А. - Спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології Республіки Узбекистан, м. Ташкент
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу та контролю бронхіальної астми у школярів із надлишковою масою тіла
Автори: Іванова Л.А. - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Оцінка ефективності і ступеня впровадження нової структурованої програми навчання хворих на цукровий діабет 1-го типу в регіонах Республіки Узбекистан
Автори: Ісмаїлов С.І. - Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології МОЗ РУз; Ташкентський педіатричний медичний інститут; Рахімова Г.Н. - Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології МОЗ РУз; Ташкентський інститут удосконалення лікарів; Акбаров З.С. - Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології МОЗ РУз; Ташманова А.Б. - Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр ендокринології МОЗ РУз; Ташкентський педіатричний медичний інститут;
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця