Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 6 (62) 2014

Взгляд патофизиолога-эндокринолога на проблему возрастного дефицита андрогенов у мужчин (LOH-синдром)
Authors: Резников А.Г. - академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины; ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Categories: Endocrinology
Оценка клинико-метаболических параметров эффективности длительного обучения и достижения целевых уровней терапии сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков
Authors: Исмаилов С.И. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Рахимова Г.Н. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский институт усовершенствования врачей Ташманова А.Б. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Абдуразакова З.К. - Ташкентский педиатрический медицинский институт;
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Гіперлептинемія як один із чинників порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз
Authors: Дідушко О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив фізичної активності на формування дисліпідемій у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Authors: Будрейко О.А., Морозов О.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Интеллект ребенка и йодный дефицит: механизмы негативного влияния и пути профилактики
Authors: Бережной В.В., Маменко М.Е. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Статистичне визначення межі критичної ішемії у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи
Authors: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Нові терапевтичні можливості управління цукровим діабетом 2-го типу: досвід використання воглібозу
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Использование пищевых волокон в комплексной терапии сахарного диабета 2-го типа
Authors: Кравчун Н.А., Романова И.П., Полозова Л.Г., Чернявская И.В., Олейникова С.П. - Государственное учреждение «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Анемія у розвитку судинних ускладнень при цукровому діабеті: Причина чи наслідок?
Authors: Корзун Ю.В., Соколова Л.К. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Опыт применения препарата Пентосан полисульфат SP 54 у больных с синдромом диабетической стопы
Authors: Носенко И.В. - ГУ «Дорожная клиническая больница станции Днепропетровск ГП «Приднепровская железная дорога», отделение гнойно-септической хирургии, г. Днепропетровск
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної терапії у хворих на цукровий діабет
Authors: Скрипник Н.В. - ВДНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Ефективність застосування ліраглутиду у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням в реальній клінічній практиці (огляд літератури й дані власних спостережень)
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при вірусному гепатиті С (огляд літератури та власні дані)
Authors: Мазур Л.П. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості деяких гормональних показників пацієнток із перинатальними втратами
Authors: Ауссі Марван - Кафедра акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Морфологічні зміни судинного русла легень у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Вернигородський С.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета
Authors: Луценко Л.А. - Киевский городской клинический эндокринологический центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Ендокринна офтальмопатія при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози
Authors: Пашковська Н.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Первичный гиперпаратиреоз: современная лабораторная диагностика и дифференциальная диагностика
Authors: Черенько С.М. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Диагностика и лечение гипофизарного синдрома Кушинга
Authors: Кирилюк М.Л. - Украинский НПЦ эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual