Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 4 (39) 2012

Инфекции мочевой системы у детей. Пиелонефрит. Диагностические подходы и лечебная тактика на уровне первичной медико-санитарной помощи
Authors: Борисова Т.П., д.м.н., профессор кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Багдасарова И.В., д.м.н., профессор, зав. отделом детской нефрологии ГУ «Институт нефрологии НАМН Украины», г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Локальний імунний гомеостаз слизової оболонки шлунка при хронічних CagA-позитивних НР-асоційованих гастритах у дітей
Authors: Абатуров О.Є., Шпонька І.С., Пославська О.В. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Міська дитяча клінічна лікарня № 1 Дніпропетровської обласної ради», м. Дніпропетровськ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особенности медикаментозного лечения острой внебольничной пневмонии у детей с нарушениями вегетативной регуляции и выраженным астеническим синдромом
Authors: Няньковский С.Л., Яцула М.С., Бабик И.В. - Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Шпычка О.И., Мовяк Л.О. - Львовская коммунальная городская детская клиническая больница
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Бета-дефензини у локальному антихелікобактерному захисті слизової оболонки шлунка в дітей
Authors: Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Міська дитяча клінічна лікарня № 1 Дніпропетровської обласної ради»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості
Authors: Сміян О.І., Курганська В.О., Мощич О.П., Січненко П.І., Горбась В.А. - Медичний інститут Сумського державного університету
Categories: Pediatrics/Neonatology
Ранні ентеральне харчування і постнатальний фізичний розвиток недоношених дітей із дуже малою масою при народженні
Authors: Добрянський Д.О., Родич О.Ю., Салабай З.В., Децик О.Я. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна клінічна лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Особенности структурно-функционального состояния костно-мышечной системы у больных с ювенильным ревматоидным артритом
Authors: Каладзе Н.Н., Сарчук Е.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Стан антиендотоксинового імунітету в дітей, хворих на бактеріальні ангіни й скарлатину
Authors: Римаренко Н.В., Гордієнко А.І., Бакова А.А. - ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського», м. Сімферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Аналіз летальності та факторів підвищеного ризику народження дітей з уродженими вадами серця
Authors: Чайковська Г.С., Гнатейко О.З. - Державна установа «Інститут спадкової патології НАМНУ», м. Львів
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Діагностичне значення комп’ютерної інтрагастральної рH-метрії у дітей із синдромом функціональної диспепсії
Authors: Крючко Т.О., Несіна І.Н., Румянцева М.О. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Брадикардия у детей. Диагностика, тактика ведения
Authors: Нагорная Н.В., Пшеничная Е.В., Бордюгова Е.В., Четверик Н.А., Усенко Н.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особенности неотложной терапии синдрома бронхиальной обструкции у детей раннего возраста
Authors: Охотникова Е.Н., Шарикадзе Е.В. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Дифференциальная диагностика острого нарушения мозгового кровообращения и вирусного энцефалита
Authors: Богадельников И.В., Прокудина Л.И., Здырко Е.В., Бездольная Т.Н. - Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Последипломная подготовка врачей смежных специальностей по инновационным технологиям выхаживания, диагностики и лечения патологии новорожденных
Authors: Клименко Т.М., Сандуляк Т.В., Сердцева Е.А., Карапетян О.Ю., Закревский А.Н. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Діагностика та лікування менінгококового менінгіту і менінгококцемії у дітей згідно з принципами доказової медицини. Частина 1
Authors: Пипа Л.В., Свістільнік Т.В., Леньга В.Р. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Свістільнік Р.В., Поліщук В.А. - Старокостянтинівська центральна районна лікарня, Хмельницька область; Ганчева О.Є. - Хмельницька міська інфекційна лікарня
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Механізми формування варіанту клінічного перебігу кишкових інфекцій у дітей раннього віку
Authors: Ольховська О.М. - Харківський національний медичний університет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Корреляционные связи и прогностическое значение показателей антиэндотоксинового иммунитета у детей с различными стадиями септического процесса на этапе лечения
Authors: Притуло Л.Ф., Бисюк Ю.А., Филоненко Т.Г., Васильев О.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клиническое наблюдение ребенка c врожденной гиперплазией коры надпочечниковых желез
Authors: Сиренко Т.В., Хоценко А.А., Плахотная О.Н. - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Вспышка секреторных диарей в детском саду
Authors: Богадельников И.В., Прокудина Л.И., Усова С.В., Дябина Т.А., Романенко С.П. - Крымский государственный медуниверситет им. С.И. Георгиевского, Республиканская детская инфекционная больница, г. Симферополь
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Детская гастроэнтерология: язвенная болезнь или симптоматическая язва?
Authors: Белоусов Ю.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особенности содержания макро- и микроэлементов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Authors: Нагорная Н.В., Дубовая А.В., Бордюгова Е.В., Коваль А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Нельсон. Підручник для педіатрів
Authors: Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Yosef W. Geme, Nina F. Schor, Richard E. Berhman, Nelson Textbook of Pediatrics
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Official information
Рецепторные механизмы инициации воспалительного процесса при инфекционных заболеваниях
Authors: Абатуров А.Е., ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», Волосовец А.П., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Юлиш Е.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual