Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 2 (48) 2013

Дисбаланс агресивних та протекторних факторів у хворих із гастродуоденальною патологією, асоційованою з кандидозною інфекцією
Authors: Мосійчук Л.М., Руденко А.І., Петішко О.П., Демешкіна Л.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Патогенетична роль зниження резистентності слизового бар’єра при коморбідному перебігу пептичної виразки дванадцятипалої кишки та ГЕРХ
Authors: Скрипник І.М., Осьодло Г.В. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава, Українська військово-медична академія МО України, м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Современные Методы определения фиброза печени
Authors: Диденко В.И. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Вплив функціональних порушень біліарного тракту на стан печінки в підлітків
Authors: Єщенко А.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Клінічний випадок автоімунного гепатиту у 59-літньої жінки з ефективним лікуванням будесонідом
Authors: Мельниченко Л.Я., Гладун В.М., Попок Д.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Место пункционной биопсии в диагностике хронических диффузных заболеваний печени
Authors: Орловский Д.В., Ошмянская Н.Ю., Недзвецкая Н.В. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Особливості стану верхніх відділів  шлунково-кишкового тракту за даними ендоскопічного дослідження у хворих  на хронічний криптогенний гепатит і цироз печінки
Authors: Сімонова О.В., Мельниченко Л.Я., Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ферментная терапия хронического панкреатита с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы
Authors: Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Показатели ультразвуковой гистографии поджелудочной железы в динамике лечения больных с хроническим панкреатитом на фоне ожирения
Authors: Губергриц Н.Б. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Бондаренко О.А. - Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
Categories: Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Обоснование выбора метода операции в хирургическом лечении осложненных форм хронического панкреатита
Authors: Ратчик В.М., Гайдар Ю.А. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Особливості перебігу та можливості корекції кишкового дисбіозу у хворих на ішемічну хворобу серця
Authors: Архій Е.Й., Дербак Я.С. - Ужгородський національний університет, медичний факультет, Дербак С.Е. - Ужгородська центральна міська клінічна лікарня
Categories: Gastroenterology, Cardiology
Sections: Clinical researches
Особливості змін імунологічних показників у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом
Authors: Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Сорочан О.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Immunology
Sections: Clinical researches
К вопросу о дифференциальной диагностике воспалительных и функциональных заболеваний кишечника
Authors: Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ангіодисплазії тонкої кишки — рідкісна причина прихованої шлунково-кишкової кровотечі
Authors: Степанов Ю.М., Крилова О.О. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Стеатоз і стеатогепатит — тригери печінкового фіброгенезу?
Authors: Степанов Ю.М., Філіппова О.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ», м. Дніпропетровськ, ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Ведение больных гастроэзофагеальной болезнью в свете последнего американского консенсуса
Authors: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Анатомічний театр Університету святого Володимира (До 160-річчя з дня відкриття)
Authors: Шипулін В.П., Догузов В.Д. - Національний музей медицини України МОЗ України, м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Anniversaries