Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
3 (73) 2015

К вопросу об эффективности препарата Церебролизин у больных с «немыми» инфарктами мозга
Автори: Мищенко В.Н. - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості когнітивних розладів при атріовентрикулярних блокадах
Автори: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
От клинически изолированного синдрома к достоверной диагностике рассеянного склероза и его эффективной терапии у детей
Автори: Евтушенко С.К. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Москаленко М.А. - Областной центр демиелинизирующих заболеваний, г. Донецк; Евтушенко И.С. - ДонНМУ им. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние Олатропила на когнитивные, вегетативные и психоэмоциональные показатели у лиц с хронической церебральной ишемией на фоне артериальной гипертензии
Автори: Морозова О.Г., Ярошевский А.А., Липинская Я.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-фармакологические критерии оценки безопасности ноотропных средств
Автори: Бурчинский С.Г. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение мигрени методом транскраниальной магнитной стимуляции
Автори: Беляев А.А., Исайкова Е.И., Сон А.С. - Одесский национальный медицинский университет, Кафедра хирургии № 3 с курсом нейрохирургии
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології»
Автори: Гриб В.А. - професор, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Епідеміологічні та клінічні особливості хвороби Паркінсона в населення Прикарпатського регіону
Автори: Геник С.І., Гриб В.А., Васильківська Л.Я., Максимчук Л.Т., Дорошенко О.О. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; Богородчанська центральна районна лікарня
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Півкульні особливості розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту
Автори: Герасимчук В.Р., Гриб В.А. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Рациональная медикаментозная терапия неврологических нарушений при хронической алкогольной интоксикации
Автори: Григорова И.А., Тесленко О.А., Тихонова Л.В., Григоров С.Н. - Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем
Автори: Максимчук Л.Т. - Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Когнітивні порушення в пацієнтів із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку
Автори: Насалик Р.Б., Шкробот С.І. - Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Диференціально-діагностичні критерії початкових цереброваскулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом
Автори: Насонова Т.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив віку менархе та сімейного стану у хворих на розсіяний склероз жінок на клінічні характеристики цього захворювання
Автори: Оринчак Л.Б. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Використання препарату прамістар для корекції післяінсультних когнітивних порушень
Автори: Пулик О.Р., Рішко Г.В., Студеняк О.І., Студеняк Т.О. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Тимченко Н.Д. - Ужгородська центральна міська клінічна лікарня; Смоланка В.І. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми
Автори: Салій З.В., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий лакунарний інсульт
Автори: Салій М.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Ефективність імунокорекції в комплексному лікуванні полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Скрипко Л.А. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона
Автори: Старовойтова Г.О., Горева Г.В., Слободін Т.М., Головченко Ю.І. - Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра неврології № 1, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Комбіноване лікування хворих із синдромом неспокійних ніг на фоні діабетичної поліневропатії
Автори: Ткачук Н.П., Гриб В.А. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми