Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії
2 (25) 2014

Нарушения дуоденальной проходимости при хроническом панкреатите
Автори: Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Орловский Ю.Н., Вижинис Ю.И. - Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь; Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии, колопроктологии и лазерной хирургии, г. Минск, Республика Беларусь
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени
Автори: Русин В.І., Корсак В.В., Болдіжар П.О., Краснопольська О.С., Сірчак С.С., Лопіт В.М. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению
Автори: Котенко О.Г., Кондратюк В.А., Федоров Д.А., Гриненко А.В., Коршак А.А., Гусев А.В., Попов А.О., Григорян М.С. – Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Ендоскопічні транспапілярні втручання на головній панкреатичній протоці при гострому біліарному панкреатиті
Автори: Шевчук І.М., Гедзик С.М. – ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика лечения больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от длительности заболевания
Автори: Кондратенко П.Г., Джансыз И.Н., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу
Автори: Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
УЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту
Автори: Конькова М.В., Смирнов М.Л., Юдін О.О., Кондратенко А.П., Бистрова О.Д. – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози
Автори: Русин А.В. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна; Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород, Україна; Русин В.І., Одошевська О.М., Девіняк О.Т. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени
Автори: Хацко В.В., Шаталов А.Д., Войтюк В.Н., Матвиенко В.А., Глазков А.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку
Автори: Каніковський О.Є., Бондарчук О.І., Карий Я.В., Бабiйчук Ю.В., Павлик І.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання розчину діоксизолю в комплексному лікуванні хронічних анальних тріщин
Автори: Козловська І.М. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика
Автори: Дзюбановський І.Я., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Кріцак М.Ю. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Непаразитарные кисты печени: диагностика и хирургическое лечение
Автори: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори залежності тяжкості кровотечі при гострокровоточивому колоректальному раку
Автори: Іванчов П.В., Андрусенко О.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка результатів лікування нетримання сечі при напруженні у жінок методом TVT-O
Автори: Серняк Ю.П., Литвінов О.І., Фуксзон О.С., Серняк П.Ю. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика хвороби крона
Автори: Русин В.І., Чобей С.М., Шкріба І.І., Куценко А.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамика ультраструктурных изменений клеток подвздошной кишки после перевязки правой толстокишечной артерии
Автори: Шапринский Е.В. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамические изменения s-NGAL у больных с острым повреждением почек различного генеза
Автори: Шраменко Е.К. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение раствора октенисепт как санационной среды в хирургическом лечении распространенного гнойного перитонита
Автори: Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Причини незадовільних результатів та труднощів ендоскопічної діагностики та лікування хворих із доброякісною патологією жовчних проток (огляд літератури)
Автори: Дутка Я.Р., Чуклін С.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Современные аспекты диагностики и хирургического лечения холедохолитиаза (научный обзор)
Автори: Колкин Я.Г., Хацко В.В., Межаков С.В., Борота Т.А., Чернявский А.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний випадок пахвинної грижі з атиповим розташуванням грижового мішка
Автори: Запорожченко Б.С. - Одеський національний медичний університет; Холодов І.Г. - Шпиталь Державної прикордонної служби України м. Одеси, Одеса, Україна; Бородаєв І.Є., Дехтяр А.Л. - Одеський національний медичний університет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случай реактивного гепатита у подростка после видеохирургического лечения
Автори: Веселый С.В., Грона В.Н., Черкун А.В., Буслаев А.И., Сопов Г.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная детская клиническая больница, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Случай оптимизированного вакуум-ассистированного лечения тяжелого синдрома диабетической стопы
Автори: Кондратенко П.Г. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Царульков Ю.А. - Центральная городская клиническая больница № 16, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Организация работы студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной системы
Автори: Борота А.В., Кухто А.П., Герасименко Е.А., Базиян-Кухто Н.К., Борота Т.А., Ротарь Д.Г., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця