Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 8 (64) 2014

Роль дефіциту та надмірної маси тіла у розвитку вертебрального больового синдрому при системному остеопорозі
Authors: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Дзерович Н.І. — ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Аналіз медичного стану пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та його впливу на розвиток ускладнень
Authors: Ткаченко В.І., Маньковський Б.М., Долженко М.М. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Антропометричні стандарти та клінічні особливості ожиріння в дітей
Authors: Сорокман Т.В. — Буковинський держаний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Особливості артеріальної гіпертензії залежно від кількості та розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Зуєв К.О. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Некоторые вопросы ведения пациентов с диабетической нефропатией
Authors: Дидушко О.Н. — Ивано-Франковский национальный медицинский университет, кафедра эндокринологии
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Вплив фіксованої комбінації йоду і селену на перебіг автоімунного тиреоїдиту в йододефіцитному регіоні
Authors: Москва Х.А., Кіхтяк О.П., Макар Р.Д. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Сучасний стан діагностики та лікування медулярного раку щитоподібної залози
Authors: Кваченюк А.М., Рейзін Д.В. – ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 8
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Актовегин и заболеваемость деменцией
Authors: Наталия Куприненко
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Тиреоидный гомеостаз и дисгормональные нарушения репродуктивной системы у женщин
Authors: Юнусов А.А. — Кыргызский научный центр репродукции человека МЗ Кыргызской республики, г. Бишкек
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Anthropometric standards and clinical features of obesity in children
Authors: Sorokman T.V. - Bukovinian state medical university
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches