Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 6 (53) 2013

Навстречу новым горизонтам (исторический очерк)
Authors: Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В., Криштафор А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Anniversaries
Анестезія та інтенсивна терапія у вагітних із прееклампсією/еклампсією
Authors: Підгірний Я.М. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Сучасні аспекти метаболічного захисту мозку
Authors: Бондар М.В., Грушовський І.Т. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Specialist manual
Механизмы формирования стресса у врачей-анестезиологов соответственно стажу работы по специальности
Authors: Мальцева Л.А., Саланжий А.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Засоби, що покращують мозковий кровообіг, при тотальній внутрішньовенній анестезії у хворих, яким виконували гастропанкреатодуоденальну резекцію
Authors: Вишинський К.Б. - головний обласний позаштатний анестезіолог Житомирської області, завідуючий відділенням інтенсивної терапії післяопераційних хворих, Житомирської обласної клiнiчної лiкарнi iм. O.Ф. Гербачевського; Шевчук О.В. - лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії післяопераційних хворих, Житомирської обласної клiнiчної лiкарнi iм. O.Ф. Гербачевського
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Антисекреторна терапія в комплексному лікуванні гострого панкреатиту: доцільність та засоби реалізації
Authors: Андрющенко В.П., Андрющенко Д.В., Когут Л.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Зміни гемодинамічного статусу залежно від тактики інфузійної терапії при тяжких гострих панкреатитах
Authors: Дацюк О.І., Титаренко Н.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Шлапак І.П. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Место бемипарина в клинической практике
Authors: Киношенко Е.И., Никонов В.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Surgery, Therapy
Sections: Clinical researches
Консервативний гемостаз у хворих із кровотечею з верхніх та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту
Authors: Білецький О.В., Ніконов В.В., Павленко А.Ю., Дементьєва М.О., Бойко В.В., Кузнецов О.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Харківський національний медичний університет; Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги;
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Прогнозирование осложнений в интра - и послеоперационном периоде у пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии (взрослые и дети)
Authors: Колесников А.Н. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; КМУ «Клиническая рудничная больница», г. Макеевка
Categories: Medicine of emergency, Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією: особливості морфофункціонального стану тромбоцитів та їх зміни під впливом лікування
Authors: Курята О.В., Кушнір Ю.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра госпітальної терапії № 1 та профпатології
Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Therapy
Sections: Clinical researches
Періопераційний кардіомоніторинг у хворих з ішемічною хворобою серця при абдомінальних операціях в умовах тотальної внутрішньовенної анестезії
Authors: Лисенко В.Й., Ляшок А.Л., Карпенко Є.О., Павлов С.Б. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency, Cardiology, Surgery
Sections: Clinical researches
Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики
Authors: Лісний І.І., Бєлка К.Ю., Клімчук Л.В., Воробйова Л.І., Кабанчук Ю.В., Катриченко М.О., Сидоренко К.Д., Балахонов О.І. - Національний інститут раку, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Neurology, Surgery, Psychiatry
Sections: Clinical researches
Диагностические возможности эндоскопической клинической pH-метрии
Authors: Налапко Ю.И., Болотина Л.А., Ли А.В., Дикая Э.А. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology, Therapy
Sections: Clinical researches
Ініціальний глікемічний статус та його вплив на рівень летальності у постраждалих із тяжкою поєднаною травмою
Authors: Налапко Ю.І., Єгоров О.О. - Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Гемодинамічні параметри адреноміметичної корекції в лікуванні постраждалих із політравмою
Authors: Налапко Ю.І., Пейчева О.І. - Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оптимизация неотложной терапии у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения на догоспитальном этапе
Authors: Голдовский Б.М., Поталов С.А. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Clinical researches
Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия при трансплантации печени
Authors: Никоненко А.С., Гриценко С.Н., Собокарь В.А., Саленюк В.В., Вороной А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Порушення обміну калію, магнію, фосфору у хворих на діабетичний кетоацидоз
Authors: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Стандарты оказания неотложной помощи при остром панкреатите на догоспитальном и раннем госпитальном этапах
Authors: Кравец О.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Вплив складу рідинної ресусцитації на перебіг абдомінального компартмент-синдрому при поширеному перитоніті
Authors: Хижняк А.А., Курсов С.В. - Харківський національний медичний університет; Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Ефективність нового методу лікування хворих з ушкодженням підшлункової залози при політравмі
Authors: Бойко В.В., Горбенко К.В., Білецький А.В. - Харківський національний медичний університет
Categories: Traumatology and orthopedics, Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Соотношение про- и противовоспалительных цитокинов у беременных в третьем триместре
Authors: Клигуненко Е.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Волков А.О. - КУ «Днепродзержинская городская больница № 9» ДОС
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
К вопросу диагностики изменений водного баланса и качественного состава инфузионных сред в акушерстве
Authors: Сединкин В.А., Клигуненко Е.Н. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Сучасна антидотна терапія при гострому отруєнні чадним газом
Authors: Постернак Г.І., Макарук В.А., Макарук В.О. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Шейман Б.С., Вакуленко Р.В. - Національна спеціалізована дитяча лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Сравнительная оценка индивидуальной реакции пациентов на применение различных методов послеоперационной аналгезии
Authors: Потапов А.Л. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности проведения сердечно-легочной и церебральной реанимации в возрастном аспекте и особых клинических ситуациях
Authors: Усенко Л.В., Царев А.В., Кобеляцкий Ю.Ю. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Manuals
Питання профілактики серцево-судинних ускладнень анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань
Authors: Площенко Ю.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Manuals
Роль медичних стандартів у післядипломному навчанні за фахом «медицина невідкладних станів»
Authors: Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Кравець О.В., Седінкін В.А., Барков Г.С. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Жизнь, смерть, бессмертие: эволюция взглядов, современные воззрения
Authors: Усенко Л.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Усенко А.А. - Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины; Кижаев С.А. - Центр информационной медицины «АИР-Мед»
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Актуальный вопрос последипломного образования врачей-анестезиологов: есть ли необходимость во внедрении технологий кризисного управления?
Authors: Площенко Ю.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical education