Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія"
2 (34) 2014

Стратификация риска пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа: результаты украинского многоцентрового обсервационного исследования СТАТУС
Автори: Сиренко Ю.Н., Радченко A.Д., Слащева Т.Г. от имени участников исследования - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Профіль факторів ризику серцево-судинних захворювань серед чоловіків, які працюють в умовах впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону
Автори: Селюк М.М. - Українська військово-медична академія; Потаскалова В.С. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пилотное исследование влияния резвератрола по сравнению с розувастатином и их комбинации на липидный спектр у больных с гипертонической болезнью
Автори: Сиренко Ю.Н., Кушнир С.Н., Пономарева Г.В. - ГУ ННЦ «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка антигипертензивной и кардиопротективной эффективности индапамида у больных с мягкой и умеренной артериальной гипертензией в режиме монотерапии
Автори: Хафизова Л.Ш., Хамидуллаева Г.А., Срожидинова Н.З., Абдуллаева Г.Ж., Шакирова Н.Ш., Турсунова Н.Б. - Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Лечение пациентов с артериальной гипертензией в 2014 г.: возможности телмисартана
Автори: Багрий А.Э. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія
Розділи: Довідник фахівця
Снижение риска цереброваскулярных заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией
Автори: Несукай Е.Г. - ГУ ННЦ «Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Нужны ли споры на тему: лучше сартаны или ингибиторы АПФ? (часть 1)
Автори: Радченко А.Д. - ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени акад. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія
Розділи: Медична освіта