Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний неврологічний журнал 3 (73) 2015

Повернутися до номеру

Волошин Петро Власович

Статтю опубліковано на с. 195-196

 

Петро Власович Волошин — директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, стипендіат Кабміну України як видатний учений, голова Експертної комісії НАМН та МОЗ України «Неврологія», президент Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України, член правління Європейської асоціації неврологів, член європейських експертних комісій, голова спеціалізованої вченої ради Д 64.566.01 із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора медичних наук, головний редактор часопису «Український вісник психоневрології» і одного з найстаріших зарубіжних медичних часописів The Lancet Neurology, член редакційних рад ще 10 фахових медичних часописів, академік вищої школи України, Нью-Йоркської академії медичних наук, Американської академії психіатрії.

У 1959 р. закінчив із відзнакою Харківський медичний інститут, був ленінським стипендіатом; у 1962 р. — аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію; у 1973 р. — дисертацію доктора медичних наук; у 1974 р. йому присвоєно вчене звання професора, працював доцентом ХМІ, а потім — завідувачем кафедри, деканом, проректором з наукової роботи Чернівецького медичного інституту; з 1977 року — директор Інституту неврології, психіатрії та наркології, що зараз є ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».
За 38 років його керівництва інститут з найнижчої категорії НДІ переведено у найвищу, він одержав статус провідної, єдиної в Україні комплексної багатопрофільної наукової установи в галузі неврології, психіатрії та наркології. Зусиллями П.В. Волошина в інституті було відкрито власні клініки на 270 ліжок, консультативну поліклініку на 250 відвідувань на добу. У 2000 р. його було переведено у систему НАМН України. Зараз в інституті 76 кандидатів наук, 17 докторів і професорів, 85 % лікарів вищої категорії.
Петро Власович Волошин — широко відомий в Україні, Європі і світі психоневролог, який підтримує творчі зв’язки із зарубіжними науковцями як учений, керівник наукової установи та організатор науки. У 1991 та 1993 рр. він був на стажуванні з психоневрології у США. Йому притаманна багатогранність і глибина наукових інтересів, що знайшло відображення у численних наукових працях, патентах, методичних рекомендаціях, доповідях на наукових форумах усіх рівнів. Він автор фундаментальних праць і методичних посібників. Його ідеї і доробки, покладені в основу багатьох методик лікування, профілактики і диференціальної діагностики, були розроблені очолюваним ним інститутом протягом останніх 38 років. П.В. Волошин визначає пріоритетні напрями психоневрологічної науки в Україні, започатковує дослідження з найактуальніших проблем, що виникають з часом.
Під його керівництвом та за безпосередньою участю були започатковані та розширені фундаментальні і прикладні дослідження судинних захворювань головного мозку, невропатології опікової хвороби, психоневрологічних наслідків черепно-мозкової травми, з проблем нейроінфекцій, дегенеративних захворювань нервової системи, зокрема розсіяного склерозу, бічного аміотрофічного склерозу, міастенії, хвороби Паркінсона, депресій і суїцидів, психічних захворювань широкого нозологічного спектра, алкоголізму і наркоманій. Одним із перших в Україні П.В. Волошин ініціював вивчення психоневрологічних та психологічних аспектів медицини катастроф та екстремальних ситуацій, зокрема наслідків Чорнобильської аварії, дослідженнями яких уперше доведено негативний вплив малих доз радіації на нервову систему людини. Було запропоновано нові високоефективні методи і прилади для діагностики, лікування, профілактики і реабілітації хворих. 
Один із напрямів наукових досліджень П.В. Волошина — розробка немедикаментозних методів лікування психоневрологічних захворювань. Запропоновано оригінальні методики біоадаптивного регулювання функцій організму, створено біотехнічну систему на підставі біооборотних зв’язків для регуляції психофізіологічного стану, впроваджено застосування в лікуванні хворих із психічними розладами, депресіями, наслідками травми головного мозку краніоцеребральної гіпотермії і світлотерапії, нові методи мануальної терапії та ін. 
