Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 3 (49) 2013

Проблеми хвороб органів травлення в наукових дослідженнях
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Родіонова В.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості стану капілярної мережі слизової оболонки шлунка у хворих з портальною гіпертензією
Authors: Гайдар Ю.А., Ошмянська Н.Ю., Сімонова О.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Клініко-ендоскопічні аспекти кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з гастроентерологічною патологією
Authors: Кушніренко І.В., Мосійчук Л.М., Крилова О.О., Бєлова Л.І., Демешкіна Л.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Патогенетична роль оксиду азоту у формуванні різних варіантів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у військовослужбовців
Authors: Осьодло Г.В., Бурлака А.П., Сидоренко І.І., Потаскалова В.С. - Українська військово-медична академія МО України, м. Київ; Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Эффективность применения Велоза в лечении пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
Authors: Степанов Ю.М., Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская государственная медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і ефективність їх лікування
Authors: Воронін К.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Пізні діабетичні ускладнення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з HCV-інфекцією
Authors: Дербак М.А. - Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Діагностична значущість лабораторних досліджень при захворюваннях біліарної системи
Authors: Парамонова К.В., Закревська О.В., Гладун В.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки
Authors: Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В., Вітрук І.М. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Оцінка ефективності корекції запальних та фібротичних процесів у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Authors: Степанов Ю.М., Меланіч С.Л., Мельниченко Л.Я. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Дифференцированный подход к органосохраняющим операциям в лечении желчнокаменной болезни
Authors: Шевченко Б.Ф., Бабий А.М. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Эффективность и безопасность ферментных препаратов с точки зрения доказательной медицины
Authors: Дорофеев А.Э., Тарасенко С.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості хронічних панкреатитів на Закарпатті
Authors: Коваль В.Ю., Архій Е.Й., Болдіжар О.О. - Ужгородський національний університет
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Уміст вільних амінокислот сироватки крові у хворих із хронічним панкреатитом
Authors: Русин В.І., Сірчак Є.С., Курчак Н.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Синдром раздраженного кишечника: роль нарушений кишечной флоры и пути их коррекции
Authors: Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ингибиторы протонной помпы: насколько безопасно длительное применение пантопразола?
Authors: Степанов Ю.М., Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасний погляд на патогенез, діагностику та лікування
Authors: Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Specialist manual
I научная сессия Института гастроэнтерологии НАМН Украины «Современные технологии в диагностике и лечении гастроэнтерологических больных»
Authors: Гравировская Н.г., Степанова Ю.Ю. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск; ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology
Sections: Medical forums