Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International neurological journal 3 (73) 2015

К вопросу об эффективности препарата Церебролизин у больных с «немыми» инфарктами мозга
Authors: Мищенко В.Н. - ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Особливості когнітивних розладів при атріовентрикулярних блокадах
Authors: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
От клинически изолированного синдрома к достоверной диагностике рассеянного склероза и его эффективной терапии у детей
Authors: Евтушенко С.К. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Москаленко М.А. - Областной центр демиелинизирующих заболеваний, г. Донецк; Евтушенко И.С. - ДонНМУ им. М. Горького
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Влияние Олатропила на когнитивные, вегетативные и психоэмоциональные показатели у лиц с хронической церебральной ишемией на фоне артериальной гипертензии
Authors: Морозова О.Г., Ярошевский А.А., Липинская Я.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Клинико-фармакологические критерии оценки безопасности ноотропных средств
Authors: Бурчинский С.Г. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Лечение мигрени методом транскраниальной магнитной стимуляции
Authors: Беляев А.А., Исайкова Е.И., Сон А.С. - Одесский национальный медицинский университет, Кафедра хирургии № 3 с курсом нейрохирургии
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології»
Authors: Гриб В.А. - професор, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Епідеміологічні та клінічні особливості хвороби Паркінсона в населення Прикарпатського регіону
Authors: Геник С.І., Гриб В.А., Васильківська Л.Я., Максимчук Л.Т., Дорошенко О.О. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; Богородчанська центральна районна лікарня
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Півкульні особливості розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту
Authors: Герасимчук В.Р., Гриб В.А. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Рациональная медикаментозная терапия неврологических нарушений при хронической алкогольной интоксикации
Authors: Григорова И.А., Тесленко О.А., Тихонова Л.В., Григоров С.Н. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем
Authors: Максимчук Л.Т. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Когнітивні порушення в пацієнтів із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку
Authors: Насалик Р.Б., Шкробот С.І. - Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Диференціально-діагностичні критерії початкових цереброваскулярних порушень у хворих з метаболічним синдромом
Authors: Насонова Т.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Вплив віку менархе та сімейного стану у хворих на розсіяний склероз жінок на клінічні характеристики цього захворювання
Authors: Оринчак Л.Б. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Використання препарату прамістар для корекції післяінсультних когнітивних порушень
Authors: Пулик О.Р., Рішко Г.В., Студеняк О.І., Студеняк Т.О. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Тимченко Н.Д. - Ужгородська центральна міська клінічна лікарня; Смоланка В.І. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми
Authors: Салій З.В., Шкробот С.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий лакунарний інсульт
Authors: Салій М.І. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Ефективність імунокорекції в комплексному лікуванні полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Скрипко Л.А. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона
Authors: Старовойтова Г.О., Горева Г.В., Слободін Т.М., Головченко Ю.І. - Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра неврології № 1, м. Київ
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Комбіноване лікування хворих із синдромом неспокійних ніг на фоні діабетичної поліневропатії
Authors: Ткачук Н.П., Гриб В.А. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Neurology
Sections: Medical forums