Під керівництвом П.В. Волошина були розпочаті і поглиблені актуальні нейрофізіологічні та медико-психологічні дослідження для космічних центрів України і Росії, Українського антарктичного центру. Він автор понад 560 наукових праць, у тому числі 29 монографій та посібників, 32 винаходів і патентів (як автор і співавтор).
Уже не одне покоління психіатрів і наркологів, учнів Петра Власовича, добре відоме в наукових колах Європи і світу, що зміцнює авторитет вітчизняної науки у світовому медичному товаристві. Він створив велику сучасну національну наукову школу психоневрології: під його керівництвом виконані 22 докторські та 65 кандидатських дисертацій. Його учні — велика плеяда вітчизняних учених і практиків із країн СНД і зарубіжжя — вже, у свою чергу, підготували і готують нові кадри вищої кваліфікації для України та інших країн. Ця велика спільнота вчених продовжує наукові традиції, закладені проф. П.В. Волошиним, впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, очолює наукові установи, кафедри, підрозділи, практичні заклади охорони здоров’я по всій нашій країні і за кордоном. Серед учнів П.В. Волошина — 7 заслужених діячів науки і техніки України; 4 лауреати Державної премії України.
Інститутом проводяться міжнародні наукові форуми з різних проблем психоневрології, на які приїжджають провідні фахівці України, Росії, Білорусі, Польщі, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Швейцарії та інших країн. 
На базі інституту працює президія Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України, яке є колективним членом World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS), European Association of Neurosurgical Societies (EANS), Всесвітньої психіатричної асоціації, Європейської психоаналітичної федерації та інших міжнародних наукових асоціацій і президентом якого вже понад 25 років є П.В. Волошин. Кожні 5 років інститут проводить національні конгреси неврологів, психіатрів і наркологів України за участю фахівців з усіх регіонів України та провідних учених зарубіжних країн, кожні 2 роки — пленуми Науково-практичного товариства. 
Інститут підтримує міцні творчі зв’язки з науково-дослідними установами різного профілю та рівня для вирішення медичних проблем на стику наук. Серед них — Сибірське відділення РАМН, університети США (штат Мічиган), Канади (Торонто), міжнародна організація «Генетика людини» у рамках ЄС (Англія), клініки Швейцарії (Цюрих), Німеччини (Дортмунд), Фінляндії, Польщі (Ополе) та ін. Це сприяє зростанню і зміцненню авторитета вітчизняної психоневрології у світовій медицині.
Внесок П.В. Волошина у психоневрологічну науку високо оцінений світовою медичною спільнотою. У 2004 р. Міжнародним біографічним центром (Кембридж, Велика Британія) П.В. Волошина оголошено «міжнародним фахівцем року з охорони здоров’я», нагороджено «Дипломом досягнень у медицині та охороні здоров’я» (Кембридж, Велика Британія, 2005). У 2005 р. Американським біографічним інститутом (Рейлі, Північна Кароліна, США) П.В. Волошина включено до міжнародного довідника «Видатні уми ХХІ ст.». Він є дійсним членом Американської академії медицини і Нью-Йоркської академії психіатрії. 
За великі заслуги в розвитку психоневрологічної науки й охорони здоров’я П.В. Волошина нагороджено орденами і медалями: він удостоєний відзнаки Президента України — ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (1997), нагороджений орденами Дружби народів (1981), «Морський хрест» III ступеня, шістьма медалями, Почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я, Академії медичних наук України. Його ім’я занесене на Алею трудової слави України. Петро Власович — лауреат рейтинг-конкурсу «Харків’янин року» 2005 р. Ім’я П.В. Волошина можна знайти в томах Енциклопедії сучасної України, у багатьох довідниках та біографічних виданнях, таких як «Хто є хто в Україні», «Медична еліта України», «Україна медична», у довіднику «Лауреати нагород» — «Відзначені Батьківщиною», у виданнях міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття».


Повернутися до номеру