Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


Ukrainian journal of surgery 2 (25) 2014

Нарушения дуоденальной проходимости при хроническом панкреатите
Authors: Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Орловский Ю.Н., Вижинис Ю.И. - Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь; Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии, колопроктологии и лазерной хирургии, г. Минск, Республика Беларусь
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени
Authors: Русин В.І., Корсак В.В., Болдіжар П.О., Краснопольська О.С., Сірчак С.С., Лопіт В.М. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению
Authors: Котенко О.Г., Кондратюк В.А., Федоров Д.А., Гриненко А.В., Коршак А.А., Гусев А.В., Попов А.О., Григорян М.С. – Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности клинического течения и подходы к хирургическому лечению больных с эпидуральной гематомой при изолированной черепно-мозговой травме
Authors: Мирзоян А.О. - Республиканский медицинский центр «Армения», г. Ереван, Республика Армения
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Ендоскопічні транспапілярні втручання на головній панкреатичній протоці при гострому біліарному панкреатиті
Authors: Шевчук І.М., Гедзик С.М. – ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Тактика лечения больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от длительности заболевания
Authors: Кондратенко П.Г., Джансыз И.Н., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу
Authors: Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
УЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту
Authors: Конькова М.В., Смирнов М.Л., Юдін О.О., Кондратенко А.П., Бистрова О.Д. – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози
Authors: Русин А.В. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна; Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород, Україна; Русин В.І., Одошевська О.М., Девіняк О.Т. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Диагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени
Authors: Хацко В.В., Шаталов А.Д., Войтюк В.Н., Матвиенко В.А., Глазков А.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку
Authors: Каніковський О.Є., Бондарчук О.І., Карий Я.В., Бабiйчук Ю.В., Павлик І.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Використання розчину діоксизолю в комплексному лікуванні хронічних анальних тріщин
Authors: Козловська І.М. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика
Authors: Дзюбановський І.Я., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Кріцак М.Ю. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Непаразитарные кисты печени: диагностика и хирургическое лечение
Authors: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Фактори залежності тяжкості кровотечі при гострокровоточивому колоректальному раку
Authors: Іванчов П.В., Андрусенко О.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оцінка результатів лікування нетримання сечі при напруженні у жінок методом TVT-O
Authors: Серняк Ю.П., Литвінов О.І., Фуксзон О.С., Серняк П.Ю. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Діагностика хвороби крона
Authors: Русин В.І., Чобей С.М., Шкріба І.І., Куценко А.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Динамика ультраструктурных изменений клеток подвздошной кишки после перевязки правой толстокишечной артерии
Authors: Шапринский Е.В. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Динамические изменения s-NGAL у больных с острым повреждением почек различного генеза
Authors: Шраменко Е.К. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Применение раствора октенисепт как санационной среды в хирургическом лечении распространенного гнойного перитонита
Authors: Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Причини незадовільних результатів та труднощів ендоскопічної діагностики та лікування хворих із доброякісною патологією жовчних проток (огляд літератури)
Authors: Дутка Я.Р., Чуклін С.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Современные аспекты диагностики и хирургического лечения холедохолитиаза (научный обзор)
Authors: Колкин Я.Г., Хацко В.В., Межаков С.В., Борота Т.А., Чернявский А.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Клінічний випадок пахвинної грижі з атиповим розташуванням грижового мішка
Authors: Запорожченко Б.С. - Одеський національний медичний університет; Холодов І.Г. - Шпиталь Державної прикордонної служби України м. Одеси, Одеса, Україна; Бородаєв І.Є., Дехтяр А.Л. - Одеський національний медичний університет
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Случай реактивного гепатита у подростка после видеохирургического лечения
Authors: Веселый С.В., Грона В.Н., Черкун А.В., Буслаев А.И., Сопов Г.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная детская клиническая больница, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Случай оптимизированного вакуум-ассистированного лечения тяжелого синдрома диабетической стопы
Authors: Кондратенко П.Г. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Царульков Ю.А. - Центральная городская клиническая больница № 16, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Организация работы студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной системы
Authors: Борота А.В., Кухто А.П., Герасименко Е.А., Базиян-Кухто Н.К., Борота Т.А., Ротарь Д.Г., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual